+ Meer informatie

Vissers: vangstverbod in twaalfmijlszone prima

BINNENLAND Overtreders moeten zich anders opstellen

4 minuten leestijd

ALKMAAR — Bijna alle vissers die in het Deense, Duitse en Nederlandse Waddengebied vissen, zeggen dat het gedeeltelijke visverbod voor de twaalfmijlszones van België, Nederland, Duitsland en Denemarken een goede maatregel is. ALKMAAR ~ Deze opname toont de Noordzeekotter ,,Soli Deo Gloria" in volle zee. De Nederlandse vissersvloot telt inmiddels heel wat van dit soort ultra-moderne vissersschepen. (Archieffoto) • DEN HAAG — In een ziekenhuis in Haarlem is donderdagochtend het oud Eerste kamerlid voor de PSP, mr. J. H. van Wijk (73) overleden. Hi] bezweek aan de verwondingen die hij enkele weken geleden opliep bi] een. verkeersongeluk in zijn woonplaats Haarlem.

REFORMATORISCH DAGBLAD PAG. 3

Voorzitter K. Hoekstra van de Nederlandse vissersbond zei dit vanmorgen in de jaarvergadering van zijn organisatie in Alkmaar. Naar aanleiding van de nogal spectaculaire overtreding, vorige week door een Nederlandse visser in de Duitse zone begaan, herhaalde hij de waarschuwing, die hij vorig jaar al tegen dit soort overtredingen had uitgesproken.

Het verbod geldt de tong- en scholvangst door schepen groter dan 70 bruto-registerton of met een motorvermogen groter dan 300 pk. De overtreders, vertelde Hoekstra, behoren niet tot de Nederlandse vissersbond. „Een goede zaak dat onze leden naar ons luisteren", maar... „in het buitenland kijkt men niet of de schepen wel of niet op de ledenlijst van de vissersbond voorkomen".

Op de organisatie waarbij de overtreders wel zijn aangesloten deed hij een beroep, zich wat anders op te stellen. „Wat meer afstand nemen en niet, zoals in de krant staat, er begrip voor hebben". beleid voor verschillende zeeën (onder meer Noordzee en Oostzee) niet alleen op wetenschappelijke gronden berusten. De voor de ices werkende biologen uit de Scandinavische landen, IJsland, Rusland, Polen en Oost-Duitsland verstrekken volgens hem duidelijk nationalistisch getinte adviezen.

De Scandinavische landen willen bijvoorbeeld de haringvisserij in de Noordzee pas openstellen als er ook voor de visserij ten behoeve van de vismeelindustrie voldoende haring is. Vandaar dat de lees de openstelling pas wil adviseren als er in die zee 800.000 ton paairijpe haring is. Nederlandse biologen menen dat het vangen van 40.000 tot 50.000 ton de paaistand — door hen op 400.000 è 500.000 ton geschat — geen kwaad zal doen.

„Het kan niet anders", aldus Hoekstra, „dan dat de Ices-visserij biologen — ten koste van de Nederlandse visserij op haring voor directe menselijke consumptie — om landelijke politieke redenen de haringvisserij in de Noordzee willen blijven verbieden". Owet de vangstquotumregelingen voor verschillende vissoorten in de EG, en vooral de wijze waarop de quota onder de lidstaten verdeeld worden, was Hoekstra allerminst tevreden. De geheime Haagse akkoorden, vijf jaar geleden tijdens een EG-topconferentie in Den Haag tot stand gekomen, zijn er volgens hem de oorzaak van dat het ene EG-land zoveel krijgt toebedeeld dat het geen kans ziet zijn deel op te vissen, terwijl een ander EG-land zijn vloot moet saneren omdat zijn quota totaal onvoldoende zijn.

Er zijn volgens Hoekstra andere methoden dan quotumregelingen om de visstand in goede banen te leiden en te houden. vond hij, want de Nederlandse Visserij heeft hoogwaardige arbeidsplaatsen, heeft een belangrijke export van dure produkten en is vergelijkbaar met Fokker en DAF. Hoekstra vond dat er snel gewerkt moet worden aan behoud van het (Noord-)zeemilieu.

Discriminatie

Hoekstra klaagde over concurrentievervalsing en discriminatie. Concurrentievervalsing doordat andere EGlanden hun visserij verboden steun geven, terwijl Nederland zich aan de regels van de gemeenschap houdt. Discriminatie van de Nederlandse visserij ten opzichte van de Nederlandse glastuinbouw, die wel meer voor zijn aardgas moet gaan betalen, maar dan ook 300 miljoen gulden aanpassingssteun krijgt. De minister moet daar wat aan doen.

Gekleurd

Hoekstra sprak de overtuiging uit dat de biologische adviezen, die de internationale'raad voor onderzoek van de zee lees geeft ten behoeve van het visserij

EEN LEE

Compliment TToi^TTI H flP
Voor minister Braks van Landbouw les van T.anrthniiw A VFJ. JIjlJKEI/JL^ en Visserij had hij het compliment dat die „zich het vuur uit zijn sloffen heeft gelopen voor een haringquotum". (vervolg van voorpagina) De partijen zijn het er verder over eens dat de informatie zich niet mag beperl(en tot de financieel-sociaal-economische problematiek, hoewel die als eerste aan bod moet komen, maar dat ook de andere knelpunten tijdens de informatieperiode geregeld dienen te worden.

Terlouw meent dat de informateur eveneens de zetelverdeling en de vraag welke parij de premier zal leveren moet oplossen. Den Uyl wil een minder gedetailleerd regeerakkoord dan waarover in 1977 werd onderhandeld.

De vier fractieleiders deelden niet mee welke personen zij tijdens hun gesprek met de koninging genoemd hebben als mogelijke informateurs. Van Agt liet wel weten dat van het door hem voorgestane duo deskundig moet zijn op financieel-economisch terrein. In Den Haag circuleren inmiddels talrijke namen voor een informateurschap. Zo wordt gedacht aan Albeda (Den Uyl heeft bezwaren tegen een lid van het kabinet-Van Agt), De Gaay Fortman sr., De Pous (voorzitter van SIR), Steenkamp en Zijlstra (president van De Nederlandsche Bank). Ds. H. Veldkamp

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.