+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

IN ANTWOORD....

Het Reformatorische boek - Amsterdam p.a. Prinsengracht 493

Enkele jaren geleden kwam dit boek voor het eerst uit. Nu is al de 3e druk verschenen, wel een bewijs, dat het ingang gevonden heeft. Het bevat beantwoording van vragen, gesteld naar aanleiding van een landelijke rondvraag. Een dertigtal personen heeft aan de totstandkoming medegewerkt, waaronder verschillende bekende Gereformeerde-Bonds-predikanten.

Na een Woord vooraf en een inhoudsopgave volgen 209 vragen met antwoorden. Die betreffen vele onderwerpen. We willen daar enkele van noemen. Ruimtevaart en geloof. Vergeestelijken. Geloofsgemeenschap met Rome? Vrijblijvende prediking. Nieuwe Avondmaalsformulieren. Eerbied voor ambtsdragers. Jezus schrijvende in de aarde. Hervormd Gereformeerden en afgescheiden kerken. Trappen des geestelijke levens. Diepte van de zelfkennis. Bidden om levensgezellin. Ongeneeslijke zieken. Wetsprediking. Tweeërlei kinderen des verbonds. Uitverkiezing en eeuwig verbond der genade. Reformatie en geloofsleven. Hoofdaccent van de prediking.

Dan komt er nog een blz. gewijd in dankbare herinnering aan prof. dr. J. Severijn en een artikel: De Geest der waarheid van diens hand. Tenslotte is er een register opgenomen, wat het gebruiken van dit boek zeer ten goede komt.

We hebben hier niet te maken met een boek, dat achter elkaar kan worden doorgelezen.Plet wil een vraagbaak zijn en verantwoorde voorlichting en inlichting op allerlei gebied geven. Uiteraard bevredigt het ene antwoord meer dan het andere. De laatste vraag is nog niet gesteld en het laatste antwoord is nog niet gegeven. We kunnen dit boek in het algemeen positief beoordelen. Er is wel wat uit te leren.

Het is een werk van ongeveer 500 blz. Het kost gebonden f 24,50. Dat is in deze tijd niet duur.

DE CANTELBOER - door Ds. A. K. Straatsma - Uitgeverij T. Wever, Franeker.

De 7e druk van dit boek is enige tijd geleden verschenen. Dit zegt voldoende over de ingang, die dit boek gevonden heeft. Het bevat het verhaal van een jonge boer, die in zijn jonge leven een ernstige zonde begaan heeft. Hij heeft een kind bij de vrouw van een van zijn knechts. Hij leeft er over heen. Er gebeuren echter ernstige dingen. De jonge moeder sterft door verdrinking. Dat is voor haar vader te veel. Die sterft ook. De moeder leeft in haat tegen de boer. Deze kent geen rust meer. De moeder komt op haar sterfbed tot inkeer. Zij vergeeft de boer en deze vraagt haar vergeving. Hij neemt het kind in z;ijn huis op. De arbeid van Ds. Hartman is tot zegen geweest. Het verhaal speelt in een dorp in Zeeland. Het is treffend beschreven. Geestelijk gezien zouden wij de dingen anders zeggen. Maar dit neemt niet weg, dat we hier een verhaal hebben met een rijke lering. Als zodanig kunnen we het van harte aanbevelen.

Het boek telt ongeveer 200 blz. en kost gebonden f 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.