+ Meer informatie

Wao in discussie

3 minuten leestijd

De discussie over de wao laat met name de PvdA niet onberoerd. Terwijl staatssecretaris Ter Veld heeft laten weten dat ze zal aftreden wanneer de wao wordt afgeschaft, liggen de standpunten in de Tweede-Kamerfractie van de PvdA toch gevarieerder.

Maar ook de staatssecretaris zal morgen in het kabinet een reeks van maatregelen bepleiten om de toeloop naar de wao af te remmen. Meer dan voorheen moet de wao als laatste mogelijkheid worden gezien. Eerst moet grondig bekeken worden of de arbeidsplaats kan worden aangepast en of er binnen het bedrijf geen ander werk voor de gehandicapte werknemer te vinden is.

Over de toekomst van de WAO kwam staatssecretaris Ter Veld vorige week in botsing met haar 'baas', minister De Vries. Die had het idee gelanceerd om de wao per 1 juli volgend jaar te sluiten voor nieuwe gevallen. Een zeer ingrijpende maatregel, inderdaad. Opvallend was daarbij wel, dat de PvdA-fractie deze gedachte niet taboe verklaarde, al wilde zij zich er op dit moment nog niet achter stellen.

Onze wao is inderdaad een royale regeling. Mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, krijgen tot hun 65e een uitkering die maar weinig lager ligt dan hun vroegere inkomen. Die regeling is bedacht in een tijd dat de economische groei groot genoeg leek om de kosten daarvan te dragen. Bovendien werd er van uitgegaan dat het aantal arbeidsongeschikten beperkt zou blijven. De gezondheidstoestand van het Nederlandse volk werd immers steeds beter.

Inmiddels is de situatie veranderd. Het aantal wao'ers is stukken hoger uitgekomen dan de ontwerpers van de regeling ooit gedacht hadden. Niet alleen invaliditeit in de strikte zin van het woord, maar ook bedrijfsreorganisaties, automatisering, toename van de werkdruk en psychische problemen (al dan niet in de privé-sfeer) brachten veel werknemers in de wao. Vergeleken met 'gewone' werklozen, die na verloop van tijd zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau, zaten zij goed.

Werkgevers zagen de wao als een prachtige regeling om personeel dat niet meer zo goed inzetbaar was, op een nette manier kwijt te raken en de betrokken werknemers hadden daar vaak geen enkel bezwaar tegen. Ze konden zich nu ai vroegtijdig aan hun hobby's gaan wijden. Maar de kosten van die regeling moeten natuurlijk wel worden opgebracht en dat wordt een steeds groter probleem. Hoe moet dat worden aangepakt? Als je het goed bekijkt is het verschil in positie tussen arbeidsongeschikten in de zin van de wao en langdurig werklozen niet zo groot, dat de eerste groep onder een veel gunstiger regeling zou moeten vallen dan de tweede.

Wel is het reëel om een zeker onderscheid te maken tussen oude en nieuwe wao'ers. Mensen zijn destijds met bepaalde verwachtingen over hun financiële toekomst de wao ingegaan en men kan hun uitkering nu niet zo maar terugbrengen tot het niveau van de bijstand. Maar ten aanzien van nieuwe gevallen ligt dat anders.

Daarnaast is door minister De Vries de mogelijkheid genoemd om via de cao bepaalde toeslagen op die verlaagde wao-uitkering af te spreken, waardoor de totale uitkering meer in het verlengde komt van het laatstgenoten salaris. Maar om de lasten daarvan beperkt te houden, zou het verstandig zijn om die toeslagen te beperken tot die gevallen van arbeidsongeschiktheid die een gevolg zijn van de bedrijfsomstandigheden. Ten slotte zal ook meer dan voorheen gekeken moeten worden of mensen die het in hun oude baan niet meer kunnen volhouden, ook niet in staat zijn om die baan (of een andere binnen het bedrijf) voor halve dagen te vervullen. Op die manier kan hun resterende arbeidscapaciteit toch benut worden en blijft bovendien de teruggang in salaris beperkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.