+ Meer informatie

Minister is voor onderzoek Krimpen

Onvergelijkbaar met Lekkerkerk

2 minuten leestijd

een bestuurlijk onderzoek moet komen naar de gebeurtenissen die hebben geleid tot de ernstige bodemverontreiniging op het voormalige EMK-terreln in Krimpen aan de IJssel. Niet het zoeken naar „boosdoeners" zal daarin centraal moeten staan, maar de vraag hoe het openbaar bestuur zich moet opstellen bij de handhaving van het milieurecht.

ROrrERDAM/LEIDSCHENDAM - Minister dr. L. t^^^l^^ZlZl^^^^

Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhygiëne vindt dat er fweede Kamer in nieuwe samenstel

De minister stelt zich hiermee positief op tegenover het verzoek van de gemeenteraad van Krimpen een dergelijk onderzoek, in navolging van dat van de commissie-Van Aartsen inzake Lekkerkerk, in te stellen. Ginjaar vindt beide zaken echter onvergelijkbaar, zo zei hij maandag pp zijn ministerie: in Lekkerkerk waren de stortingen in het begin van de jaren zeventig praktisch op zichzelf staande gebeurtenissen, in Krimpen is sprake geweest van een jammmÊmmÊÊÊmÊmnÊÊÊmmmÊÊmmmmtmÊÊm^mmmmmim renlange reeks van activiteiten en sinds de vestiging van de EMK in 1970, een voortdurend konflikt tussen gemeente en bedrijf over de hinderwetvergunning.

Onderzoek

Een dergelijk onderzoek zal de activiteiten moeten beoordelen van diverse overheden en bestuursinstanties: het gemeentebestuur van Krimpen, het openbaar lichaam Rijnmond (milieudienst), het voormalige hoogheemraadschap Krimpenerwaard en de inspectie voor de volksgezondheid.

..Het is interessant", aldus Ginjaar, „om na te gaan hoe het openbaar bestuur zich moet opstellen bij bedrijven die zich niet aanstonds aan de hinderwetvergunning houden. Tegen die achtergrond moet een studie verricht worden naar de gang van zaken in Krimpen".

Toen de exploitatie maatschappij Krimpen (EMK) zich in 1970 op het terrein aan de Schaardijk in Krimpen "vesling te maken krijgt. De commissie Vergadert op 15 juni over handhaving van het milieurecht.

Uit een recent rapport van een technische werkgroep die zich met de bodemverontreiniging in Krimpen heeft beziggehouden blijkt dat de grond daar tot op vijftien tot twintig meter verontreinigd is. Een totale ontgraving zou tenminste driekwart miljard gulden kosten. „Te duur" heeft minister Ginjaar al laten weten. Voorlopig wordt volstaan met maatregelen om het drainagewater op te vangen. Het provinciaal bestuur komt dit najaar met een definitief plan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.