+ Meer informatie

Kamer dwingt kabinet tot aanpak Antillen

VVD wil regeringscommissaris sturen

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren minister Hirsch Ballin van Antilliaanse en Arubaanse zaken onder druk gezet om spijkers met koppen te slaan waar het gaat om een nieuwe staatkundige structuur voor de Antillen.

De Kamer eist bovendien „ingrijpende maatregelen" van het kabinet om de zorgwekkende ontwikkeling van corruptie en criminaliteit op het eiland St. Maarten aan banden te leggen. Het VVD-kamerlid Terpstra denkt daarbij aan het sturen van een regeringscommissaris. Deze functionaris moet daar „toegerust met alle bevoegdheden" orde op zaken stellen, vindt mevrouw Terpstra.

De Nederlandse regering stuurt reeds op eigen initiatief extra rechters en officieren van Justitie naar de Antillen, maar dat is volgens haar onvoldoende om de problemen de baas te kunnen.

Zij heeft de Kamer gisteren een motie voorgelegd waarin om het uitzenden van een regeringscommissaris wordt verzocht. Deze man of vrouw moet de beschikking krijgen over het openbaar ministerie en het politiekorps van St. Maarten. De woordvoerders Krajenbrink (CDA) en Vermeend (PvdA) hebben in het midden gelaten of het moet gaan om een heuse regeringscommissaris, maar vinden met mevrouw Terpstra dat „de Nederlandse regering orde op zaken moet gaan stellen op het eiland". Ook het SGP-kameriid Van der Vlies is van mening dat minister Hirsch Ballin nu maar eens een daad moet stellen. „De tijd van pappen en nathouden is voorbij", aldus Van der Vhes.

Maatregelen

De Kamer wil in ieder geval dat minister Hirsch Ballin de rijksministerraad bijeenroept om passende maatregelen voor te bereiden. In deze rijksministerraad hebben ook de gevolmachtigde ministers van Aruba en de Antillen zitting. Het behoort tot de mogehjkheden dat de rijksministerraad het directe bestuur van het eiland St. Maarten overneemt. Die oplossing ligt zelfs voor de hand, te meer daar de gezaghebber van St. Maarten per 1 januari afstand doet van zijn positie. Officieel heeft hij daartoe vrijwillig een besluit genomen, maar in werkelijkheid is hij daartoe onder druk gezet door de Nederlandse regering.

Krajenbrink heeft gisteren gedreigd de Nederlandse geldkraan dicht te draaien als niet snel vooruitgang wordt geboekt bij het reorganiseren van de staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen. Nederland en de Antillen zouden deze maand op het eiland Bonaire met elkaar van gedachten wisselen over de staatkundige en financiële verhoudmgen. Op verzoek van de Antillianen is deze conferentie opnieuw uitgesteld. Het zal nu tot januari duren voor de partijen om de tafel gaan zitten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.