+ Meer informatie

De graftuin in Jeruzalem

"Hij is hier niet, want Hij is opgestaan"

7 minuten leestijd

Het is nog heel vroeg in de morgen, de eerste dag van de week. Aarzelend breekt de nieuwe dag aan... een vroege vogel laat zijn lied horen. Net buiten de muren van de oude stad Jeruzalem ligt een tuin, met daarin een graf, uitgehouwen in de rotsen. Zo moet de plaats er uit gezien hebben, waar Jozef van Arimathea een nieuw graf had. Wat toen gezegd werd door de engel geldt nu nog: ,,Hij is hier niet, want Hij is opgestaan."

De graftuin is een plaats van rust, vooral ook voor degenen die eerst een bezoek gebracht hebben aan de Heilige Grafkerk. Ook daar is een heel oud graf te vinden, waar wel zes verschillende kerken aanspraak op maken. De sfeer hier is voor velen heel teleurstellend. In de 19e eeuw vroegen archeologen zich af of dit de juiste plaats wel was. Een Engelse officier, generaal Gordon, die ook bijbelstudent was, ging in 1883 naar Jeruzalem en besteedde veel tijd en onderzoek aan de juiste plaats. Hij kwam onder de indruk van een plaats waar een rots met schedelachtige vorm uit de grond oprees. Hij kwam tot de conclusie dat deze plaats overeen kwam met de bijbelse beschrijving van de kruisiging van Christus. De plaats moest dicht bij de stad zijn, volgensJoh. 19:20. Ook moest hij zichtbaar zijn voor degenen die voorbij gingen, Matth. 27:39. Als dit Golgotha zou zijn, moest er volgens Joh. 19:41 dichtbij een graf geweest zijn: ,,En er was in de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof, en in die hof een nieuw graf.

Aankoop grond
Verschillende onderzoeken brachten generaal Gordon niet verder, tot de grond rond Golgotha begin 1867 in handen kwam van een Griek. Hij ontdekte een ruimte in een rots, en wilde daar een waterreservoir van maken. Hij begon het puin te ruimen, maar ontdekte toen dat het een oud graf was. Hij verloor zijn interesse en verliet de plaats. Generaal Gordon bracht alle gegevens van Golgotha en het graf bij elkaar en maakte er tekeningen van. Dit leidde ertoe dat een aantal geïnteresseerden in Engeland de Graftuin Associatie oprichtten. Zij brachten geld bijeen om het graf, en de grond tot aan de zuidkant van Golgotha aan te kopen. Archeologen bevestigden dat het een joods graf was uit de eerste eeuw in de Herodiaanse periode.

Opgravingen
Dat de graftuin vanouds al een vruchtbare hof was, bleek toen er bij verschillende opgravingen waterreservoirs werden gevonden. De grootste kan 900.000 liter water bevatten! Een archeoloog, dr. Schick, stelde vast dat de reservoirs van voor-christelijke oorsprong waren. Er werden ook twee kleine kruisen gevonden die in een wand waren gepleisterd, zodat verondersteld wordt dat deze plaats door vroege christenen als plaats van samenkomst werd gebruikt. In 1924 werd weer een belangrijke vondst gedaan: bij de ingang van de tuin kwam een geheel gave wijnpersbak te voorschijn, een bewijs dat hier een grote wijngaard geweest moet zijn. Zo'n wijnpersbak heeft twee verschillende niveaus, zoals nog steeds te zien is. Op het hoogste gedeelte werden de druiven gelegd en met de voeten getreden, het sap liep dan vanzelf af naar het lagere gedeelte. Veel bomen en planten hebben een bijzondere betekenis. In het vroege voorjaar, eind januan, b?gin februari staat de amandelboom te bloeien. Als het waait, "sneeuwt" het witte bloemblaadjes. De staf van Aaron bracht in één nacht bloemen en rijpe amandelen voort, nieuw leven uit een dode staf! Door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood is nieuw leven mogelijk...

Mosterdzaad
Prachtig steken de cypressen af tegen de blauwe lucht. Het hout werd gebruikt bij de tempelbouw, en in Jes. 55:13, waar het gaat over het komende vrederijk, staat:,, Voor een doorn zal een denneboom (of cypres) opgaan." Misschien ontdekt u ook een grote 'plant' met prachtige gele bloemen. Onder gunstige omstandigheden kan die uitgroeien tot een boom van wel 3 - 5 meter hoog, zodat de vogels er hun nest in kunnen bouwen. De bloemen leveren heel kleine zaadjes, slechts 1 mm groot. Het is het mosterdzaad, waarvan in Matth. 17:20 staat: ,,Zo gij een geloof had als een mosterdzaad..." De wilde olijfbomen doen ons denken aan een andere plaats: Gethsémané, wat betekent: olijfpers. Om olie te krijgen, moet de olijf verbrijzeld worden; zo heeft de Heere Jezus zich laten 'verbrijzelen' om het eeuwige leven te kunnen geven.

