+ Meer informatie

VMF zwaar in de rode cijfers

ONVOLDOENDE ORDERONTVANGSTEN

4 minuten leestijd

AMSTERDAM — VMF-Stork heeft over de eerste helft van 1977 een operationeel verlies van ƒ 27,5 min. geleden tegen een winst van ƒ 2,1 min. in dezelfde periode van het vorige jaar.

Over geheel 1977 wordt een verlies verwacht van ƒ 50 tot ƒ 60 miljoen. Het bruto bedrijfsresultaat daalde van ƒ 48,9 min. naar ƒ 24,7 min. Na aftrek van afschrijvingen en ontwikkelings- en researchkosten en toevoeging van inkomsten uit licenties en deelnemingen kwam het bedrijfsresultaat uit op ƒ 12,6 min. negatief tegen ƒ 12,3 min. positief in de eerste zes maanden van 1976.

Het resultaat voor belastingen daalde van ƒ 7,5 min. positief naar ƒ 22,1 min. negatief.

De achteruitgang van de resultaten vindt volgens de raad van bestuur zijn oorzaak vooral in onvoldoende orderontvangsten in een aantal werkmaatschappijen en de daaruit voortvloeiende onderbezetting van het produktieapparaat. Dit is het gevolg van de sterke internationale teruggang in de kapitaalgoederenmarkten, waarin bovendien de Nederlandse concurrentiepositie ongunstig afsteekt bij andere Westeuropese landen.

Er zijn, zo meent de raad van bestuur, geen tekenen, die duiden op een verbetering van het investeringsniveau. Voor de tweede helft van 1977 wordt eenzelfde operationeel resultaat verwacht als over het eerste halfjaar. Ook voor 1978 wordt geen winst verwacht.

Over geheel 1976 leed VMF-Stork een verlies van ƒ 13,8 min. na een winst van ƒ 27,7 min. over 1975.

Gedurende de eerste acht perioden van dit Jaar daalde de waarde van de ontvangen opdrachten ten opzichte van dezelfde periode van vorig Jaar van ƒ 1.115 min. tot ƒ 1.035 min.

Afboeking

Het concern heeft ƒ 73,1 min. afgeboekt van de reserves. Deze afboeking houdt verband met de herstructurering van de werkmaatschappijen Stork Plastics Processing Machinery (SPPM) en Stork Werkspoor Gieterijen. De afboeking bestaat uit een bedrag van ƒ 41,7 min. voor boekverliezen die niet meer ten laste van de liquiditeit komen en een bedrag van ƒ 31,4 min., dat nog na 18 juni 1977 en in volgende jaren zal worden uitgegeven.

Dit jaar en in 1978 krijgt VMFStork in totaal ƒ 150 min. aan nieuwe middelen ter beschikking. De minister van Economische Zaken heeft zich bereid verklaard tot het openen van de mogelijkheid om met overheidsgarantie bij de Nationale Investeringsbank NV ten behoeve van Stork Werkspoor Diesel lange termijn flnanciële middelen ten bedrage van ƒ 100 min. op te nemen in 1977 en 1978. Over de voorwaarden wordt thans overleg gepleegd, aldus de raad van bestuur.

Lening
In augustus ontving VMF-Stork een

Varkensprijzen onveranderd

Drie grote inkooporganisaties hebben de uitbetalingsprijzen voor de in de week van 5 tot en met 9 september reeds overgenomen en nog over te nemen varkens ten opzichte van voorgaande week opnieuw niet gewijzigd. De uitgangsprijs blijft voor de NCB (Boxtel) ƒ3,90, voor de VAKO (Oss) en de HOVA (Cuyk) ƒ 3,85 per kg voor geslachte varkens kl. E, op basis van af-mesterij. Bij de NCB en de VAKO geldt deze prijs voor varkens van 70/90 kg, bij de HOVA voor varkens van 75/92 kg. Voor andere gewichten en kwaliteiten gelden de gebruikelijke koKingen. Betaling van bonussen en premies zijn buiten beschouwing gelaten.

De markt is in het algemeen niet onvriendelijk, vooral door de wat hoeveelheid betreft zeer goede export. Wel is er hier en daar een wat zwakkere ondertoon. Het aanbod aan slachtrijpe varkens is omvangrijk.

In de vleesgroothandel liepen de prijzen van de carbonades nog wat verder terug. Er is een zeer goede vraag voor export naar buikspek. In het westen des lands zijn de biggenprijzen iets onderuitgegaan. In het zuiden blijft men van een zeker tekort aan biggen spreken. achtergestelde lening van ƒ 10 min. om de activiteiten van SPPM, in sterk verkleinde vorm, te financieren. Deze lening is voorlopig renteloos. Eenzelfde krediet is VMF-Stork toegezegd ten behoeve van investeringen in de gieterij in Hengelo, die op verkleinde schaal wordt voortgezet, aldus de raad van bestuur.

Voorts plaatste Stork AG in Zwitserland twee emissies (aandelen en obligaties) met een totale opbrengst van 30 min. Zwitserse franc.

Commentaar

„Je moet niet kijken naar wat de raad van bestuur van VMF vertelt, maar kijken naar wat hij niet vertelt. Zo zegt de raad bijvoorbeeld niet dat dit jaar het grootste verlies tot nu toe heeft opgeleverd. In 1969, het rampjaar voor VMF bedroeg het verlies 28,5 miljoen gulden, dit jaar zal het geschatte verlies 55 miljoen bedragen".

Dit zei Jan Schermer, bestuurder van de industriebond NVV en belast met de VMF, in een commentaar op de halfjaarcijfers van het concern.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.