+ Meer informatie

Feest van het koninkrijk

4 minuten leestijd

Het fenomeen “Gemeenteproject” is ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken niet onbekend. Gedurende een aantal weken is men gemeentebreed bezig met een Bijbels thema. Dat komt aan de orde in de zondagse kerkdiensten en door de week b.v. op kringen, verenigingen en catechisaties. Ook kan er thuis worden ingehaakt, individueel of in gezinsverband. Zo’n gemeenteproject kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenteopbouw. Want niet alleen de geloofskennis kan zo worden verdiept en verbreed, ook de kennis aan elkaar. Een inmiddels befaamde handleiding was de uitgave “Feest van genade”, die al meer dan 10 jaar geleden verscheen, van de hand van Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek. Westerbeek (theoloog en oud-kerkplanter van ICF Amersfoort (CGK/GKv) heeft nu een handleiding bij een nieuw gemeenteproject geschreven, rondom het “Onze Vader”. Het is een toegankelijk en bruikbaar werkboek geworden. Elke week staat een bede van het “Onze Vader” centraal. Voor iedere dag in die week is er een stukje tekst dat een bepaald aspect van de bede van die week belicht. Steevast gevolgd door bezinningsvragen, aanzetten voor een gebed en/of een doe-opdracht (kan ook een tekst zijn om uit het hoofd te leren). Elk hoofdstuk wordt besloten met een aantal leestips. Zo kan, wie wil, nog dieper boren. Het boek is geschreven in een prettig leesbare stijl. Er worden boeiende theologische lijnen getrokken en tal van praktische aanwijzingen gegeven. Die kunnen het innerlijk geloofsleven betreffen maar ook onze positie in de wereld om ons heen.
De laatste 39 bladzijden bieden gespreksmateriaal voor (groei)groepen, voorafgegaan door een inleiding die ook de nodige vuistregels bevat voor het verwerken van het materiaal in een groep. Dat is waardevol, want het zal gegarandeerd helpen om een groep in gesprek te krijgen over het thema van de week.
Enkele kritische noten: het Bijbelse onderscheid tussen de inwoning van de Geest en het vol worden van de Geest neigt soms naar de charismatische benadering, die het vol zijn van de Geest sterk verbindt aan (specifieke) gaven van de Geest. In verband hiermee: het wordt niet duidelijk gemaakt, waarom de gave van het “spreken in tongen” op blz. 143 zo sterk wordt uitgelicht waarbij de suggestie toch wel wordt gewekt, dat juist deze gave een gave is waar we sterk naar moeten streven. Daarbij komt dat de visie die het boek biedt op wat deze gave nu precies inhoudt, zelfs in kringen waar het spreken in tongen tamelijk gemeengoed is, omstreden is.
Verder vind ik de manier waarop het beeld van de “dans” voor de onderlinge betrokkenheid van de drie Goddelijke Personen op elkaar in het boek wordt gehanteerd veel te ver gaan.
De bedoeling is goed: benadrukken dat God in zijn diepste wezen relationeel is (geformuleerd in het dogma van de zgn. “perichorese”, de onderlinge doordringing van de Goddelijke Personen ) Maar het boek gaat vervolgens aan de haal met wat C.S. Lewis volgens een citaat op blz. 22 nog heel voorzichtig poneerde: “In het christelijk geloof is God niet een statisch ding – zelfs niet een persoon – maar een dynamische, pulserende activiteit, een leven, welhaast een soort drama. Of met eerbied gezegd,bijna een soort dans”. Deze voorzichtigheid laat het boek geheel varen in zinnen als “we mogen nu gaan meedansen met God” (blz. 133) of “leven vanuit de komst van het Koninkrijk doet denken aan een stille disco” (blz. 134). Daaruit vloeit zelf een doe-tip voort op blz. 135: “In je eentje dansen is meestal niet half zo leuk als met anderen. Waarom zou je niet een stille disco organiseren in je kerk – als uitbeelding van het leven in het Koninkrijk van God ?(apparatuur is te huur- google op ‘stille disco’ of ‘silent disco’) (blz. 135). Dit valt m.i. uit de toon van een overigens zeer aanbevelenswaardig boek.

n.a.v. Ronald Westerbeek, Feest van het Koninkrijk. Een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. Uitgeverij Buiten & Schipperheijn, Amsterdam 2016, ISBN 978-90-5881-899-7,192 blz., € 12,50, getallenprijzen op aanvraag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.