+ Meer informatie

MEER SERVICE VAN G.S.I.

2 minuten leestijd

Het Gereformeerd Sociologisch Instituut heeft een goed jaar achter de rug, zéker wanneer men dit vergelijkt met de daarvoor liggende jaren. In financieel opzicht is de situatie bepaald niet slechter geworden en wat het werk betreft, daarin zijn allerlei gunstige ontwikkelingen waar te nemen. Als gevolg hiervan hoeft het G.S.I. in de naaste toekomst niet meer zoveel aandacht aan zijn bestaansmogelijkheid te geven en hoopt het als dienstverlenend instituut sterker naar voren te treden.

Uit de opdrachten die door het G.S.I. verstrekt zijn blijkt dat er van verschillende kant behoefte is aan het werk van het G.S.I., waarin de gereformeerde kerken samenwerken met de christelijke gereformeerde kerken en de gereformeerde gemeenten. En omdat het G.S.I. het tenslotte hebben moet van opdrachten, durft men zich minder eenzijdig met het louter geldelijk aspect van de zaak bezighouden. Het is wenselijk en ook steeds nodig, dat het instituut royaal diensten aan de kerken kan verlenen. Kerken, zowel plaatselijk als in regionale en landelijke verbanden, en ook deputaatschappen moeten een beroep kunnen doen op het G.S.I., als zij menen dat vanuit de sociale wetenschappen een zinvolle bijdrage geleverd kan worden tot de behandeling van de besloten de financiële problemen, waarvoor men staat. In verband hiermee is administratie te splitsen naar wat het G.S.I. als opdracht-instituut en naar wat het als dienstverlenend lichaam doet. Alle betaalde opdrachten, zowel van kerken als van niet-kerkelijke instanties, dienen het instituut „selfsupporting” te doen zijn. Daarnaast is een deel van de beschikbare tijd en apparatuur van het instituut ter beschikking van de kerken, zonder dat hiervoor in principe kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor deze service, zo oordeelt het G.S.I., zouden betaald dienen te worden uit de algemene bijdragen van de kerken.


Brieven aan de redactie

In het april-nummer vroegen wij de lezers eventueel bij hen levende wensen met betrekking tot de inhoud van „Ambtelijk Contact” bekend te maken. Als reactie ontvingen wij tot dusverre een verzoek van broeder A. P. te A. om „practische onderwerpen” (mèt een aantal waardevolle suggesties) en een brief, waarin broeder W. Th. te R. de redactie vraagt te schrijven over de positieve en negatieve kanten van specialisatie in het kerkewerk en over taak en positie van de ouderling met een bijzondere opdracht.

Broeders, hartelijk dank voor uw weerwoord, dat zeker in de eerstvolgende redactievergadering aan de orde zal komen en dan ongetwijfeld tot enig resultaat zal leiden.

Bk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.