+ Meer informatie

Zoveel hoofden,

6 minuten leestijd

Jouw vragen (2)
N.a.v. de rubriek "Jouw vragen" nr. 22 door ds. R. van Kooten. Het onderwerp "Jouw vragen" trok al langer onze aandacht. Hoewel we met veel instemmen, valt mij toch steeds op, dat er zo weinig, of soms niet, gewezen wordt, dat de hele mensheid, dus hoofd voor hoofd, in het paradijs van God afgevallen is, en er een Goddelijke kracht voor nodig is eer een mens weer gaat en kan geloven dat er een Goddelijk Wezen bestaat. Nu kunnen we wel beloften en zaken betreffende het geloof gaan voorstellen, maar waarom eerst niet eens grondig uitgewerkt wat onze val in Adam inhoudt? Dan is het niet vreemd dat we God niet kunnen vinden in ons leven zolang dit niet eerst geleerd en gekend wordt. Ook verwijst ds. Van Kooten de jeugd naar de "echte" kinderen Gods. Dit is echter niet eenvoudig, daar dit in onze tijd wel iets zeldzaams geworden is. Onder "echte" kinderen Gods bedoelen we dan, die met lichaam en ziel gekocht zijn. Hoe het dan verder moet? Terug naar de aloude leer, die gegrond is op de Schrift, dat is het betrouwbaarste voor ons allen.
P. van der Beek, Moordrecht

De wereld in huis (4)
Graag wil ik reageren op de ingezonden stukjes in de rubriek "Zoveel hoofden..." waarin men beweert dat de televisie een uitvinding van de duivel is. Ik geloof beslist niet dat de televisie als zodanig een uitvinding van de duivel is. Door dit zo voor te stellen doen wij de satan te veel eer aan. Televisie betekent letterlijk "ver zien" en het gehele principe hiervan ligt in de schone schepping des HeeDeze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen. ren Heeren, alwaar de satan geheel buiten stond. Dat de vorst der duisternis nu vele mensen in zijn satanische dienst heeft, om dit op zichzelf schone medium op schandelijke wijze te misbruiken, dat is een andere zaak. Overigens, met of zonder televisie, de wereld zit niet in de eerste plaats in ons huis, doch bovenal in ons hart en moet derhalve door de Geest van God wederomgeboren worden.
D. Wilgenburg, Haarlem

Heilige koeien
Naar aanleiding van het stukje Terloops in Terdege nr. 22 wilde ik even reageren. Dhr. Ruijgrok doet ook al mee aan de mode de auto af te kraken. Maar veronderstel: de auto verdwijnt van het toneel, dus ook die van de dokter, de dominee, de minister, enz. want die zijn tenslotte ook milieuvervuilend. We zouden dus terug moeten naar paard en wagen, want uiteindelijk is openbaar vervoer ook niet bepaald milieuvriendelijk. Wat mij nou altijd opvalt is dat de meeste voorstanders van het zo voor een schoner milieu zijn, zelf niet per openbaar vervoer gaan. En dan, waar zou het geld vandaan moeten komen, wanneer de auto verdwijnt en daarmee de vele belastingen die de automobilist wel betaalt, maar waar hij niks voor terugkrijgt? Kunnen al die mensen die nu hun boterham verdienen door de auto dan hun salaris krijgen van de voorstanders van een autovrij land? Komt er zondags een handkar met stoelen voor om de bejaarden naar de kerk te rijden? Laten we ook deze zaken eens belichten. En voordat we de auto afkraken, ook eens vertellen hoe duur openbaar vervoer is, hoe onveilig, dat je zelfs voor een Mars al met een mes bedreigd wordt.
Mevr. G.H. Karaiwanof, Rozenburg

Verwachting?
In het nummer van 17 juli lees ik op de pagina's 11, 15 en 16 verontrustende signaleringen over de gereformeerde gezindte, en terecht. In kort: „De kerkelijke verdeeldheid", „Een prediking die uitsluitend rechtzinnig is, schiet te kort" en „Innerlijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis is veelal ver te zoeken. We moeten beseffen dat uiterlijkheid slechts één generatie stand houdt." Als reactie wat van ds. Ledeboer uit de vorige eeuw: „Hoe diep zijn wij allen, leraars, ouderlingen, diakenen (waar zijn ze?) in slaap gevallen! Wij dromen, dat wij wakker zijn, maar slapen een zeer diepe, vaste, zorgeloze slaap met Jona. En wat zal het einde zijn?" En: „Hoort de roede en wie ze besteld heeft. Die niet hoort zal voelen. O God, zij ons arme zondaars genadig. Dek ons, Heere Jezus, onder Uw vleugelen; ontdek ons. Heilige Geest, aan onze schuld Breng ons bij onze schuld. Zet ons in onze schuld, maar dan ook in Uw genade. Dat de zonden ons niet verontmoedigen, maar verootmoedigen. Niet van U afdoen blijven, maar naar U toe drijven." Als remedie; Klaagliederen 5:21.
H. Schuitemaker, Putten

Jouw vragen (3)
Na het lezen van de vragen van de twee meisjes in de rubriek "Jouw vragen" in Terdege van 14 augustus 1991 wil ik graag het volgende opmerken. In plaats van het bidden om een nieuw hart is het volgens 1 Joh. 1:8 nodig om oprecht „onze zonde te belijden" voor God en dan te geloven dat „Hij getrouw en rechtvaardig is ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." Wanneer de beide meisjes dit werkelijk hebben gedaan mogen ze God danken voor de vergeving van hun zonden. Onze God is een vergevend God, niet alleen vanwege Zijn genade en barmhartigheid maar ook in het bijzonder vanwege Zijn rechtvaardigheid. Zoals we lezen in Rom. 3:26b „opdat Hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende hem die uit het geloof in Jezus is." Dus God is rechtvaardig als Hij onze zonden vergeeft als wij die belijden. Hij -wat een wonder van genade- heeft Zichzelf verplicht aan de oneindige waarde van het bloed van Zijn Zoon om de zondaar die zijn zonden belijdt volkomen vergeving te schenken. Daarom is er voor de beide meisjes en voor elke zondaar of zondares maar één weg: Belijd je zonden, geloof in de Here Jezus als de lijdende Borg en dank Hem van harte voor de vergeving van je zonden, voor de eeuwige zaligheid die je dan ontvangt om niet.
N. H. van Tilburg, Katwijk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.