+ Meer informatie

Aan alle diaconieën van onze kerken. EEN DRINGENDE OPROEP

2 minuten leestijd

Geachte broeders diakenen,

Het landelijk comité ter voorbereiding van ouderlingen- en diakenenconferenties heeft uw hulp nodig.

Voor een gerichte voorbereiding van de conferenties dienen wij te weten welke Problemen er liggen bij de basis, in casu bij de plaatselijke diaconieën. In verband hiermede hebben wij in een nabespreking over de laatstgehouden diakenenconferentie van 28 Oktober 1978 besloten de plaatselijke diaconieën enkele vragen voor te leggen met betrekking tot het conferentiewerk.

Wij stellen ons voor daarmee te trachten de diaconale problemen te peilen en daarop met de keuze van onderwerpen en sprekers in te spelen.

Broeders, u zult ons een genoegen doen door te reageren op deze oproep. Het gaat hierbij om een goede vervulling van uw taak en roeping.

Dit zijn de vragen:

1. Moeten wij één of twee conferenties per jaar organiseren?

2. Krijgen de praktische diaconale problemen naar uw mening voldoende aandacht? 3. Krijgt de theologische benadering van het diaconaat voldoende aandacht?

4. Welke problemen leven er in uw diaconie waarbij het comité u kan helpen en die om een gezamenliike bespreking vragen?

5. Kunt u één of meerdere diaconale onderwerpen aangeven welke naar uw mening behandeld kunnen of moeten worden?

6. Heeft u nog andere tips of ideeën voor het comité?

7. Wilt u vanuit uw eigen diaconale situatie deze vragen puntsgewijze beantwoorden en toezenden aan de secretaris van ons comité:

Br. H. van der Laan,
Laan van de Bork 448,
7823 RL EMMEN.

Broeders, wij rekenen gaarne op uw aller medewerking en namens ons comité zeg ik u bij voorbaat voor de te nemen moeite zeer hartelijk dank.

Met vriendelijke groet, namens bovenvermeld comité,

Zierikzee, 28 december 1978.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.