+ Meer informatie

NAAST VERVOLGDE CHRISTENEN

7 minuten leestijd

De berichtgeving over christenvervolging intensiveert. Steeds vaker horen we over lijden dat christenen moeten ondergaan vanwege hun geloof. Nieuwe communicatiekanalen en bewuste keuzes van christelijke media om aandacht te schenken aan dit nieuws zijn een gedeeltelijke verklaring hiervoor. De terdoodveroordeling van een christelijke vrouw in Sudan was eerder dit jaar binnen afzienbare tijd wereldnieuws. Tegelijkertijd neemt ook de schaal waarop christenvervolging zich wereldwijd manifesteert toe. het kan dan ook niet anders dat in steeds meer kerkenraadkamers de vraag op tafel komt: Wat is de taak van onze kerkelijke gemeente ten aanzien van hen die lijden vanwege hun geloof? In dit artikel wil ik een aantal gedachten aanreiken ter bezinning op deze vraag.

GEBED

In Johannes 14 tot en met 16 lezen we over het onderwijs dat Jezus aan Zijn discipelen geeft vlak voor Zijn kruisdood. Jezus bemoedigt de discipelen en spoort hen aan tot het voortbrengen van vruchten van het geloof. Maar Hij spreekt ook duidelijk over datgene wat hen zal overkomen als zij Jezus trouw willen blijven. Jezus spreekt over vervolging en haat.

Belangrijk om op te merken is dat Hij die vervolging en die haat in een context plaatst: Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. (Joh. 15:21 – HSV). De kern van vervolging is dus niet dat het gaat om mij als persoon, om mijn kleding of om mijn principes. Het gaat om de naam van Christus. Waar die naam beleden wordt, roept dit weerstand op.

Vervolging brengt geestelijke strijd met zich mee. En de Schrift roept ons op daarin ook geestelijke wapens te gebruiken. Daarom is gebed voor onze vervolgde broeders en zusters het eerste en het belangrijkste wat wij kunnen doen. Volharden in gebed voor hen. God smeken of hij hen moed en kracht wil geven om het lijden te dragen en Zijn naam niet te verloochenen.

Laat het gebed voor vervolgde christenen daarom een permanente plek hebben in onze kerkelijke en persoonlijke gebeden. Zonder gebed verdwijnt de impact van andere manieren waarop wij naast onze lijdende broeders en zusters proberen te staan. Het gebed mag breed zijn en zich richten op allen die lijden vanwege hun geloof. Maar laten aan we onze gebeden vooral ook een concrete invulling geven met behulp van de informatie die verschillende organisaties ons aanreiken. Bid voor concrete christenen in concrete situaties.

Het versterkt elkaar als we ons gebed voor vervolgde christenen gepaard laten gaan met het sturen van bemoedigende post. Ruim 1500 individuen, gezinnen en kerken ontvangen van SDOK elke twee maanden informatie om post te sturen naar één of meerdere vervolgde christenen. Soms wordt deze post rechtstreeks naar vervolgde christenen in een gevangenis gestuurd, vaak nemen wij de post mee tijdens onze bezoeken aan de vervolgde kerk. Ook mijn koffer zit er regelmatig mee gevuld. In mijn ontmoetingen met vervolgde christenen vertel ik over christenen in Nederland die voor hen bidden. Ik merk dat het besef hiervan echt doordringt als ik de stapels kaarten laat zien die aan hen geschreven zijn. Dan zien ze het tastbare bewijs van christenen die elders voor hen bidden.

In Handelingen 12 lezen we dat, terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, de gemeente vol vuur voor hem bleef bidden tot God. Laten wij vandaag op dezelfde wijze naast onze vervolgde broeders en zusters staan.

BARMHARTIGHEID

Onze betrokkenheid bij vervolgde christenen kan verder reiken dan gebed en het sturen van een kaart. Juist ook met onze materiele steun kunnen we naast hen staan en hen bemoedigen. Er is veel pijn en veel verdriet onder onze lijdende broeders en zusters. Als we beseffen dat zij in het lichaam van Christus onze broeders en zusters zijn, wekt dit toch gevoelens van diepe bewogenheid en liefde op? Dan willen we hen helpen!

Ik breng regelmatig bezoeken aan de landen waarin wij als SDOK steun geven. Keer op keer zie ik daardoor met eigen ogen hoe belangrijk de praktische hulp is die wij mogen bieden. Het helpt om pijn te verzachten. Je zult er als moeder van een gezin maar alleen voor komen te staan als je man jarenlang de gevangenis in moet vanwege zijn geloof. Het is realiteit in landen als Vietnam en Pakistan. Of je zult in het noorden van Nigeria aangevallen worden door extremistische groeperingen omdat je leiding geeft aan een kerk en vervolgens ernstig gewond raken. Alleen al in de eerste helft van 2014 is dit honderden Nigeriaanse christenen overkomen. Wat een zegen als er in dit soort situaties materiële hulp geboden kan worden. Financiële steun om gezinnen van gevangenen te helpen, medische hulp om slachtoffers van aanslagen de juiste behandelingen aan te bieden. Juist het besef dat deze hulp afkomstig is van broeders en zusters in Christus elders op deze wereld zorgt dat het met grote dankbaarheid ontvangen wordt door vervolgde christenen. Het laat hen weten: we staan er niet alleen voor.

