+ Meer informatie

Zuiverheid van Gods Woord staat in het middelpunt

TBS herdacht honderdvijftigjarig bestaan

4 minuten leestijd

LONDEN — Zeer veel is er in anderhalve eeuw veranderd. Het is echter een zegen van God zelf te mogen weten dat Hij niet veranderde. Dat zei de voorzitter van de Trinitarian Bible Society de heer A. J. Levell zaterdagmiddag op de honderdvljftigste jaarvergadering, gehouden in de Westminster Chapel in Londen, op een steenworp afstand van het paleis van de Engelse Koningin.

Vele honderden waren aan de Buckingham Gate bij elkaar gekomen voor het dertigste lustrum van de vereniging die zich tot doel gesteld heeft de zuiverheid van Gods Woord te bewaren, vertaling van dat Woord te bevorderen en de productie en verspreiding van de Bijbel ter hand te nemen.

Wij voelen, zo vervolgde de voorzitter. Zijn zegenende handen rusten op ons werk. Het is wonderlijk hoe we gegroeid zijn. Wij dienen te beseffen dat het om Gods eer gaat. Hij is een God die in de weg van de middelen wil werken. Hij was het die ook ons werk mogelijk maakte.

Geschiedenis
Zaterdag werd de geschiedenis van de TBS aan het bestuur van de vereniging aangeboden. Dit boek geeft een goed overzicht van het reilen en zeilen van het Bijbelgenootschap.

De secretaris van de vereniging, ds. Terence H. Brown bracht het jaarverslag uit. Het is met dank aan God dat we vandaag de stichting van onze vereniging in 1831 gedenken, zo zei hij. Wij zeggen het nu ook, en zouden het ons eigen moeten maken wat gezegd werd in het gebed aan het begin van de eerste vergadering.

„Heilige Heilige, Heilige en Almachtige God! Wij danken U dat U zich geopenbaard heeft aan ons arme zondaren als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan U komt eeuwig de eer toe. U vervulde een liefdevol en genadig werk om ons te bevrijden van zonde, dood en hel. U hebt ons geroepen Uw Zoon te eren en te strijden voor het geloof, eens de heiligen overgeleverd. U riep ons bezig te zijn tot Uw eer en de zaligheid van onsterfelijke zielen, door de verspreiding van het Heilige Woord, dat ons wijs kan maken tot zaligheid, door het geloof dat in Jezus Christus is."

Afhankelijk
Het is onze vurige wens dat het werk en getuigenis van onze vereniging verder mag gaan onder Gods zegen, in afhankelijkheid van de Goddelijke Auteur van het Woord.

In meer dan honderd landen zijn Bijbels uitgegeven. Zojuist is na jaren van voorbereiding een zending van tienduizend Lisu-bijbels in Birma verspreid. Het Nieuwe Testament in de Liberiaanse Gio taal is op weg naar Afrika.

De TBS brengt slechts protestantse edities in omloop. In de Engelse taal verspreidt zij alleen de geautoriseerde King James version. In geen enkele uitgave neemt zij de apocriefe boeken op.

De secretaris verwelkomde ds. J. van Haaren en ds. L. Blok die de Gereformeerde Bijbelstichting vertegenwoordigden. Wij hebben, aldus ds. Brown, de bijdrage van onze Hollandse vrienden zeer gewaardeerd, evenals hun bemoedigende boodschap ter gelegenheid van onze honderdvijftigste verjaardag.

Wij dienen, zo besloot de secretaris, God te danken voor de zegeningen in het verleden en naar Hem op te zien voor Zijn zorgen en leiding in de toekomst.

Dr. P. M. Rowell hield een toespraak over Handelingen één vers acht. Het „Gij zult mijne getuigen zijn" geldt ook voor de TBS. Wij hebben een wereldwijde roeping. De taak van de Apostelen om getuigen van Hem te zijn, wordt voorafgegaan, door het ontvangen van de Heilige Geest. Als dat er niet stond aldus ds. Rowell, wat zouden wij dan moeten? Laten wij in alles beseffen dat we de Geest Gods nodig hebben.

Een dag als vandaag stemt tot dankbaarheid. Bovenal echter dienen wij ons af te vragen hoe het geestelijk met ons gesteld is. Hoe staat het met ons hart, zo hield hij de aanwezigen voor. Wij dienen onszelf af te vragen of wij de Gekruisigde kennen en of wij Hem volgen.

Wij kunnen niet allemaal een even diepe persoonlijke kennis hebben. Eén ding dienen wij echter te weten en dat is of wij als verloren zondaren Hem hebben leren kennen.

Bij het verspreiden van de Bijbel dient ook verstaan te worden wat God zegt. Bij het getuige zijn van de levende God behoort het goed spreken van Hem. Hij is een genadig God, maar elke keer weer hebben wij het verbeurd.

Beproeving
Wij dienen onszelf te beproeven. Er staat immers dat de geesten beproefd dienen te worden of zij uit God zijn? Wij dienen ook voortdurend getuigen te zijn.

Onze dagen zijn, aldus ds. Brown, vol boosheid en kwaad. Hoe spoedig zal het einde komen? Wij moeten bezig zijn totdat Hij komt. U gaat straks naar huis, zo besloot hij; wees dan Zijn getuige, op uw werk, op straat of waar u ook gesteld bent. Wij danken alles aan Hem, zouden we Hem dan niet groot maken?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.