+ Meer informatie

COTG bezig met tarieven specialisten

„Nodige lenigheid zal worden betracht

3 minuten leestijd

UTRECHT — Het Centraal Orgaan Tarieven Gezond- een verrichting bestede tijd. Ook het

heidszorg gaat beginnen met de voorbereiding van de tariefmaatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het onlangs bereikte akkoord over de specialisteninkomens. Het COTG heeft dit gisteren na afloop van een extra vergadering meegedeeld.

Het COTG zal speciale aandacht besteden aan de juridische haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Een aantal specialisten heeft, zoals gemeld, al aangekondigd het akkoord juridisch te zullen aanvechten. Het akkoord kwam tot stand na overleg tussen de specialisten, de ziekenhuizen en de verzekeraars.

Volgens Eisen probeert het COTG dit op te lossen vanuit het uitgangspunt dat specialisten die het vijfpartijenakkoord onderschrijven een zwaardere werklast hebben. Het tekenen van de overeenkomst houdt namelijk ook in dat ze zich zullen inzetten voor „het collectief' en bij voorbeeld zullen deelnemen aan budgetbewaking en diverse vormen van overleg. Maar, aldus Eisen, juridisch kan het wel een probleem worden..

De verschillende tarieven kunnen misschien al op 1 maart of anders op 1 april worden doorgevoerd. Het COTG beschouwt dat als de eerste stap in de uitvoering van het akkoord.

Verschillen

Later dit jaar zijn nog tariefwijzigingen nodig in verband met de afgesproken verkleining van de inkomensverschillen tussen de specialismen. Daardoor gaan sommige specialisten er de komende jaren 30 procent in inkomen op achteruit en krijgen anderen 25 procent meer.

Bovendien moeten de tarieven worden aangepast in verband met de in het akkoord overeengekomen herijking: het tarief wordt meer in overeenstemming gebracht met de aan tainerschip "Conscience". Dit is gisteren met de eigenaren van lading en schip en het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotterdam overeengekomen. naar elkaar toebrengen van de partr culiere en de ziekenfondstarieven heeft aanpassing tot gevolg.

Het is de bedoeling dat deze wijzigingen per 1 juli worden uitgevoerd. De betrokken partijen moeten daar eerst zelf nog voorstellen voor doen. Dan pas kan het COTG richtlijnen opstellen. Die moeten vervolgens worden goedgekeurd door staatssecretaris Simons (Volksgezondheid) voordat de nieuwe tarieven kunnen worden vastgesteld. Om 1 juli te kunnen halen, zal het COTG volgens Eisen volgende maand de gegevens van specialisten, ziekenfondsen en verzekeraars binnen moeten hebben.

Opgeschort

Het COTG heeft gisteren de voorgenomen tariefverlaging per 1 januari 1990 voor onbepaalde tijd opgeschort. Die verlaging hield verband met het kabinetsbesluit van oktober 1988 om de praktijkkostenvergoeding van de specialisten omlaag te brengen van 100.000 tot 65.000 gulden.

Als een onderdeel van het akkoord niet haalbaar blijkt, staat de hele overeenkomst op losse schroeven. Bovendien bestaat de kans dat het akkoord bij de rechter toch nog 'onderuit gehaald' wordt. In ieder geval geldt het maar voor drie jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.