+ Meer informatie

„Klein rechts" wil geen gedoogrol

Van Rossum: Formatie wordt moeilijk

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Wat betreft de SGP zou de coalitie van CDA en VVD best door mogen gaan en mag D'66 daar eventueel in plaats nemen. Dit gaf fractievoorzitter Van Rossum zaterdag als advies aan koningin Beatrix.

Gezien de onwil van D'66 om aan zo'n kabinet mee te werken, verwacht Van Rossum dat de formatie moeilijk zal verlopen. Op de vraag of de SGP een minderheidskabinet van CDA en VVD zou gedogen, antwoordde Van Rossum dat zijn partij daar moeilijkheden van verwacht. Wat de financieel-economische situatie betreft valt er wel te praten, maar op allerlei levensbeschouwelijke onderwerpen verwacht hij toch niet dat de SGP zich met de voorstellen die uit de coalitie zouden komen, zou kunnen verenigen.

Leerling
Ook voor de fractie van de Reformatorisch politieke federatie komt een kabinet van CDA, VVD en D'66 als eerste in aanmerking.

In zijn advies aan koningin Beatrix zegt fractievoorzitter Leerling dat een combinatie van CDA, PvdA en D'66 hem weinig gewenst lijkt omdat er te grote verschillen bestaan tussen de opvattingen van het CDA en de PvdA.

Leerling acht een combinatie van CDA, VVD en de drie kleine christelijke partijen SGP, RPF en GPV niet bij voorbaat uitgesloten, al zal deze combinatie niet over een ruime parlementaire meerderheid kunnen beschikken en al zijn er aanzienlijke verschilpunten van principiële aard tussen de diverse partners.

Voor een „gedogen" van een minderheidskabinet van CDA en VVD voelt de RPF-fractie vrijwel niet.

Leerling heeft dat ook geantwoord toen de koningin hem daarom vroeg. De RPF is voorstander van volledige medewerking. Om nu uitsluitend steun toe te zeggen en naderhand op verscillende punten te moeten inspringen lijkt Leerling weinig geslaagd.

Schutte
Volgens GPV-kamerlid Schutte zal moeten worden nagegaan of het mogelijk is een kabinet samen te stellen dat een mengvorm is van een parlementair kabinet en een extra-parlementair kabinet. Dit omdat over het grote knelpunt, het al of niet plaatsen van kernraketten, uiteenlopend wordt gedacht.

Het informatie-onderzoek zal zich moeten richten op de vraag of er een kabinet kan komen dat enerzijds geen absolute uitspraken doet over het niet plaatsen van kernraketten, maar anderzijds voldoende basis heeft om de sociaal-economische problematiek van vandaag aan te pakken en op te lossen. In welke combinatie dat mogelijk is laat Schutte in het midden. Het antwoord op die vraag hangt af van het informatiewerk.

Evenals de RPF voelt Schutte niet zo veel voor een „gedogen" van een CDA-VVD-combinatie, een mogelijkheid die door koningin Beatrix was genoemd.

Het woord onmogelijk wilde hij in dit verband niet in de mond nemen. Duidelijk was dat het GPV liever van een regeringscombinatie gaat deel uitmaken, waarbij het voorbehoud ten aanzien van de plaatsing van kernwapens het extra-parlementaire deel van de eenmansfractie in de Kamer zal bepalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.