+ Meer informatie

Nova Scotia bezit Schotse elementen

DE WERELD ROND 196

3 minuten leestijd

Nova Scotia is een schiereiland dat met een smalle landtong verbonden is met de vorige week besproken Canadese provincie New Brunswick. Niet alleen is Nova Scotia ermee verbonden, het gewest lijkt in veel opzichten ook op New Brunswick. De provincie is maar anderhalf maal zo groot als Nederland en telt ruim 800.000 inwoners waarvan de meerderheid in de steden woont.

Ook deze provincie is voor driekwart met dichte wouden bedekt. Ze is zeer rijk aan water. Er zijn meer dan drieduizend meren en honderden korte rivieren. Het landschap is golvend. Het hoogste punt ligt op 520 meter. Vooral aan de westkust was er vroeger veel land dat bij vloed onder liep. Grote delen daarvan zijn ingepolderd, net als in Nederland, en met dijken omgeven waardoor ze voor de landbouw geschikt werden.

Visserij en landbouw

De visserij is een belangrijk bestaansmiddel. Het gaat daarbij vooral om kabeljauw, schelvis en schaal- en schelpdieren. De visgronden zijn hier vanouds rijk geweest en de vangst beloopt jaarlijks een som van enkele honderden miljoenen guldens. In 1971 werd in Lunenburg een visverwerkend bedrijf geopend dat het grootste is van het Noordamerikaanse continent.

Eenentwintig procent van de oppervlakte van de provincie is geschikt voor landbouwdoeleinden. Slechts 5% is echter grond van goede kwaliteit waarop allerlei vormen van akkerbouw bedreven ktmnen worden. De rest wordt dan ook vooral gebruikt voor de veeteelt en het gemengd bedrijf. De landbouw levert echter maar aan weinig mensen werk. Niet alleen de mechanisatie heeft dat in de hand gewerkt, veel belangrijker is nog de groei in de bedrijfsgrootte. Die is thans, gemiddeld over heel Canada gerekend, ruim tweehonderd hectare.

Industrie

De industrie bestaat in Nova Scotia voornamelijk uit bedrijven die produkten van land-, bos-, tuin- en mijnbouw verwerken. De afgelegen ligging ten opzichte van de rest van Canada heeft het aantrekken van andere industrieën bemoeilijkt. Een ander punt is de hoge stand van de energieprijzen. Olie wordt er in Nova Scotia niet gewonnen (wel wat steenkool) en daarom moet ze vooral uit de prairieprovincie Alberta komen. Door de transportkosten wordt ze natuurlijk extra duur. Al deze problemen veroorzaken dat de provincie een werkloosheidspercentage kent dat niet beneden de tien procent wil zakken.

Nova Scotia heeft een zeekUmaat met een kort voorjaar, koele zomers en koude winters. De winter is er minder streng dan in het vorige week behandelde New Brunswick. De gemiddelde jaarlijkse sneeuwval blijft ruim beneden de twee meter. De gemiddelde regenval bedraagt 130 centimeter. Ben minder vriendelijke kant van het klimaat is de mist die hardnekkig kan zijn en veel optreedt.

Schots element

Nova Scotia kan men vertalen met „Nieuw-Schotland". Bijna zestig procent van de inwoners is oorspronkelijk afkomstig van de Britse eilanden en het Schotse element is vrij groot. De traditionele bands met doedelzakken en spelers in rokken zijn hier in flink aantal aanwezig. Men spreekt bovendien het Gaelic nog terwijl deze Keltische taal ook nog wordt gedoceerd. Nova Scotia heeft een relatief grote Franstalige minderheid van bijna 12 procent. Van Duitse afkomst is vier procent terwijl de mensen van Nederlandse origine ruim drie procent van de bevolking uitmaken. De meerderheid van de inwoners behoort tot protestantse geloofsrichtingen terwijl één op de drie Novascotianen tot de roomskatholieke kerk behoort. De enige ,,Nederlandse" geloofsgemeenschap die in Nova Scotia vaste voet heeft gekregen is de „Christian Reformed Church".

Men hoopt de economische toekomst van Nova Scotia te verbeteren door meer gebruik te maken van energie door waterkracht en stoom. De industriële bedrijvigheid zal uitgebreid moeten worden. De grootste haven die de provincie bezit is Halifax. Deze is gunstig gelegen aan de Atlantische Oceaan en is het gehele jaar ijsvrij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.