+ Meer informatie

Rede president Ford

5 minuten leestijd

WASHINGTON — Hi»onder volgt de lettedilke tekst van de toespraak die Gerald R. Ford vrijdag hield, nadat hij als 38-ste president van de Verenigde Staten de ambtseed had afgelegd.

De eed die ik heb afgelegd £s dezelfde die door George Washington en in overeenstemming met de grondwet door iedere president is afgelegd. Ik echter aanvaard het presidentschap onder buitengewone omstandigheden, die Amerikanen nog nooit hebben meegemaakt. Dit is een uur in de geschiedenis dat onze geesten bezwaart ert onze harten bedroeft. . Daarom ben ik van mendiig dat het mijn eerste plidit is een pakt yaarvoor geen precedent bestaat, met mijn landgenoten af te sluiten. Niet een inaugurele rede, geen praatje bij het haard'vuur, geen verkiezingstoespraak, slechts een oprecht praatje onder vrienden. En ik ben van plan het het eerste van vele te laten zijn.

BEWUST

Ik ben mij er duidelijk van bewust dat u mij niet door uw stem uit te brengen tot uw president hebt gekozen. Daarom vraag Ik u mij in uw gebeden als uw president te bevestigen, en ik hoop dat die gebeden de eerste van vele zullen zijn. Zo u mij niet fti gdielme stemming hebt gekozen, heb Ik dit ambt toch ook niet verworven door geheime beloften. Ik heb noch voor het presidentschap, noch voor het vice-presldentechap een'^verkiezingscamipagne gevoerd. Ik heb mij niet verbonden aan enig partijprogramma, ik heb aan geen. enkele man en slechts een vrouw — mijn lieve 'echtgenote — verplichtingen nu ik deze zeer moeilijke baan begin.

Ik heb Met naar deze enorme verantwoordelijkheid gestreefd, maar ik zal me er niet aan onttrekken. Degenen die mij hebben benoemd en bevestigd in het ambt van vice-president, waren mijn vrienden en zijn mijn vrienden. Zij behoorden tot beide partijen, waren allen door het volk verkozen en handelden uit hun naam in overeenstenVimihg met de grondwet. Het is daarom gepast dat ik aan hen en aan u de belofte afleg dat ik de president van het gehele volk zal zijn.

Thomas Jefferson heeft gezegd dat men slechts op het volk kan vertrouwen voor het behoud van onze vrijheid, en jaren later heeft Abraham Lincoln dit Amerikaanse geloofsartikel hernieuwd toen hij vroeg: „Is er «lig betere wijze of gelijke hoop in de wereld?"

In ben van plan om aanstaande maandag de voorzitter van het huis van afgevaardigden en de waarnemend voorzitter van de senaat om het voorrecht te verzoeken voor het congres te mogen verschijnen om mijn vroegere ambtgenoten en u, het Amerikaanse volk, in te lichten over niijn opvattingen van wat de eerste aangelegenheden van de natie zijn, en uw standpunten en hun standpunten te vernemen. En mag ik tot de voorzitter van het huis en de anderen zeggen dat ik het ten zeerste op prijs zou stellen als ik hierna, na deze opmerkingen, met u zou mogen vergaderen? Hoewel het verkiezingsjaar voor het congres al een eind op weg is, is er geen andere manier om voort te gaan dan te zamen, en geen andere manier dat iemand kan winnen dan door de dringende noden van het volk te dienen. Wij kunnen niet stilstaan of terugglijden. Wij moeten voorwaarts gaan, nu, te zamen",

„De volkeren en regeringen van alle bevriende naties, en ik hoop dat ik daarmee de gehele wereld heb aangeduid, beloof ik een ononderbroken en oprecht streven naar vrede. Amerüca zal sterk en eensgezind blijven, maar zijn kracht zal gewijd blijven aan de veiligheid en gezondheid van de gehele menselijke samenleving evenals aan onze kostbare vrijheid.

Ik ben van mening dat waarheid de lijm is die een regering bijeen houdt, niet alleen onze regering, maar de beschaving zelf. Die band, hoewel beproefd, is ongebroken in binnen- en buitenland. In al mijn openbare en particuliere handelingen als uw president, verwacht ik mijn instinct van openheid en oprechtheid te volgen met het ToUe vertrouwen dat eerlijldteid altijd het langst duurt. Mijn medeAmerikanen, onze lange nationale nachtmerrie is voorbij.

Onze grondwet werkt: onze grote r^ubliek heeft een regering van wetten en niet van mensen. Hier heerst het volk, maar er is een hogere macht, die, onder welke naam wïj hem ook mogen vereren, niet alleen rechtvaardigheid maar Hefde, niét alleen recht maar genade eist.

NIXON

Nu we de 'binnenlandse wonden van Watergate verbinden, die pijnlijker en giftiger zijn dan die van buitenlandse oorlogen. Iaat ons in ons politiek proces de gouden regel herstellen, en laat broederliefde onze harten zuiveren van achterdocht en haat. In het begin verzocht ik voor mij te bidden. Voor ik besluit -vraag ik u opnieuw te bidden voor Richard Nixon en voor zijn gezin.

Moge onze president, die miljoenen vrede heeft gebracht, deze nu voor zichzelf vinden. Moge God zijn prachtige vrouw en dochters zegenen en troosten, wier liefde en trouw altijd een stralend nalatenschap zullen zijn voor al degenen die de eenzame lasten van het Witte Huis dragen. Ik kan- sledits vermoeden wat die lasten zijn hoewel ik van nabij de tragedies van drie presidenten heb gezien en de mindere lasten van anderen.

Met alle kracht en het goede verstand dat ik mijn leven heb vergaard, met al het vertrouwen van mijn gezin en vrienden en mijn toegewijde staf en met de goede wil van de talloze Amerikanen die ik bij mijn recente bezoeken aan 40 staten heb ontmoet, bevestig ik nu plechtig de belofte die ik u op 6 december heb gedaan: De grondwet te eerbiedigen, te doen wat juist is zoals God mij ingeeft dat juist is, en mijn uiterste best te doen voor Amerika.

Met God's hulp zal ik de steek laten. Dank u". niet in

Bos- en heidebranden hebben in 1973 in Overijssel 67 hectare matuursohoon vernield, zo heeft de bosbrandweer in deze provincie meegedeeld.

Het alarmsysteem van de bosbrandweer heeft in -vele gevallen geleid tot het behoud van natuurschoon, zo zegt deze bosbrandweer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.