Golgotha
Als we door lopen naar het eind van de tuin, komen we bij een observatiepunt, waar we opeens vlak voor ons de heuvel Golgotha zien. De rots heeft de vorm van een schedel, de kleine grotten lijken de oogkassen. Boven op de heuvel is een heel oude moslim-begraafplaats, en aan de voet een Arabisch busstation. Vol gedachten lopen we terug om bij het graf te gaan kijken.

Het graf
Het vooraanzicht van het graf is veranderd, want de ingang is vermoedelijk vergroot in de tijd van de kruisvaarders. Richels aan beide zijden zijn aanwijzingen dat hier eens het gewelf was van een vroegere kerk die bij het graf stond. De grote, ronde steen die eens de ingang afsloot is er niet meer te vinden. Een vroeg-christelijk symbool, het anker, en twee geschilderde kruisen uit de Byzantijnse periode, zouden erop kunnen wijzen dat —hoewel het een typisch joods graf is- deze plaats ook voor een christelijke begrafenis gebruikt is. In de Bijbel vinden we allerlei informatie over het graf waar Jozef van Arimathea, nog voor het begin van de sabbat, samen met Nicodemus het lichaam > van zijn Heere bracht. Volgens Matt. 25:57 moet het graf aan een rij ke j ood toebehoord hebben, want arme mensen konden dat niet betalen. Het was geen oud, gebruikt graf, maar nieuw en uit de rotsen gehakt, Matt. 27:60.

Hof
In het graf zijn verschillende afscheidingen, wat typerend is voor een familiegraf. Hier zien we een gedeelte dat nog niet helemaal uitgehakt is, wat erop kan wijzen dat het een nieuw graf was. Het andere gedeelte is wel afgemaakt, en is van buitenaf te zien. Joh. 20:5. Verder wordt er in de Bijbel gezegd dat het graf in een hof was, vlakbij de plaats van kruisiging, Joh. 19:41. De opgravingen van de waterreservoirs en de wijnpersbak bevestigen dit. Ten slotte moest er binnen ook ruimte zijn voor een aantal personen, Lukas 24:1 -4. Dit is goed mogelijk, want als we het graf ingaan, komen we eerst in een "klaagruimte", zoals gebruikelijk was in die dagen.

Bezoekers
Duizenden mensen bezochten deze unieke plaats, niet ver van de Damascuspoort in Jeruzalem. Engelsen, Nigerianen, Finnen, Koreanen en Nederlanders hebben onvergetelijke herinneringen aan de graftuin. Een plaats die heel verschillend is van andere toeristische plaatsen in Israël. Hier geen kerk met pracht en praal, maar een mooie tuin en een eenvoudig graf. Soms komen er groepen blinde mensen naar het graf. Zij mogen verder gaan dan de klaagruimtc. Hun handen voelen de koele steen, en het hoofdkussen dat uitgehouwen is uit de rots. Niet alleen regerende vorsten en staatshoofden brachten hier -vaak incognito- een bezoek, soms ook Arabische studentes die hier alleen komen om met andere bezoekers Engels te kunnen spreken! Ook kan het gebeuren dat je een groep Israëlische militairen ziet, die hier een rondleiding krijgen. In het kader van hun opleiding bezoeken zij verschillende plaatsen met een archeologische waarde. Er wordt hen verteld dat voor christenen deze plaats ook nog een andere waarde heeft...

Wat verteld wordt
Als we een bezoek brengen aan de graftuin, hoeven we geen toegang te betalen, iedereen mag vrij naar binnen gaan. Er worden rondleidingen verzorgd in het Engels, Duits èn Nederlands, behalve 's zondags; dan wordt er een dienst gehouden. Ook op de eerste Paasdag zijn er diensten in verschillende talen. De eerste begint als de dag nauwelijks is aangebroken: 's morgens om vier uur. Er is ook een winkel, waar door de jaren heen duizenden Bijbels verkocht zijn. Een bezoek aan de graftuin stemt tot nadenken, en nodigt uit om voor het eerst of opnieuw het Woord zelf te lezen. De gidsen vertellen dat dit mogelijk de plaats is waar de Heere Jezus begraven was, maar het kan ook ergens anders geweest zijn. Of dit de plaats is of een andere, dat is niet het belangrijkste. Zij wijzen ons op het bordje bij de ingang van het graf, waar staat: ,,Hij is hier niet, want Hij is opgestaan", Matth. 28:6. Hij heeft de dood overwonnen, dat is de boodschap die we mee mogen nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.