+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

Th. Delleman, Opnieuw beginnen. Kok, Kampen. 123 bladzijden. Prijs ƒ 9.90. Dit boek verschenen in de serie Gemeentetoerusting handelt over het pastoraat aan hen wier huwelijk gestrand is. De titel lijkt me te beperkt. Het gaat echt niet alleen over het Opnieuw beginnen. Daarover spreekt eigenlijk alleen hoofdstuk 6.

De schrijver gaat vrij uitvoerig in op de bijbelse gronden voor de echtscheiding. Hij concludeert uit een bespreking van Matt. 19 en 1 Kor. 7 dat de Bijbel ook situaties kent waarin het huwelijk niet verder kan worden voortgezet. Welnu, dat brengt hem bij de enige echtscheidingsgrond in onze nieuwe wet: duurzame ontwrichting. Ik moet zeggen dat het mij moeilijk valt dit gegeven uit onze tijd zomaar in het Nieuwe Testament terug te vinden. Ik dacht ook dat de schrijver geen recht doet aan de scherpe spits van Matt. 19 en dat hij 1 Kor. 7 verklaart via een buitenbijbels gegeven.

De bewering dat 1 Kor. 7 een aanwijzing is voor de positieve waardering van de echtscheiding lijkt me te sterk uitgedrukt. Het komt mij voor dat het standpunt van de schrijver meebrengt dat echtscheiding te snel wordt aanvaard. Brengt de genade mee dat men in een ander huwelijk opnieuw beginnen mag òf dat men juist de oude relatie moet herstellen? Dat is de vraag waarvoor de schrijver een oplossing naar beidc kanten toestaat. Wanneer het onmogelijk is om samen verder te gaan, mag men, vergeving gevraagd hebbend, met een ander opnieuw beginnen. Dat is inderdaad de moraal van deze tijd. Het is ook het ethos van het Nieuwe Testament?

De schrijver geeft waardevolle pastorale (en liturgische) aanwijzingen voor de vragen die aan de orde zijn. Toch kon dit boekje ons niet geheel bevredigen. Het is niet toevallig dat het niet onder verantwoordelijkheid van deputaten kon worden uitgegeven. Intussen moet wel gozegd worden, dat wie voor de problematiek informatie verlangt hier heel wat kan vinden. Bijna dertig bladzijden aantekeningen bewijzen dat de schrijver met de stof intensief bezig is geweest. Bij het nagaan van de inhoudsopgave bleek me dat niet alle kopjes daarin letterlijk zijn vermeld, terwijl er wel nieuwe omschrijvingen zijn toegevoegd, zonder dat men deze in de tekst zelf vindt. Uniformiteit lijkt me hier wel gewenst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.