+ Meer informatie

EINDELOOS BEWUSTZIJN

3 minuten leestijd

Niet iedereen zal weten wat de afkorting BDE betekent. Alhoewel: als er binnen drie maanden acht drukken van een boek over bijna-dood ervaringen (want dat betekent de afkorting) van de pers rollen, kan men gerust spreken van een bestseller. En dat is met het boek Eindeloos bewustzijn het geval. Men kan ook bijna geen boekwinkel binnenlopen of men ziet er wel een paar exemplaren van liggen. Het is dus een onderwerp dat duidelijk bij het publiek weerklank vindt. En dat hoeft ons niet te verbazen: Enerzijds boet in West-Europa het christendom steeds meer aan invloed en gezag in; wijlen prof.dr. A.A. van Ruler zei op 23 juni 1970 al voor de radio: ‘Wij — in Europa — leven als christenen in een soort goddelijke uitverkoopsituatie. Wij zijn de restanten.’ Het is er in de 38 jaar nadien niet beter op geworden… Anderzijds is er een grote nieuwsgierigheid naar dat, wat zich over of achter de grens van onze menselijke waarneming heen bevindt.

Het boek van prof. Van Lommei is ongetwijfeld in die zin een schot in de roos: het verhaalt van vele bijna-dood ervaringen en tracht daar een wetenschappelijke duiding aan te geven. Overigens moest de auteur meemaken dat het wetenschappelijk gesprek (dat dan toch — terecht — gewenst wordt) soms onder vakgenoten uitblijft… Hebben alle kopers van het boek alles tot op de bodem begrepen? Dat is bijna niet mogelijk, want het is echt een wetenschappelijke visie, en dus niet altijd gemakkelijk leesbaar. Uit vele verklaringen wordt duidelijk dat op het moment dat iemand uit het leven lijkt weg te glijden, hij/zij soms beelden kan waarnemen buiten het lichamelijke om. De medische mogelijkheden om iemand toch weer te doen ademen en de hartslag weer op te wekken, maken dat wij hier meer van horen dan vroeger. Soms zijn het aangename beelden (men denkt: de hemel?), soms onaangename (men denkt: de hel?); maar soms ook duiden ze op een eerder leven (of zelfs twee…). En dat maakt duidelijk, dat deze beelden nog niet zo eenvoudig te plaatsen zijn en dat men met de nodige reserve over de betekenis ervan moet spreken.. De getuigen spreken zonder uitzondering van een gebeurtenis die hun leven ingrijpend heeft veranderd. Dat is ook het geval als het gaat om godsdienstige overtuiging (blz. 78 e.V.). Soms is dat uit christelijk oogpunt positief, maar niet altijd: gedachten over reïncarnatie.

Het aangedragen materiaal lijkt mij overtuigend genoeg om te spreken van de werkelijkheid ervan. Maar… ze bevinden zich alle vóór een grens waarbij dit leven definitief wordt verlaten. Daarvan spreken velen vanuit dat wat zij hebben meegemaakt; en dat maakt, dat het antwoord op de vraag waarnaar mensen toch zoeken (is er leven na de dood, en hoe dan?) toch niet met dit boek te beantwoorden is.

Dat hoeft ook niet: daarvoor hebben wij een ander Boek dat ver boven dit uitgaat. Interessant is ten slotte de weerslag die de verwerkte gegevens hebben op de mening van de auteur over orgaandonatie (blz. 328 e.v.); het is immers duidelijk dat iemand niet al te snel als overleden kan worden beschouwd.

n.a.v. Pim van Lommei, Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Uitg. Ten Have Baarn 2008 (8e druk), 403 blz., € 24,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.