+ Meer informatie

Lees maar

3 minuten leestijd

… want God is liefde. 1 Johannes 4 : 8b

God is liefde. Voor veel mensen is het de vraag of dat waar is. Want er is zoveel ellende in de wereld, ver weg maar vaak ook heel dichtbij, in je eigen leven. Hoe kan al die ellende er zijn als God liefde is? Sterker nog, waarom grijpt Hij niet in, als Hij God is? Bestaat Hij wel? Zo ja, is Hij dan wel liefde?

Het antwoord op die vraag lijkt eenvoudig. We hoeven alleen maar te wijzen op Jezus Christus, het toonbeeld van de liefde van God. Dat doet Johannes ook in 1 Joh. 4:9-10. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat wij zouden leven door Hem en verzoening voor onze zonden zouden ontvangen. Voor trouwe kerkgangers is dit antwoord overbekend. En toch kan bij hen de vraag rijzen of God wel liefde is.

Dat is echter niet de vraag die Johannes bezighoudt. Volgens mij is zijn vraag aan de christelijke lezers (van toen en nu): waar is jullie liefde? De geadresseerde christenen geven namelijk hoog op van Gods liefde voor hen en hun liefde voor Hem. Maar het schort aan liefde voor elkaar.

Vanuit 1 Joh. 4 moeten we de vraag van een andere kant benaderen. Weliswaar schetst Johannes dat Christus één en al liefde is. Maar hij geeft hier geen definitie van God. Zo wordt deze tekst vaak wel gelezen en gehanteerd. God is liefde. Maar let op, in de verzen 7 en 8 stelt hij de liefde tot elkaar aan de orde.. Onder de christenen aan wie hij schrijft, schort het blijkbaar veel aan die onderlinge liefde. Wie niet liefheeft, kent God niet. Want God is liefde! Met die woorden rondt hij zijn oproep tot liefde voor elkaar af.

Dat doet hij niet wettisch, maar vanuit het heilswerk des Heren. Wie in Hem gelooft, is uit God geboren. Die kent God. Dat blijkt uit de liefde, niet alleen tot God, maar ook tot elkaar. Wie zegt dat hij God liefheeft, maar zijn broeder niet liefheeft, is een leugenaar. Uit onze liefde tot de naaste blijkt of wij uit God geboren zijn. Het is opmerkelijk dat Johannes zegt: Wie liefheeft, is uit God geboren. Het geloof blijkt uit de liefde tot de naaste. Dat onderstreept Johannes nog eens met: Wie niet liefheeft, kent God niet. En dan volgt de bekende ‘definitie’ van God, die geen definitie is, maar een woord vol waarheid. Het is een bron voor geloof en liefde. Want God is liefde. Wie Hem in Christus kent, leeft van Zijn liefde. Die leeft in de liefde. Die leeft in liefde tot zijn naaste. Dat vloeit uit de goddelijke bron van de liefde. Dat is daarom ook Gods gebod. Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben (vers 21).

God is liefde. Dat zegt alles over de Here (Jezus). Maar het is vooral ook een woord dat ons leert liefhebben. Het doet een appel op ons. De vraag of God liefde is, keert zich zo tot mijzelf. Heb jij de naaste lief, vanuit het geloof in de liefde van God? Want God is liefde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.