GERECHTIGHEID

God is een God van gerechtigheid. Het bevorderen van gerechtigheid is een Bijbelse opdracht. Daarin ligt dus ook een taak voor ons ten aanzien van de situatie van vervolgde christenen. Denk bijvoorbeeld aan handtekeningenacties om overheden of ambassades van bepaalde landen aan te spreken op situatie van een christen in gevangenschap. Het is goed om als kerkelijke gemeente dit soort initiatieven te ondersteunen en als kerkenraden de gemeenteleden daartoe te stimuleren. We weten uit ervaring dat het een verbetering kan brengen in de situatie van bepaalde christenen.

Ik plaats wel twee voorzichtige kanttekeningen. Gerechtigheid in Bijbels opzicht is niet direct hetzelfde als een uitputtend activisme dat met juridische maatregelen gelijk probeert te krijgen. Als onze inzet voor vervolgde christenen uitsluitend ingegeven wordt door verontwaardiging over de situatie van vervolgde christenen en misschien zelfs wel doorslaat in boosheid op hun vervolgers, raken we wellicht van het Bijbelse spoor van gerechtigheid af. Ik las ergens: ‘Bijbels gerechtigheid gaat verder dan alleen rechtvaardigheid. Die is ook doordrenkt met genade, met barmhartigheid en met vergeving, drie elementen die samen de basis vormen van wat de Bijbelse liefde inhoudt.’

Daarnaast is Gods Woord helder over vervolging: het is een werkelijkheid. Het streven naar een wereld waarin christenen niet vervolgd worden heeft Bijbels gezien geen enkele kans van slagen. Moeten we ons dan op politiek niveau maar niet meer inzetten voor vervolgde christenen? Geen handtekeningacties meer voeren? Zeker wel, aangezien we de taak hebben om als leden van hetzelfde lichaam van Christus voor elkaar zorg te dragen. Het pleiten bij een bepaalde ambassade voor de vrijlating van een christen die in het land van deze ambassade gevangen zit vanwege zijn of haar geloof is daarom een mogelijkheid die we moeten aangrijpen. Maar deze inzet zal altijd in het kader moeten staan van de wetenschap dat we ten diepste als christenen in deze wereld geen rechten, maar een roeping hebben. Een roeping om de Heere na te volgen, het Evangelie te verkondingen en Hem trouw te blijven, ongeacht de gevolgen.

BEZINNING

Een bekende uitspraak van Richard Wurmbrand, grondlegger van het werk van SDOK, luidt: hands that are chained can bless well. Uit eigen ervaring kan ik zeggen hoe waar dit is. Christenen die fysiek, tastbaar, zichtbaar lijden omwille hun geloof in Christus, hebben een belangrijke boodschap voor ons. Ze sporen ons aan tot toewijding, volharding, trouw. Het feit dat Paulus in gevangenschap zat, leidde ertoe dat andere broeders meer vertrouwen kregen om overvloediger het Woord onbevreesd te durven spreken (Fil. 1:14).

Christenen die met vervolging te maken hebben, kunnen ons veel leren. In Markus 13:33-37 spoort Jezus Zijn discipelen -en daarmee ook ons- aan tot waakzaamheid. Waakt en bidt! We moeten wakker blijven, niet in slaap vallen. De situatie en het getuigenis van onze vervolgde broeders en zusters zijn een belangrijke prikkel voor ons om niet in slaap te vallen. Het is daarom voor iedere christen in Nederland belangrijk om te weten wat er met leden van het lichaam van Christus elders in de wereld gebeurt.

Laat het onderwerp christenvervolging daarom een plek hebben in de zondagse prediking, op jaarroosters van verenigingen, op de agenda van een gemeenteavond. Organisaties als SDOK komen graag langs om actueel beeldmateriaal vanuit de vervolgde kerk te delen en om bezinning op gang brengen onder andere op de vraag: wat mag het geloof ons kosten.

GEVEN EN ONTVANGEN

Het staan naast hen die lijden vanwege hun geloof is geen hulpverlening. Het is de Bijbelse opdracht die ons aanspoort om als leden van hetzelfde lichaam van Christus met elkaar mee te lijden. Inderdaad, vervolgde christenen kunnen bemoedigd worden met praktische hulp. Laten we die hulp ook ruimhartig mogelijk maken. Maar we dienen hen niet te beschouwen als ‘zielige slachtoffers’ waarvoor wij als hulpverleners in actie moeten komen. We staan naast hen als broeders en zusters in Christus, in hetzelfde geloof, waardoor we geven èn ontvangen. Delen in hun lijden betekent dat we ook mogen delen in hun zegeningen.

Drs. Baelde is directeur van SDOK, een stichting die zich inzet voor vervolgde christenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.