+ Meer informatie

VOORWOORD

2 minuten leestijd

Aan de kerkenraden, classes en particuliere synoden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Goes/Kampen, december 2013

Eerwaarde en weleerwaarde broeders,

Met dankbaarheid aan de Koning van de kerk bieden we u graag het zogenaamde Besluitenboekje 2013 aan. Hierin treft u in ieder geval alle openbare besluiten van de generale synode Urk-Maranatha/Nunspeet 2013 aan, die voor de kerken als geheel van belang zijn.

Voor dankbaarheid is er altijd alle reden. Het is immers een voortdurend wonder waar ons kerkelijk zegel op wijst: ‘en toch niet verteerd’. Niet zonder reden stond onze preses in zijn slotwoorden stil bij een ‘cruciale’ synode, een synode rond het kruis. Alleen vanuit de verzoening die Christus verwierf en die in de verkondiging wordt bediend, is het mogelijk om kerk te zijn en een synode te houden Dat geldt eens te meer wanneer 52 afgevaardigden met hun pre-adviseurs vele uren vergaderden in broederlijke gezindheid zonder het in alles met elkaar eens te zijn.

Deze keer was er echter ook een bijzondere reden tot dankbaarheid. We doelen dan op de behandeling van het studierapport over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Als ons iets samengebonden heeft deze synode, dan is het wel de besloten zitting over dit onderwerp aan het eind van de eerste plenaire zittingsweek. Op een zeer open een geestelijke wijze is toen gesproken met elkaar en lieten broeders zich in het hart zien. De strijd van onze homoseksueel gerichte broeders en zusters werd gedeeld en de liefde tot hen gevoeld.

We bieden u deze besluiten aan in de hoop en met het gebed dat de Koning van de kerk er zijn zegen over wil geven. Die zegen zal dan de gestalte krijgen van de lofzang op zijn Naam, de gehoorzaamheid aan zijn wil en de liefde tot zijn dienst. Dan is ‘synode-zijn’ niet iets van een aantal afgevaardigden gedurende enkele maanden eens in de drie jaar, maar zijn we als kerken als geheel werkelijk ‘synode’, dat wil zeggen ‘samen op weg’. Dat betekent ook dat we onderweg zijn, omdat de Koning op ons toekomt.

In hartelijke verbondenheid aan de Heere, namens het moderamen,

De scribae van de synode,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.