+ Meer informatie

Christelijk gezin moet leven vanuit de vreemdelingschap

Ds. M. Pronk voor KLS te Gouda

3 minuten leestijd

GOUDA — Het christelijk gezin behoort vanuit de beleving van de vreemdelingschap gericht te zijn op de komst van het Koninkrijk Gods. Dit was de kern van het betoog dat ds. M. Pronk, Oud Gereformeerd predikant uit Dordrecht, zaterdag hield op de ledenvergadering van de KLS die plaats vond in de oude aula van „De Driestar" te Gouda.

Ds. M. Pronk was zijn referaat over het christelijk gezin begonnen met het gezin te omschrijven als een samenlevingsverband van ouders en kinderen. Het is de belangrijkste plaats voor de ontwikkeling van het kind. En het is de oercel van de maatschappij. In dit verband noemde hij emancipatie, baatzuchtigheid en secularisatie, voor het gezin wezenlijke bedreigingen. De term christelijk gezin is enigszins verleidelijk. Omdat men er uit zou kunnen afleiden dan het gezin iets specifieks christelijks is. Het gezin is echter een scheppingsordinantie en zegen Gods op het huwelijk.

De referent vond het moeilijk een juiste omschrijving te geven van wat onder een christelijk gezin dient verstaan te worden. De omschrijving van het christelijk gezin valt in tweeën uiteen: wezenlijk dient men er onder te verstaan het gezin waarin geleefd wordt vanuit de vreze des Heeren, zo behoort het te zijn. Maar hij wilde ook onder het christelijk gezin verstaan het gezin waarin naar de algemene gehoorzaamheid van Gods Woord geleefd wordt.

Wanneer men dit onderscheid niet aanbrengt, is de visie op het,gezin en nauw verwant daaraan op het verbond, te ideaal. In het christelijk gezin behoort men te leven vanuit de vreemdelingschap, het wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn.

De beleving daarvan doet alles in het gezin richten op de komst van het Koninkrijk Gods. Dal wil zeggen op de noodzaak van waarachtige bekering. Vader en moeder in het gezin waren eerst man en vrouw, beiden geschapen naar Gods beeld hebben zij elk hun taak en plaats in het gezin. De man behoort zijn vrouw trouw en liefde te bewijzen en de vrouw hoort de man gehoorzaam te zijn.

De nood van onze tijd is dat het seksuele binnen de verhouding van de man en de vrouw een aparte en zelfstandige plaats heeft gekregen. Hel is de taak van de vader het gezin naar buiten te vertegenwoordigen en voor zijn kinderen een brug naar de wereld te zijn.

De opvoeding van de kinderen komt hoofdzakelijk voor rekening van de vrouw. Haar taak ligt in het gezin. Daarom behoort ze vanaf het begin van het huwelijk in het gezin te zijn. Binnen de verhouding kerk, school en maatschappij staat het gezin centraal. De verhouding tussen de kerk en het gezin is in tegenstelling tot de verhouding met de school en maatschappij niet vrijblijvend omdat de kerk in prediking, catechese en huisbezoek ambtelijk tot het gezin komt en het onder de tucht van Gods Woord stelt.

De verhouding school en gezin is wezenlijk anders omdat de school niet ambtelijk bezig is met Gods Woord. Het is in de eerste plaats niet de taak van de school de kinderen op te voeden. De opvoeding in stringente zin blijft de taak van het gezin. De school dient het kind door onderwijs een basis te geven voor het toekomstig leven in de maatschappij.

Van daaruit zal ze het kind ook in Gods Woord onderwijzen en de noodzaak van waarachtige bekering voor houden.

Voorzichtig
De school dient voorzichtig met de kinderen om te gaan omdat de ouders een bepaald aspect van de opvoeding vanwege het gecompliceerde karakter van de maatschappij aan de school hebben overgedragen. Tot slot ging ds. M. Pronk in op de verhouding gezin en maatschappij. Ten aanzien van de vele problemen op dit terrein deed hij zijn toehoorders de suggestie nader te doordenken welke literaire en culturele produkten binnen het gezin toelaatbaar zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.