+ Meer informatie

Ziekenhuisperikelen in Gouda duren voort

„Samenwerking moet totaalgebeuren zijn"

3 minuten leestijd

Van onze correspondent,

GOUDA — Als er tussen het St.-Jozefziekenhuis en he) Bleuland moet worden samengewerkt moet het een totaalgebeuren worden. Dan moet er één ziekenhuis op één locatie, met één bestuur, één staf en één medisch beleidsplan. Dat heeft het Bleulandbestuur in een eerste reactie op het fusie-aanzoek van het Jozefbestuur laten weten. Een intentieverklaring van beide ziekenhuizen wordt binnenkort verwacht.

Van planontwikkeling om te komen tot nieuwbouw van het Sint-Jozefziekenhuis aan de Bothlocatie wordt definitief afgezien. Vorige week hebben de directie en het bestuur zich niet onverwacht uitgesproken voor „een hechte en verstrekkende vorm van samenwerking" (het woord fusie mag eigenhjk nog niet vallen). Eerder had de medezeggenschapsraad de nieuwbouw al voorlopig weten op te houden. Gedreigd door een kort geding leek het bestuur toen echter al door de knieën te gaan.

Directeur patiëntenzorg J. van de Berg van het St. Jozef is nog wat voorzichtig met mededelingen. „We moeten even afwachten. Als in de gesprekken zou blijken dat fusie het beste is voor de intramurale gezondheidszorg in Midden-Holland, moeten we fusie niet bij voorbaat uitsluiten. Maar we moeten eerst dat eindpunt maar eens afspreken. Dan kunnen we later zien langs welke weg we daar moeten komen. Of er dan uitbreiding komt op de huidige Bleulandlocatie of een onderdeel van het ziekenhuis toch op de Bothlocatie, is iets wat in de verder besprekingen naar voren zal komen.

De beide stafbesturen hebben reeds afgesproken binnenkort met een gezamenlijk beleidsplanopzet te beginnen. Dr. J. Favier, gynaecoloog in het Bleuland, zegt bijzonder blij te zijn met de mededeling van het St.Jozefbestuur. „Ja, het gaat goed. Dit is wat wij als staven al lang hebben gewild. Reeds in 1987 hebben wij daar vrijwel unaniem een intentieverklaring voor getekend. Voor de medische staf is volledige fusie dan ook eerste optie. Wij maken dan ook de eerste voorbereidingen voor een gezamenlijk medisch beleidsplan. We kijken vooruit en zien al vast mogelijkheden voor de kindergeneeskunde, verloskunde en Eerste Hulp", aldus Favier.

Identiteit

Hij zegt het opvallend te vinden dat het rooms-katholieke ziekenhuis in de verklaring met geen woord heeft gerept over de zorg voor de identiteit. „En dat was toch wat het bestuur tot 1991 heeft tegengehouden met het Bleuland in zee te gaan".

In het geval van een fusie ontstaat er in Gouda een middelgroot ziekenhuis met een capaciteit van zo'n 600 bedden. Bij fusie kan ruim 4 miljoen gulden meer worden binnengehaald bij het ministerie. Belangrijke vraag is of op de Bleulandlocatie nog ruimte is. Volgens Favier is die er. Ondanks het onderzoek van enkele jaren geleden dat het tegendeel bewees. „De vraag was toen of een apart ziekenhuis op de Bleulandlocatie kon. Maar de vraag wordt nu of er op de locatie nog een groot deel kan worden bijgebouwd. Volgens mij is dat wel mogelijk, omdat een groot aantal voorzieningen geen tweemaal behoeven te worden gebouwd".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.