+ Meer informatie

Aswandam

4 minuten leestijd

Egypte is een geschenk van de Nijl. Zonder het buiten de oevers tredende Nijlwater zou Egypte wel een zeer cmvrudhtbaar land zijn en zouden er nog meer onvruchtbare gebieden zijn aan te wijzen. Maar juist de telkenmale buiten zijn oevers tredende Nijl — die dan een vruchtbare laag Nijlslib achterlaat — zorgt er voor dat het land rond de Nijl zeer vruchtbaar is en blijft.

Dat is wel hard nodig ook, want Egypte heeft heden ten dage maar liefst 34.000.000 mensen te voeden en binnen de 25 jaar zal dit inwonertal verdubbelen. Men verwacht dat er in 1971 1 miljoen baby's geboren zullen worden en 25 jaar geleden waren het er "maar" 350.000, Daarom zet Egypte alles op alles om zo weinig mogelijk voedingsmiddelen in te voeren en zelf zoveel mogelijk alles te verbouwen. Maar zover is men nog lang niet. Voor tweederde weet men zichzelf te bedruipen, maar eenderde deel der voedingsmiddelen moet nog worden geïmporteerd.

Zichzelf bedruipen, van niemand afhankelijk te zijn, ja, dat was het grote doel van de on/langs gestorven president van Egypte, de Jodenhater Nasser. Hij heeft dan ook alles op alles gezet om te maken dat grote delen van Egypte bevloeid werden door Nijlwater. En werkelijk, men heeft op dit gebied zeer veel bereikt. Vraag niet, wat dat gekost heeft en... wie de grote geldschieter was!

DAMMEN

Hoe kan er veel meer Nijlwater Egyipte beivloeien? De adviseurs van Nasser wisten het wel. Er diende in Boven-Egypte (we zouden ook kunnen spreken van Zuid-Egypte) een enorme dam gebouwd te worden om het grote doel te bereiken. Daar waar de Nijl het Nassermeer verlaat, moest het opgestuwd worden, waardoor de Nijl een veel hogere waterstand zou bereiken en grotere delen van Egypte zou bevloeien. 

Weliswaar was er al een Aswandam gebouwd in de jaren 1899-1902, maar in 1960 werd iets meer stroomopwaarts begonnen met een nieuw project, dat pas in dit jaar zijn beslag heeft gekregen. Elf jaren waren nodig om te bereiken wat nu tot stand is gekomen. Dit project kostte 1.2 miljard dollar en — Rusland betaalde bijna de helft, terwijl het ook de nodige technici zond. Men had inderdaad iets geweldigs gebouwd. Achter de enonme stuwdam (111 m hoog en 3.6 km lang) ligt het Nassermeer. Dit liep vol en leverde een enorme hoeveelheid water, wat weer tot gevolg had, dat een grote hoeveelheid elektriciteit kon worden opgewekt. Egypte was hiermee wel zeer gebaat en onvruchtbare woestijnen werden op deze wijze vruchtbaar gemaakt.

ELEKTRICITEIT

In januari van dit jaar werd de Aswandam „opgeleverd" en de nodige toespraken van Egyptische en Russische zijde ontbraken niet. De turbines van de stuwdam leveren op vrij goedkope wijze de helft van de elektrische stroom, die Egypte nodig heeft; 500.000 ha land kan bevloeid worden en levert soms wel drie oogsten per jaar. Men verwacht een enorm toeristerabezoek, want nu heeft Egypte niet alleen zijn piramiden, maar ook zijn geweldige dam. Maas behoeft niet meer geïmporteerd te worden en rijst wordt al verbouwd voor de uitvoer. Egyptes nationale inkomen kan op deze wijze verdubbeld worden!

ZIEKTES

En toch.., deze nieuwe dam heeft ook zijn nadelen, want deze dam bracht de uitbreiding van een ziekte over Egypte, nl. de bloedziekte. Wel kende men deze al in Egypte sinds mensenheugenis, maar ze komt nu veelvuldiger voor. Oorzaak van dit alles: Hoe meer water Eigypte heeft, des te meer kansen men heeft om deze ziekte te krijgen. Wie haar heeft, wordt lichamelijk ondermijnd, want de ziekte tast verschillende lichaamsdelen aan. Ze brengt haar lijders tot aan de rand van het graf en komt er nog een ziekte bij, dan is het onherroepelijk te laat. Gewone huisjesslakken zijn de overbrengers van deze ziekte. Hoe meer Nijlwater er is, des te meer van s-eze slakken er komen. Er zijn nu al gebieden in Egypte aan te wijzen, waar zowat de gehele bevolking door de ziekte aangetast is. Men houdt nu al rekening mmet zes miljoen zieken en een schade van 700.500,000 gulden wegens arbeidsongeschiktheid.

Ook de gevreesde malaria zal eerder toe dan afnemen. In 1942 stierven er in Egypte 100.000 mensen aan. Een gezond land is dus Egypte helemaal niet. Trouwens, dat is he* ook nooit geweest, In Deuteronomium 7 vers ïó heeft Mozes het al over de kwade ziekte der Egyptenaren. Wat een enorme stuwdam al niet teweeg kan brengen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.