+ Meer informatie

Stukgoedoverleg loopt volledig vast

Eindbod werkgevers voor bonden onacceptabel

3 minuten leestijd

ROTTERDAM — Het overleg tussen de sociale partners n het stukgoed van de Rotterdamse haven is gisteren vollelig vastgelopen. De werkgevers presenteerden een eindbod waarover volgens hen inhoudelijk niet te discussiëren valt n dat voor de Vervoersbond FNV „onacceptabel" is. Vanlaag was er een 24-uursstaking in de stukgoedsector.

Dat bevestigden de partijen na afDop. Directeur G. Zeebregts van de avenwerkgeversorganisatie SVZ zei at de SVZ een eindbod heeft opgeteld om af te zijn „van het tijdreken van met name de Vervoersbond 'NV". De kansen op een overeenomst met de bond waren hierdoor olgens hem uiterst gering geworden. Volgens het eindbod van de werkevers kan het huidige overcompleet iet, 140 directen (de stukgoedwerers die „in de put" staan) worden ïruggebracht tot 134. Deze overtollie havenwerkers wil de SVZ ontslaan n vervolgens een tijdelijk contract anbieden bij de -nog op te richtenlichting Arbeidsbemiddeling Stukoed (SAS). Stukgoedwerkers die aarmee niet akkoord gaan, komen p straat te staan, aldus de SVZ.

Volgens bestuurder Paul Rosenlöller van de Vervoersbond FNV is iet eindbod van de SVZ „een verhaal dat niet geaccepteerd wordt". „De SVZ blaast het Van der Louw-akkoord op (het werkgelegenheidsakkoord uit de haven) en wil ons laten slikken of stikken", zegt hij.

Scholing

In een inhoudelijke reactie op het SVZ-voorstel stelt de Vervoersbond CNV onder meer dat ontslagen door scholing kunnen worden voorkomen, waarbij de bond verwijst naar zijn eigen voorstel, waaraan „verrewég de voorkeur moet worden gegeven". De overcomplete stukgoedwerkers kunnen in „deze bemiddelingsperiode gewoon hun werk verrichten en dus honderd procent loon ontvangen", aldus de christelijke vakbond.

Zowel de Vervoersbond FNV als de Vervoersbond CNV meent dat de SVZ procedurele afspraken heeft geschonden. Afgesproken was dat in het overleg eerst een aantal onderwerpen aan de orde zou komen, waarna spijkers met koppen hadden moeten worden geslagen. Zover is het echter niet gekomen, doordat de SVZ nu haar eindbod op tafel heeft gelegd.

„Hoewel het overleg traag verliep is het te vroeg om vast te stellen dat er geen overeenstemming valt te bereiken. Wij achten het dan ook onbegrijpelijk en onverantwoord dat de werkgevers nu reeds hun negatieve conclusies uit het overleg trekken", aldus de Vervoersbond CNV.

Zoals bekend heeft minister De Graaf (Sociale Zaken) de partijen tot 2 maart de tijd gegeven het eens te worden. Indien dat mislukt, dan zal hij de overheidsbijdrage aan de loonkosten in de haven stopzetten.

Initiatieven

De Vervoersbond FNV beraadt zich op „initiatieven" om het gesprek over het stukgoedconflict weer op gang te krijgen. Daarbij is het overleg tussen de sociale partners (werkgevers en bonden), dat gisteren mislukte, niet meer aan de orde.

„Er zijn 7000 arbeidsplaatsen in het geding indien de onderhandelingen tussen de Vervoersbonden FNV en CNV enerzijds en de stukgoedbedrijven en ECÏ" anderzijds niet snel en succesvol zullen worden afgerond". Dat zegt P. van Essen, topambtenaar bij het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam en in 1985 ten nauwste betrokken bij de opstelling van het Van der Louw-akkoord. In een „tot somberheid stemmend maar niettemin realistisch scenario"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.