+ Meer informatie

Kamer eist afslanking van top ministeries

„Vorige kabinet heeft taak slecht uitgevoerd

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Tweede Kamer is hoogst ontevreden over de manier waarop het vorige kabinet de "afslanking" van de rijksoverheid heeft uitgevoerd. Vooral de topambtenaren bij ministeries zijn daarbij te veel ontzien. De Kamer véjhwacht van minister Dales (Binnenlandse Zaken) dat ze deze categorie ambtenaren alsnog in de afslanking betrekt.

De Kamer startte gisteren met minister Dales het debat over de resultaten van de afslankingsoperatie, waardoor het aantal rijksambtenaren in vier jaar tijd (1986-1990) moest verminderen van 170.000 tot 150.000. Die doelstelling is gerealiseerd, maar alle fracties in de Kamer kwamen met het verwijt „dat de trap van bovenaf onvoldoende schoongeveegd is".

Van de belofte van Dales' voorganger Van Dijk om met de bezem aan de top te beginnen is volgens de Kamer niet veel terechtgekomen. PvdAwoordvoerder Moor stelde vast dat vooral aan de onderkant van de trap is geveegd. „De top van de departementen is er voortreffelijk in geslaagd zichzelf te beschermen", aldus De Moor. De SGP'er Van der Vlies meende dat er vooral door de komst van de tekstverwerker personeel is afgevloeid, maar dat van taken vermindering op de ministeries nauwelijks sprake is. JERUZALEM Het Israëlische hooggerechtshof heeft gisteren de versnelde indiening van een motie van wantrouwen verboden. De Arbeiderspartij, wier ministers dinsdag uit het coalitiekabinet van premier Sjamir stapten, wilde de voor vandaag op de agenda staande motie van wantrouwen tegen de regering al gisteren in stemming brengen.

Daardoor zouden zij in ieder geval in de coalitie kunnen blijven, omdat die officieel pas vandaag haar ontslag aanbiedt.

De Arbeiderspartij heeft samen met de Burgerrechtenbeweging dinsdagavond een verzoek bij het Hooggerechtshof ingediend teneinde de

Meters nota's

Verder moeten meer overheidsdiensten naar het bedrijfsleven worden afgestoten en dient het overleg tussen de verscheidene ministeries te worden beperkt tot zinvolle bijeenkomsten. „Hoe veel meters nutteloze nota's staan er niet op de planken", zo vroeg Paulis zich af. Overigens meent de Kamer dat ministeries de afslanking ontwijken door uitzendkrachten en externe adviseurs in te huren, die dan het werk van verdwenen ambtenaren doen.

Hooggerechtshof Israël verbiedt stemmen motie
motie gisteren al aan de orde te kunnen brengen. De drie rechters verklaarden dat de Arbeiderspartij en de Burgerrechtenbeweging terecht klaagden dat het uitstellen van de stemming tot vandaag, door de Likoedparlementsvoorzitter, onrechtmatig was, maar dat de rechters niet wilden ingrijpen in de aangelegenheden van het parlement. Als de motie in het 55

De Kamer ondersteunde Paulis' eis dat Dales voor het zomerreces komt met voorstellen over de voortgang van de afslanking. Als de Kamer die voorstellen te mager vindt, behoudt zij zich het recht voor om een commissie y,an externe deskundigen om jaad ^é Yraeen, of,.,pin de Algemene Rekenkamer erbij te betrekken.

De PvdA wil dat minister Dales een onderzoek laat verrichten naar het functioneren van de departementen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de visie van professor Geelhoed van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die vindt dat het Rijk met 75 procent van het huidige aantal ambtenaren kan volstaan.

WD-woordvoerder Linschoten wond zich gisteren op over de antwoorden die de minister had gegeven op schriftelijke vragen van de Kamer ter voorbereiding van het debat. Hij had er geen goed woord voor over. Met zijn D66-collega Scheltema-De Nie verdenkt Linschoten het kabinet van goocheltrucs met cijfers om de afslanking als een succes voor te stellen. Zo wordt arbeidstijdverkorting soms meegeteld in de cijfers die over de afslanking worden gegeven. parlement wordt aangenomen, dan zal de hele regering moeten aftreden en moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden.

Het Likoedblok en de Arbeiderspartij hebben inmiddels beide toenadering gezocht tot de kleine orthodoxe en linkse partijen in het parlement, in de hoop een nieuwe regering te kunnen vormen zonder verkiezingen. De sleutelpositie in de 120 zetels tellende Knesset wordt bezet door twee zeer orthodox religieuze partijen, die samen zeven zetels hebben. De Arbeiderspartij kan met aanverwante partijen rekenen op 55 zetels en het Likoedblok heeft met bondgenoten 58 zetels.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.