+ Meer informatie

Ter overweging.

3 minuten leestijd

Dr B Wentsel, De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk, II Theologie en gemeente, deel 4 J. H. Kok N. V. Kampen 1972. 99 blz f 7,90.

Het eerste deel van de studie van dr. B. Wentsel werd reeds aangekondigd en aanbevolen (Ambtelijk Contact, sept. 1972).

In een slotwoord zegt de auteur nog eens wat zijn bedoeling was: „in deze tijd enig houvast te geven, nu vele vragen gesteld worden en de scepsis sommigen in de greep heeft”. Hij doet een beroép op allen om de Schrift te bestuderen, waarin we het eeuwige leven vinden „Ook de eigentijdse situatie moet steeds weer getoetst worden aan dit kri-terium”.

De belangrijkste onderwerpen die hij nu aan de orde stelt, zijn: de fundamentele betekenis van de volgorde schepping –zonde – verlossing; de zgn. anonieme genade en de verzoening.

Met zijn goede overzichten en duidelijke conclusies geeft dit werk positieve leiding in overeenstemming met Schrift en belijdenis. De afwijzing van de theologie van Barth Sölle, Fiolet, Kuitert, Wiersmga — om maar enkele namen te noemen — berust op goede gronden.

Terecht zegt dr. Wentsel aan het eind van zijn studie, dat de huidige theologie alleen uit haar impasse en uit haar scepsis komt, als zij zich laat leiden door het Woord der waarheid.

Soms vestigt hij de mdruk, dat hij ver-binden wil wat met samengaat en dat hij een verzoening van tegenstellingen beoogt waar gekozen moet worden. Daarvan vond ik voorbeelden op blz. 85 en 86. Hij heeft ook een zekere voorkeur voor nieuwere termen, waar men voorzichtig mee moet zijn: God als de grote Technicus; Christus als de President die de machten van de boosheid overwon; de mens die God laat zien m minivorm.

Maar er staat zoveel goeds m het tweedelige werk, dat het de moeite waard is om er kennis van te nemen.

J VAN GENDEREN

Wat vindt u van het Getuigenis?

Zomer en Keunmg, Wageningen 112 blz Prijs f 9,90.

In dit keurig uitgegeven boekje worden verschillende reacties op het Getuigenis, dat gepubliceerd werd m het najaar van 1971, gebundeld. De scribenten zijn: prof. dr. J. N. Bakhuizen van den Brink (ned. herv.), dr. Okke Jager (geref. ), drs. H. de Jong (vrijg. geref., b. v. ), drs. A. Noordegraaf (ned. herv.), ds. J. Overduin (geref.), ds. J. H. Velema (chr. geref.), ds. W. W. Verhoef (ned. herv.), prof. dr. Verkuyl (geref.)

Noordegraaf en Velema achten het Getuigenis een belangrijk stuk. Ze worden in deze waardering voorafgegaan door prof. Bakhuizen van den Brink Hij schreef een waardig en gewichtig stuk, dat een goede tegenhanger vormt van de laatste bijdrage, die door prof. Verkuyl werd geschreven Diens waardering is nihil. Verhoef en Jager kunnen er wel iets in waarderen en van begrijpen, maar hun oordeel is toch dat van teleurstelling, omdat het Getuigenis de zaken met voldoende gepeild heeft Overduin en de Jong beginnen met waardering, en eindigen met kritiek, al is die bij de Jong sterker dan bij Overduin.

Als we de balans opmaken, kunnen we zeggen: dit boek geeft zeker een dwarsdoorsnee van de reacties die in protestantse kringen in Nederland gevonden zullen worden. Het is een interessante bundel, die gedachten en gevoelens van onze tijd weerspiegelt. Wie over het Getuigenis zelf wil nadenken of wil meepraten, moet zich deze bundel niet laten ontgaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.