+ Meer informatie

Geenovereenstemming over NSM bereikt

Rijk handhaaft bijdrage 10 min

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De gesprekken die gisteren zijn gevoerd over het voortbestaan van de Amsterdamse werf NSM hebben nog geen overeenstemming opgeleverd. Dit

heeft minister Van Aardenne Evenwicht van Economische zaken in de

Het rapport van het wetenschappelijk instituut geeft een schets van de communistische dreiging. Men wijst erop dat de aanhangers van de ideologie van Marx en Lenin als einddoel hebben een wereldoverheersing van het communisme. De nadruk die thans van de zijde van de Sovjet-Unie wordt gelegd op vreedzame coëxistentie (naast elkaar bestaan) moet bezien worden tegen de achtergrond van het machtsevenwicht tussen Oost en West. Doorbreking van dat evenwicht zou de kans op een gewapende actie van de Sovjet-Unie vergroten, zo luidt de mening van het GPV.

Verder acht deze partij het behoud van de geestelijke vrijheid in het Westen een doorslaggevend argument voor het streven naar een goede militaire verdediging. ,.Wanneer de onderdrukking van de kerk aan eigen nalatigheid

Tweede kamer meegedeeld.
. Aan de gesprekken namen vertegenwoordigers van de directie van NSM, de vakbeweging, de gemeente Amsterdam en ambtenaren van het ministerie van Economische zaken deel. Van de zijde van het ministerie is alleen toegezegd dat de staat bereid is zijn aandeelhouderschap in de NSM te handhaven. Van Aardenne voelde niets voor verdere fmanciële verplichtingen dan de al toegezegde tien miljoen gulden.

Van Aardenne zal vandaag een brief naar de gemeente Amsterdam sturen, waarin zijn standpunt nogmaals uiteen wordt gezet. Hij sloot niet uit dat op grond van deze brief alsnog overeenstemming mogelijk is. De directie van NSM bleef volgens Van Aardenne op het standpunt staan dat voor de voortzetting van het bedrijf 25 miljoen gulden nodig is. Maar de directie sloot niet uit dat ook een iets lager bedrag NSM uit de brand zou kunnen halen. De vertegenwoordigers van de vakbeweging vinden een bedrag van ongeveer 19 miljoen gulden noodzakelijk.

Afvloeiing

Minister Van Aardenne wil niet verder gaan dan zijn al eerder gedane toezegging van tien miljoen gulden. Vijf miljoen hiervan zou bestemd moeten worden voor een afvloeiingsregeling voor het personeel van de werf. Minister Van Aardenne is wel bereid tussen RSV en NSM te bemiddelen over de

: j^iÜfeMi/irfer subsidies
splitsing van het bestaande erfpachtcontract. Vanmiddag zal de Tweede kamer over de kwestie NSM debatteren.

De gemeente Amsterdam heeft uit de gesprekken met voldoening geconstateerd dat RSV bereid is om voor de NSM tot september volgend jaar 600.000 uur werk te garanderen. Dit staat in een verklaring die de gemeente na afloop van de gesprekken heeft uitgegeven. Door het handhaven van het aandeelhouderschap aanvaardt minister Van Aardenne volgens de gemeente de medeverantwoordelijkheid voor het bestuur van de NSM-nieuwe stijL

Als voorbeelden waarop de overheid best zou kunnen bezuinigen noemde mevrouw Van Leeuwen de CRM-subsidies aan allerlei sportverenigingen. Ook zou best de kinderbijslag voor het eerste kind kunnen worden afgeschaft. Is het nu zo onmogelijk dat verantwoordelijke ouders de volledige zorg voor één kind op zich nemen? Ook in de gezondheidszorg zijn Hinke bezuinigingen mogelijk. Juist het geheel volledig maken van ons toch zeer uitgebreide gezondheidspakket kost extra veel geld. En dan te bedenken dat er nog zoveel landen in de wereld zijn waar nog bij lange na geen basis-voorziening tot stand is gekomen.

Verbeterd

Mevrouw Van Leeuwen wees er de middenstanders op, dat het kabinet toch nogal wat had gedaan aan lastenverlichting voor de zelfstandigen. Daardoor zijn de reële inkomens van die groep er tussen '77 en '81 ongeveer 7 procent op vooruit gegaan, terwijl

DelSezendingsdag van de Ned. Stichting Mbuma-zending

wordt D.V. grehouden donderdag 30 april 1981

In de Usselhal te Zwolle
(tel. 06200-11843. De hal staat aangegeven op de ANWB-borden en is gelegen aan de voet van de rijksweg omgeving station) Pauxe

AaAvangr 11 uur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.