+ Meer informatie

Toren Herv. kerk Echteld moet hersteld worden

Kerkvoogdij kan kosten niet betalen

3 minuten leestijd

ECHTELD — De monumentale toren van de Ned. Herv. Kerk te Echteld is dringend aan herstel toe. Monumentenzorg heeft de gemeente Echteld evenwel laten weten dat er pas in de tweede helft van de jaren tachtig op subsidie gerekend kan worden.

In feite heeft de gemeente Echteld met de toren van de Ned. Herv. Kerk te Echteld niets te maken, maar de kerkvoogdij kan de restauratie van de toren niet zelf bekostigen en daarom heeft men de burgerlijke gemeente gevraagd of zij de toren in eigendom wil overnemen. Rond de Echteldse toren doet zich namelijk een vreemde situatie voor.

In de staatsregeling van 1798 werd bepaald dat de torens van de kerkelijke gemeenten eigendom zouden worden van de burgerlijke gemeenten. De ranke tufstenen toren van de Ned. Herv. Kerk te Echteld kwam inderdaad in handen van de burgerlijke gemeente. In 1835 stortte de 12e-eeuwse toren in. Toen ontstonden er problemen omtrent de vraag wie de toren zou moeten herbouwen.

Revolutionair
De gemeente Echteld had toen niet de financiële middelen om de toren te herbouwen. De problemen werden aangescherpt door de processen die toen werden gevoerd tegen kerkbesturen die weigerden de gemeenten toe te staan de brandslangen in de torens te hangen. Van kerkelijke zijde werd de bepaling in de staatsregeling van 1798 als revolutionair betiteld. Dat heeft de kerkvoogdij gesterkt in de mening dat men de toren voor eigen rekening moest gaan herbouwen en zo in eigendom houden.

Men verkocht een stuk grond en van de opbrengst van die verkoop ad ƒ 1.700,- (!) werd de eveneens ingestorte achtergevel herbouwd, waartegen men vervolgens de nieuwe kerktoren bouwde. De gemeente Echteld heeft zich na die tijd nooit meer boos gemaakt over deze gang van zaken en betaalde aan de kerkvoogdij elk jaar 15 gulden om bij feestdagen de nationale vlag op de toren te mogen laten wapperen.

Enkele jaren geleden betaalde de gemeente zelf mee in de kosten van een nieuw toren-uurwerk, terwijl men nu ook jaarlijks daarvoor een bijdrage geeft in de kosten van het stroomverbruik. De gemeente Echteld treurt er dus niet om dat men de Echteldse toren niet in bezit heeft.

Restauratie
Op korte termijn zal er een bedrag van 100.000 gulden nodig zijn voor de eerste fase van de restauratie. Voordat er een rijksbijdrage komt in de restauratiekosten, moet het rijksaandeel worden voorgefinancierd. De kerkvoogdij beschikt niet over de benodigde financiële middelen.

Daarom is de gemeente gevraagd de toren in eigendom te willen overnemen. Dat heeft alleen maar tot resultaat gehad dat de gemeente en de kerkvoogdij hierover van gedachten hebben gewisseld en dat er kontakt geweest is met diverse instanties over de nodige restauratie van de kerktoren. Hetgeen als resultaat heeft gehad dat Monumentenzorg heeft medegedeeld dat er de eerste jaren nog niet op subsidie gerekend behoeft te worden.

Het is nog niet bekend of de gemeente nu stappen wil ondernemen om een begin met het herstel te maken, maar voorshands lijkt het daar niet op. Al geruime tijd geleden heeft de kerkvoogdij een provisorisch afdak onder de toren laten plaatsen om het gevaar van vallend gesteente e.d. te verminderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.