+ Meer informatie

Douane Recherche maakt illegaal jenever stoken steeds moeilijker

België blijft belangrijk als afzetgebied

6 minuten leestijd

HAARLEM — Er staat ongeveer een gevangenisstraf van een jaar op het illegaal stoken van alcohol. Een vrij strenge straf voor een zo op het eerste gezicht simpel misdrijf. Het ware echter te wensen dat de rechter in staat werd gesteld deze vorm van misdaad veel strenger aan te pakken. Ze dient met wortel en tak te worden uitgeroeid. Het is niet alleen dat de schatkist jaarlijks voor vele miljoenen guldens wordt benadeeld, maar het in de handel komen van inferieure kwaliteit dranken is een zeer bedenkelijke zaak.

In 1978 heeft de afdeling Douane Recherche van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD) zes illegale branderijen ontdekt en opgerold. Een prestatie die respect afdwingt omdat het geen geringe opgaaf is de plaats des onheils te bepalen. Van stokerszijde evenmin eenvoudig om uit handen van de speurders van de? douane te blijven. Alles geschiedt in het diepste geheim en steeds weer blijken er boeren te zijn die de verleiding niet kunnen weerstaan.

Zij verhuren hun schuur voor het lieve sommetje van soms 2000 gulden in de maand. Bij een langdurig „contract" kan dat een aardige duit opleveren, echter de fabricage van de clandestiene alcohol is door de douane-activiteiten zelden langdurig. De meeste branderijen worden in Brabant gevonden en op 5 januari van het vorig jaar werd in Echt dé slag geslagen toen een branderij werd opgerold die slechts een dag in bedrijf was.

Volgens de heer J. Soer, groepsleider van de Douane Recherche Dienst die zich onder andere met de opsporing van de illegale stokerijen bezighoudt, wordt het financieel interessant na een produktie van zes weken. De bouw van een installatie met een Voorzien van alle „gemakken" sluiten de stokers zich een week op. produktie van 4000 liter in de week kost rond de 100.000 gulden. De geldschieters blijven buiten schot, zij worden zelden gegrepen. ,,We weten wie het zijn maar het bewijs is niet te leveren."

Zwijgen

Sedert 1968 zijn er door de douane 35 illegale stokerijen opgerold en sinds de botersmokkel geen interessante „bijverdienste" bood werd er omgezien naar een andere bron van inkomsten. België bleef een belangrijke rol ^ spelen als afzetgebied en Brabant als grensgebied aantrekkelijk als plaats van vestiging. Vijfendertig boeren hebben inmiddels hun tol betaald en nog steeds blijken collega's bereid voor een bepaalde som gelds grote risico's te nemen. Zijn ze eenmaal in het komplot opgenomen wordt hun weg terug onmogelijk gemaakt en zullen zij desnoods gedwongen hun medewerking moeten geven.

Dat een en ander in de familie moeilijke vragen kan opleveren realiseren zij zich dikwijls pas later. Het kwaad is dan reeds geschied en zwijggeld is soms het enige afdoende. Doch vroeg of laat zullen zij ook nog leergeld moeten betalen. Alcoholdampen zijn zeer licht ontbrandbaar en daar bij het destillatieproces vuur onontbeerlijk is kan binnen korte tijd een stal of boerderij in de as worden gelegd. Uiteraard is bij een eventuele brandverzekering het assurantiebedrijf niet bereid een schadeuitkering te doen.

Vier van de tot nu ontmaskerde stokerijen zijn in vlammen opgegaan. Bij Wittem zijn twee stokers in het vuur omgekomen toen de branderij door onverklaarbare oorzaak in de lucht ging. Het is een hard bedrijf en men schrikt niet terug voor verregaande intimiderende maatregelen. Gelukkig is bij het oprollen nog geeti wapengeweld gebruikt al is er een keer een pistool gevonden.

Recept

Het liefst overvallen de mannen van de FIOD een stokerij in vol bedrijf waarbij de stokers uiteraard op heterdaad betrapt worden. Het onomstotelijk bewijs is dan geleverd en een moeilijk verhoor kan achterwege blijven. De daders zijn meestal zeer zwijgzaam en de boeren weten nooit dat er iets ongeoorloofds in de schuur gebeurde.

