+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

Dr. J. P. Versteeg, Oog voor elkaar, het gebruik van het woord „elkaar” in het Nieuwe Testament met betrekking tot de onderlinge verhoudingen binnen de gemeente. Uitg. Kok - Kampen. Prijs f 18,90.

In onze polarisatiegrage tijd is een boek als dit - dat inmiddels reeds een tweede druk beleefde - een weldaad. Het is maar een klein woordje dat prof. Versteeg bespreekt, in theologische woordenboeken niet of nauwelijks behandeld. Toch is dit woord voor de „onderlinge verhoudingen binnen de gemeente” enorm belangrijk, verhoudingen die niet buiten de persoonlijke relatie met God omgaan. Plaats na plaats waar dit woord in het Nieuwe Testament voorkomt, wordt besproken op een wijze die duidelijk doet uitkomen dat dit woord theologisch, kerkelijk en geestelijk niet te verwaarlozen is. Prof. Versteeg heeft velen aan zich verplicht door eens rustig na te gaan wat Gods Woord in dezen zegt. Elders in ons blad schrijft een Zuidafrikaanse dominee die ons „met elkaar bezig” zag, over „ligging” in een zin die niet bepaald wijst op intense beleving van het „elkaar” in goede harmonie, eerder in „disharmonie”. Dit boek laat duidelijk het demonische daarvan zien. Dan is de vraag niet te onderdrukken: is er echt beleven van het heil van God, wanneer het woord „elkaar” in dat beleven niet functioneert (bl. 93)? Waar men in het heil niet deelt, staat men tegenover elkaar (bl. 95)! Moet die conclusie getrokken worden? Wanneer dat inderdaad zo is, dan is er lettend op de gesignaleerde praktijk alle reden om deze fijne studie van prof. Versteeg ter harte te nemen. Maar zelfs afgezien daarvan is het verrijkend dit boek te bestuderen! Als de Schrift zò opengaat, als we beschaamd en bestraft het disharmonisch in onszelf en binnen de gemeente ontdekken, als we bemoedigd worden dat te „haten en te vlieden”, en zoeken „er-met-elkaar-zijn” en „er-voor-elkaar-zijn” te beleven - alle en elke „ligging” incluis - juist als ambtsdragers, dan zal de gemèènte daarmee gediend zijn. Zou dat niet essentieel voor ons ambt zijn? Wanneer ambtsdragers bij het vervullen van de hun opgedragen taak - schrijft prof. Versteeg (bl. 97) - het woord „elkaar” uit het oog verliezen, raken ze uit de koers van de nieuwtestamentische opvattingen omtrent het ambt. Aan ons allen de taak (het ambt!) om dat niet te doen! Dit boek kan ons daarbij uitstekend helpen! Want de liefde is uit God (1 Joh. 4: 7 - bl. 87/88).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.