+ Meer informatie

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE VERENIGING VOOR JEUGDWELZIJN

2 minuten leestijd

Het stemt ons tot vreugde u te kunnen meedelen dat de staatssecretaris van Justitie bij besluit van 18 mei 1982 de vereniging heeft aanvaard als gezinsvoogdij-instelling. De overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen zijn, dat de vereniging een lande-lijke functie en een levensbeschouwelijke signatuur heeft, namelijk uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Diaconieën in Nederland.

De betekenis van het zijn van een gezinsvoogdij-instelling is de volgende:

Als een kinderrechter een minderjarige onder toezicht stelt op wettelijke gronden, be-noemt hij een gezinsvoogd. Deze gezinsvoogd heeft tot taak ouders en kinderen te be-geleiden en hulp te bieden. De gezinsvoogd is gewoonlijk een beroepskracht, die verbonden is aan een gezinsvoogdij-instelling.

De maatregel van ondertoezichtstelling is bedoeld om het kind hulp te bieden, terwijl hij in zijn ouderlijk milieu verbiijft. Niettemin komt het vaak voor dat het kind uit huis geplaatst moet worden in het kader van de ondertoezichtstelling.

Nu onze vereniging genoemde erkenning heeft gekregen, kan zij belast worden met de uitvoering van de gezinsvoogdij. Het zijn dan de maatschappelijk werksters die het ge-zin begeleiden en hulp bieden.

Het is goed dat ook u, bij uw werk in de gemeente, bekend bent met deze nieuwe hulp-verleningsmogelijkheid. Als ouders willen dat de gezinsvoogdij aan onze vereniging wordt opgedragen, dan moeten zij dit kenbaar maken bij de Raad voor de Kinderbe-scherming. Op grand van de wet dienen de Raad en de kinderrechter deze wens van de ouders te honoreren. Wij zijn dankbaar dat de overheid deze keus van ouders op grond van hun levensbeschouwing nog steeds wil respecteren.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik onder uw aandacht te brengen dat onze vereniging ook voogdijvereniging is. Dat betekent dat zij in plaats van ouders of één ouder het gezag over minderjarigen kan verkrijgen. Evenals bij de ondertoezichtstelling moeten ouders of familieleden ook hier aan instanties kenbaar maken dat zij de voog-dij opgedragen willen zien aan onze vereniging. De maatschappelijk werkster is belast met het uitvoeren van de voogdij. Zij onderhoudt de contacten met het kind en zo mogelijk met ouders en pleegouders.

Wij zijn dankbaar dat, ondanks alle ontwikkelingen in de kinderbescherming, deze nieuwe hulpverleningstaak aan de vereniging werd opgedragen. Wij bidden dat God het werk van de vereniging in al haar onderdelen wil zegenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.