+ Meer informatie

Gemeenten hoeven dit jaar niet te besparen

1 minuut leestijd

DEN HAAG — Gemeenten en provincies zijn dit jaar gevrijwaard van bezuinigingen in het kader van de tussenbalans. Hierover heeft het kabinet gisteren met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) overeenstemming bereikt.

Het kabinet had in de tussenbalans voorgesteld dit jaar nog 154 miljoen gulden te korten op de gemeente- en provinciefondsen. Maar het kabinet zal nu eerst een notitie schrijven, waarin uit de doeken wordt gedaan wat onder „evenredigheid" wordt verstaan, als men het heeft over het aandeel van gemeenten en provincies in de totale bezuinigingen.

Daarom is de voor 1991 voorgestelde korting verschoven naar de jaren 1992-1994. VNG en IPO zullen constructief met het rijk meewerken aan verschuiving van taken van rijk naar lagere overheden, waardoor het rijk in de komende jaren 550 miljoen gulden kan besparen.

Als die taakstelling niet wordt gehaald, dreigt het kabinet het bestaande Bestuursakkoord terzijde te stellen, door een beroep te doen op het „overmachtsartikel" in dat akkoord. Besparingen op de kosten van het ziekteverzuim zullen wel direct door het rijk bij gemeenten en provincies worden geïncasseerd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.