+ Meer informatie

,,B^l^tingstelsel moet op de helling^

Inspecteurs bepleiten staatscommissie

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — De rijksbelastinginspecteurs vinden dat er een staatscommissie moet Itomen, die gaat werlien aan een grootsclieepse herziening van liet belastingstelsel. Zij achten de instelling van zo'n commissie noodzakelijk omdat afzonderlijke kabinetsperioden niet lang genoeg zijn om ingrijpende wijzigingen in de belastingstructuur aan te brengen.

Volgens de inspecteurs zouden wetenschappers, politici, belastingculsulenten en het belastingbestuur in de staatscommissie de belastingherziening moeten voorbereiden.

Voorzitter H. Vermeulen zei dit woensdag in Rotterdam op de jaarvergadering van de vereniging van inspecteurs van 's rijks belastingen. Vermeulen zei in zijn rede dat de belastingwetgeving steeds minder aan de beginselen van 'redelijke verdeling van draagkracht voldoet. „De inspecteurs zijn van mening dat de wetgeving op hun gebied mede door de noodzakelijke reparatiewetgeving van de laatste jaren, steeds ingewikkelder is geworden. Verder hebben ze steeds meer met belastingontduiking te maken", aldus Verdient de reparatiewetgeving intussen door te gaan. Zij wijzen daarbij wel op het spanningsveld dat kan ontstaan tussen reparatie en ingewikkeldheid. Zo vinden zij bijvoorbeeld dat het wetsontwerp over de beperking van de aftrek van rente in de privésfeer te ingewikkeld uit de bus is gekomen en de grenzen van redelijke hanteerbaarheid heeft overschreden. Zij geloven dan ook dat de aangiften inkomstenbelasting over 1981 voor veel mensen erg moeilijk zal worden.

De inspecteurs brachten hij monde van voorzitter Vermeulen verder naar voren dat voorlichting en hulp aan belastingplichtigen vernieuwd of verder uitgebouwd moet worden. Ook vinden zij dat in het kader van de fraudebestrijding voorlichting over de door de rijksbelastingdienst gevoerde controle moet worden gegeven.

Zorgwekkend

Prof. H. J. Hofstra, oud-minister van Financiën voor de PvdA in het kabinetDrees, concludeerde op de jaarvergadering dat de toestand voor onze belastingheffing steeds zorgwekkender is geworden. „De wetgeving is zo ingewikkeld dat veel belastingplichtigen niet meer in staat zijn hun aangiften zelf in te vullen. De belastingfraude neemt hand over hand toe. De onderbezetting van de belastingdienst, vooral bij ambtenaren die de aanslag regelen, verhindert effectieve controle. Hierdoor ontstaan onaanvaardbare verliezen voor de schatkist".

Gedegen controle

Volgens Hofstra doen de moeilijkheden zich overal voor, maar zijn zij het duidelijkst bij de inkomstenbelasting. Door overbelasting van de dienst komt er van een jaarlijkse grondige controle van alle aangiften nauwelijks meer iets terecht en moet navordering herhaaldelijk achterwege blijven. Hofstra vindt dat een eerste oplossing hiervoor ligt in een wetswijsziging die een gedegen controle eens in de drie jaar mogelijk maakt zonder schade voor de schatkist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.