De installatie die voor het bereiden van alcohol gebruikt wordt moet tenminste zeven meter hoog zijn en is een staaltje van hooggekwalificeerd vakwerk. Daar geen enkele boerenschuur apparatuur van dergelijke afmetingen kan herbergen moet er vrijwel altijd een diepe put gegraven worden. Het recept is eenvoudig en een mengsel van suiker, gist en water in een verhouding 300 en 30 kg en 2000 hter is na enige dagen klaar om in de zeven meter hoge distillatiekolom verdampt te worden.

Alles geschiedt in het diepste geheim en de stokers sluiten,zich een week op. Voorzien van levensmiddelen, radio en televisie en een plekje om te slapen verdienen zij soms wel 1500 gulden. Het bedrijf gaat dag en nacht door en moet licht- en luchtdicht afgesloten zijn. Van buitenaf mag niets op hun illegale activiteiten duiden en het geheel moet op een normale boerenschuur blijven lijken. De Een gedeelte van een zeven meter hoge destillatiekolom, meestal rond van vorm. Deze vierkante was een zeldzame vangst. grootste problemen vormen de aanvoer van de ingrediënten en de afvoer van de alcohol en het afvalprodukt.

Tips

Er zijn op het ogenblik in Brabant misschien 4 a 5 illegale branderijen in bedrijf. Het is welhaast met zekerheid te zeggen dat deze stuk voor stuk in handen van de douane zullen vallen. Met grote volharding wordt bij elk vermoeden het speurwerk ter hand genomen. Verdachte personen worden geschaduwd en ook worden tips van de bevolking nagegaan. Elke verandering wordt immers waargenomen en als buurman elke week de gierput laat leegpompen waar het voorheen slechts eens in de maand nodig was geeft dat te denken.

Waarschijnlijk worden de afvalprodukten op deze manier weggewerkt. Ook de aanvoer van de gist en de suiker, al gebeurt het in het holst van de nacht, kan niet altijd onopgemerkt blijven. Alle douanemensen hebben een gerichte dienstopleiding en het verdriet de heer Soer wel eens dat veel werk in de anonimiteit blijft. Het is wel eens goed dat het bekend wordt dat de douane niet maar alleen aan de grens staat om de overbekende vraag te stellen „Hebt u iets aan te geven?" maar ook op ander terein actiefis.

Foezel

Als eenmaal de branderij met zekerheid gelokaliseerd is wordt een plan de campagne gemaakt. De plaatselijke politie wordt er in gekend en voor er tot actie overgegaan wordt moet iedereen van zijn taak op de hoogte zijn. Elkeen krijgt een post aangewezen die hij moet bezetten. Een karwei dat toch wel wat van de zenuwen vergt, want een inval in een illegale branderij blijft altijd een riskante onderneming. Dikwijls gaat er ook een Officier van Justitie ter begeleiding mee. De schuur mag zonder meer worden betreden, maar de boer mag toegang tot het huis ontzeggen. Is de overval beëindigd en zijn de stokers al dan niet gearresteerd, dan wordt ter plaatse overgegaan tot vernietiging van de installatie.

De in beslag genomen alcohol wordt gemonsterd. De voedselcommissaris bepaalt wat met de alcohol wordt gedaan. Het Kan bijvoorbeeld zijn dat deze geschikt wordt gemaakt voor schoonmaakdoeleinden. '

De laatste tijd is er een bedenkelijke ontwikkeling waar te nemen bij de fabricage van illegale alcohol. Uit monsteronderzoeken is gebleken dat de stokers het niet zo nauw nemen met het branden en een produkt fabriceren dat schadelijke stoffen achterlaat. Het maximum toelaatbare foezelgehalte wordt vér overschreden. En helaas gaan noodlijdende drankhandelaren er gemakkelijk toe over dranken, vaak gemaakt van deze Boerenschuren zijn uitstekend geschikt voor inrichting tot alcoholbranderij. goedkope alcohol, te kopen. Zij bedreigen daarmee opzettelijk of onwetend de gezondheid van hun klanten. Er is maar één manier om dit kwaad tegen te gaan, afschaffing van de accijnzen op de alcohol. Want het ontduiken van de betaling van de accijnzen maakt deze handel alleen maar winstgevend. Een maatregel die de liefhebbers van jenever wel aan zal staan en de drankbestrijders de haren ten berge doet rijzen. En welke belasting zal er dan weer omhoog moeten? MEPPEL ^^ HOO0^VEENj^y\

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.