+ Meer informatie

Hardinxveld krijgt groter dorpshuis

Vijftien bezwaarschriften ingediend

2 minuten leestijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM — De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft zich dinsdagavond definitief uitgesproken voor uitbreiding van het dorpshuis „Drijvershof' aan de Nassaustraat te Boven-Hardinxveld. De uitbreiding gaat ruim 910.000 gulden kosten.

De raad stelde-ruim 179.000 gulden als eenmalige bijdrage beschikbaar voor het uitbreidingsplan. Voor het resterende bedrag van ruim 731.000 gulden zal het stichtingsbestuur van het dorpshuis een geldlening moeten aangaan bij de gemeente. Zodra de voorwaarden van het stichtingsbestuur bekend zijn zal de gemeenteraad een voorstel worden gedaan tot garantieverlening aan de stichting.

Ook stelde de raad 70.000 gulden beschikbaar voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein bij het dorpshuis. Het dorpshuis wordt uitgebreid, met twee zalen en een wergaderruimte. De bestaande grote zaal zal ook worden uitgebreid. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari jl. heeft de raad zich al in principe uitgesproken voor het verlenen van medewerking aan het uitbreidingsplan.

Bezwaarschriften

Inmiddels heeft het stichtingsbestuur het definitieve bouwplan ingediend. Ook is de artikel 19-procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning gestart. Hierop zijn vijftien bezwaarschriften tegen de uitbreiding van het dorpshuis ingediend.

De fractievoorzitter van de WD, mevr. G. Stam-Bongen, die tevens bestuurslid is van het dorpshuis, was blij met het voorstel van b en w om nu eindelijk hierover een definitieve beslissing te kunnen nemen. Zij betreurde het dat er een vijftiental bezwaarschriften is ingediend, waardoor de aanvang van het werk weer een half jaar moet worden uitgesteld. Aanvankelijk was het de bedoeling om het uitbreidingsplan op 15 juni a.s. aan te besteden.

De heer H. T. van Poeteren (Gemeentebelangen) vroeg het college rekening te houden met de groenvoorziening. Ook wilde hij zes a zeven parkeerplaatsen minder aanleggen omdat daar naar zijn mening te veel groen voor opgeofferd moet worden.

Wethouder mevr. E. J. Hoogendijkvan Duyn (PvdA) zei dat deze parkeerplaatsen niet gemist kuimen worden omdat al het minimale aan parkeerplaatsen wordt aangelegd. ïYactievoorzitter K. van der Plas (SGP) zei nog bang te zijn dat, als er laezwaarschriften zullen worden gegrond ver-: klaard de gemeente in de problemen zal kunnen komen. Burgemeester R. W. Dijkstra was van mening dat het raadsbesluit ter goedkeuring moet worden opgestuurd naar GS van Zuid-Holland maar dat de uitvoering van het raadsbesluit moet worden opgeschorst totdat de bouwvergunning is afgegeven.

De vijftien ingediende bezwaarschriften zullen worden behandeld in de vergadering van de raadscommissie voor openbare werken op dinsdag 1 juni a.s. De indieners kunnen hun bezwaren dan mondeling toelichten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.