+ Meer informatie

•«ïakaarten (I)

2 minuten leestijd

Bijna ontelbaar zijn de verkiezingmderzoeken . die in de afgelopen aanden zijn gehouden. Het ene buau peilde het stemgedrag van jonge ezers, een ander bureau onderzocht ; voorkeur voor bepaalde politieke iders en weer een ander bureau liep loruit op de uitslag van 26 mei. Wellicht zal het de meesten ontgaan at het belang is van dergelijke peilinn. Toch blijkt dat de waarde van dit ort enquêtes in politieke kringen vrij lOg wordt aangeslagen. Als inuners ijkt dat partij A volgens de peilingen ïmmen zal gaan afsnoepen van partij is het voor laatstgenoemde partij ak om zich in de verkiezingscampagvooral te richten tot de voormannen n A. Een voorbeeld daarvan was de :1e campagne van de WD in de laatste nde van de verkiezingen. Omdat de quêtes hadden uitgewezen dat de liralen nogal wat verlies zouden lijden 1 gunste van D'66, schoten Wiegel en n mannen keer op keeï vurige pijlen op de democratenleider Terlouw. Ifs op de verkiezingsdag verschenen g advertenties met de tekst „een stem or Jan is een stem voor Joop" Maar niet alleen door de politieke rtijen, ook door de publiciteitsmedia )rdt in de regel veel aandacht aan de rkiezingsonderzoeken geschonken. larom hebben we nog eens op een rijtgezet hoe de voorspellingen de afgeven drie jaar zijn uitgevallen. Daaror zijn uitge}cozen de peilingen van ira/Nipo, zoals die. zijn uitgewerkt or Maurice de Hond. Deze heeft nakijk een heel eigen systeem ontwikId voor het opbouwen van prognoses, t volgens velen betrouwbaarder is n de gangbare methodes. Wellicht ten overvloede vermelden : vooraf dat het uitvoeren van een iekproef veel denkwerk vraagt. Als u voorbeeld leest dat onder 20.000 kiezers een onderzoek is gehouden, dan heeft men die mensen niet willekeurig op straat aangehouden maar zorgvuldig uitgekozen. De enquêtecijfers worden vervolgens in de computer gestopt, die ze toetst aan vorige resultaten. Aan de hand van de uitkomsten kunnen voorspellingen worden opgebouwd.

In sommige landen (Frankrijk, Brazilië) is het verboden om de resultaten van verkiezingsonderzoeken te publiceren uit vrees dat daardoor het stemgedrag zal worden beïnvloed. Nederlandse deskundigen op dit gebied menen echter dat, zo er al van beïnvloeding sprake is, geen enkele partij daar voordeel uit trekt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.