+ Meer informatie

Gemeente in veelvoud

2 minuten leestijd

DE BOER UIT TEKOA a f. 25,50 Naam: Straat: Postcode: Plaats: Bank- of gironummer: In open envelop zonder postzegel zenden aan: Uitgeverij T. Wever b.v.. Antwoordnummer 5, 8800 VB Franeker.

De dialoog als kerkelijke omgangsvorm Sinds de zestiger jaren is een emancipatieproces op gang gekomen, dat ook de kerkelijke structuren niet onberoerd laat. Vooral binnen de gereformeerde gezindte raken veel predikanten, ambtsdragers en synodeleden door de versnelde ontwikkeling achter adem; zii kunnen het tempo moeilijk meer bijbenen. Velen vragen zich af wat de drijfveren zijn van dit merkwaardige proces, waarin enerzijds een roep naar ,,mondigheid" steeds luider wordt gehoord, anderzijds de onderlinge vervreemding en het elkaar niet meer verstaan hand over haiid toenemen. Ds. Van Bochove heeft dit proces van het be^n af aan meegemaakt en „aan den lijve" ervaren, niet alleen in het gemeentewerk, maar ook in de meerdere kerkelijke vergaderingen. Dat heeft hem ertoe gebradit een studie te maken van deze verwarrende ontwikkeling, die zich in alle reformatorische kerken doet gelden, doch het meest markant in de Gereformeerde Kerken. Het boekje is helder en doorzichtig geschreven en toegankelijk voor het doorsnee meelevend gemeentelid. Het geeft een voortreffelijke analyse van recente ontwikkelingen binnen en buiten de Kerk, eri kan uit dien hoofde goede diensten bewijzen bij de eigen oriëntatie en standpuntbepaling. Kortom, een boek dat geschreven is vanuit en voor de praktijk van het gemeenteleven. Paperback. Prijs f. 14,50 U kunt ze bestellen d.m.v. nevenstaande BON. Zendt die vandaag nog aan uw boekhandel of (in open envelop zonder postzegel) aan: Uitgeverij T. Wever b.v., Antwoordnummer 5, 8800 VB Franeker. U kunt natuurlijk ook telefonisch bestellen. Uitgeverij T. Wever b.v., Franeker Telefoon 05170-3147

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.