+ Meer informatie

Diakenenconferentie 1966

4 minuten leestijd

voor het eerst op zaterdag - trok veel belangstelling

In de kerkzaal van het gebouw „Licht en leven” aan de Troelstrastraat te Apeldoorn is 23 april de diakenenconferentie 1966 gehouden. Voor het eerst op een zaterdag — met als gevolg, dat de comitéleden zo tot een half uur voor het begin in spannnig hebben gezeten over de opkomst. Zou het wel gelukken op een dag, die een ieder toch meer en meer is gaan bestemmen voor allerlei huiselijke- en gezinsaangelegenheden?

Antwoord op die vraag hadden de aanmeldingen voor de lunch niet gegeven; slechts 35 broeders hadden zich vooruit opgegeven … Het antwoord kwam pas vlak voor het begin, toen rij na rij zich vulde. Ze kwamen toch en al gauw bemerkten we het: het werd een goede bijeenkomst. Door het referaat van dr. W. H. Velema, waar stil en geboeid naar is geluisterd.

Ook voor de discussie ’s middags, waarin mensen uit de practijk elkaar hun ervaringen vertelden en waaruit waardevolle suggesties naar voren kwamen voor de arbeid in eigen gemeente.

Voorzitter C. Drieënhuizen bleek zelf tot de slachtoffers van de zaterdag te behoren. Beroepshalve was hij verhinderd, met als gevolg, dat in zijn plaats broeder H. W. v. d. Brink uit Harderwijk de conferentie moest leiden. Deze opende de bijeenkomst met het lezen van 2 Timotheus 3 van vers 14 af en acht verzen van het vierde hoofdstuk. Daaraan verbond hij enkele gedachten over het bewaren van hetgeen „geleerd en toevertrouwd” is.

Bij dat „bewaren”, zo zei hij, vergeten we wel eens, dat ons in het Woord een werkzame en levenskrachtige zaak is toevertrouwd. Geen museumstuk, geen af-beelding of herinnering uit een ver verleden, maar een springlevend Woord, dat volledig past in de tijd waarin we werken, dat direct aansluit op onze twintigste eeuw.

Dit geeft ons als ambtsdragers moed. We hebben iets, waar we vandaag mee kunnen werken. Als we ons maar telkens in gehoorzaamheid afvragen, wat dat Woord vandaag van ons eist.

Daarom moeten we van die museum-associaties af, juist als we het pand in deze tijd willen bewaren, juist als we onze opdracht willen vervullen.

Dat wil zeggen — om nu maar eens bij de diaken te blijven — dat we niet te veel moeten blijven hangen aan wat een diaken vroeger deed en niet te gemakkelijk te zeggen: dat was zijn taak, dus dat blijft zijn taak. Als je dat volhoudt kom je tot de conclusie, dat er voor een diaken eigenlijk niet veel meer te doen is omdat er geen armen zijn.

Maar dat wil ook zeggen: Niet teveel hechten aan wat we dan nu misschien als de moderne taak van de diaken zien. Ook dat moeten we niet gaan vastleggen als het enige en het ware. Want dan werken we aan een nieuw museumstuk.

Het pand bewaren is: de ogen openhouden en elke dag als een volkomen nieuwe dag zien. Want je bent er telkens weer opnieuw verantwoordelijk voor, dat het levende Woord ook vandaag kan werken.

Ds begeerte om zo te werken, aldus broeder van den Brink, blijkt in de kring van de Christelijke gereformeerde diakonieën aanwezig. Daarom houden ze regionale en landelijke conferenties, waar de actuele problematiek wordt besproken en waar men op de hoogte raakt van eikaars werkwijze. De begeerte om zo te werken is ook gebleken uit de reacties op het rapport van Deputaten voor algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden, die men schriftelijk had voorgelegd aan dr. W, H. Velema. Bijzonder erkentelijk toonde spreker zich tenslotte jegens dr. Velema die zich, een overvloed van andere kerkelijke arbeid ten spijt, bereid verklaard had dit rapport nader bij de diakenen in te leiden en daarbij aandacht te schenken aan de ingekomen opmerkingen.

Vervolgens kreeg dr. Velema gelegenheid tot het houden van zijn inleiding, waarvan de tekst, met een aantekening van de auteur vooraf, hieronder volgt:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.