+ Meer informatie

Wachtgeld

2 minuten leestijd

Graag zou ik van u willen weten wanneer en hoe ik uitbetaling kan verwachten van mijn rentekaart van de Raad van Arbeid. Antwoord: De uitbetaling op grond van rentezegels die in de jaren twintig, dertig en veertig werden verstrekt op basis van de Invaliditeitswet uit 1913, liep ten einde bij de invoering van onze huidige wetten op de Arbeidsongeschiktheid, die voor veel betere uitkeringen gingen zorgdragen bij invaliditeit, en van de aow die meebracht dat iedere Nederlander een behoorlijk pensioentje kon krijgen. De destijds opgebouwde tegoeden met lage bedragen zijn het eerst afgekocht. De overige nog verschuldigde sommen worden uitbetaald als de rechthebbende 65 jaar wordt. Wanneer u dus ter zijner tijd uw ouderdomspensioen aanvraagt, ontvangt u na enkele maanden automatisch een afkoopsom die gelijk zal zijn aan het aan zegels geplakte bedrag, plus rente, maar het totaal wordt verminderd met 20 procent belasting. Om u terwille te zijn, berekent de fiscus het bijzondere tarief loonbelasting. Dat dient u wel precies zo op te geven bij uw aangifte inkomstenbelasting die daarop moet volgen, omdat dit voordeel kan geven bij de eventuele belastingaanslag over dat kalenderjaar. Zijn er criteria voor een (goede) handtekening? De mijne, hoewel zeer eenvoudig, veroorzaakt nogal eens discussies. Antwoord: En uw brief was ondertekend met zestien los van elkaar staande verticale lijntjes. U gebruikt een soort "lineair alfabet" met bij voorbeeld een kort streepje tussen twee langere voor een W en twee even korte streepjes voor een u. Heel suggestief, maar.... erg eenvoudig na te bootsen door een vervalser. De handtekening moet natuurlijk wel origineel zijn, maar u moet het de vervalsers niet te gemakkelijk maken om uw cheques te verzilveren. Zorg daarom voor wat extra zwier of versiering die niet zo gauw kan worden nagetekend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.