+ Meer informatie

GMV bepleit meer gelijke rechten voor predikanten

„Verschillen in traktement zijn (te) groot"

3 minuten leestijd

ZWOLLE — „De verschillen tussen de traktementen en de rechtspositie van gereformeerd-vrijgemaakte predikanten zijn (te) groot". Om deze verschillen te verkleinen heeft het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond (GMV) richtlijnen opgesteld waardoor er meer uniformiteit kan komen in de vergoedingen die de kerken aan hun dominee geven. Het GMV —de gereformeerd-vrijgemaakte werkgevers- en werknemersorganisatie— presenteerde gisteren deze richtlijnen in de brochure "Rechtspositie en traktement van de predikant".

De aanleiding voor het schrijven van de brochure was dat het GMV binnen de gereformeerd-vrijgemaakte kerken een steeds grotere behoefte constateerde om met richtlijnen te komen voor de rechtspositie en het traktement van predikanten, omdat de verschillen ten aanzien van de rechtspositie en het traktement (te) groot zijn. Met de uitgave van de brochure wil het GMV een handreiking bieden aan allen die te maken hebben met vragen rond de materiële positie van de predikant.

'Kleine zelfstandige'

Volgens de werkgroep komen de verschillen bij de rechtspositie voort uit het feit dat het voor onder anderen kerkeraadsleden vaak moeilijk is om de juridische positie van een dominee te doorgronden. De rechten en plichten van de predikant zijn namelijk niet echt duidelijk. Een predikant valt niet aan te merken als werknemer en ook is hij geen 'kleine zelfstandige'. Gezien de grote onduidelijkheid over de rechtspositie, zijn volgens de brochure richtlijnen wenselijk.

Voor wat betreft het traktement zijn de verschillen tussen de kerken allereerst te groot ten aanzien van de hoogte ervan. Zo stelt de werkgroep dat jonge predikanten bij een beroep hun traktement soms wel erg sterk omhoog zien gaan, terwijl oudere predikanten bij een beroep -dat zij zouden willen opvolgen— met een onverwachte teruggang in inkomen worden geconfronteerd.

Opbouw

Daarnaast zijn er ook grote verschillen in de opbouw van een traktement. De opbouw met bijbehorende vergoedingen, zoals vrij wonen, kan per gemeente zo sterk uiteenlopen, dat een predikant zonder raadpleging van een deskundige niet kan nagaan of hij erop vooruit- dan wel achteruitgaat. In de ene plaats kent men een 'all-in'-traktement, terwijl in een andere plaats het traktement een samenstel van vergoedingen is. In de beroepingstijd wordt volgens het GMV door menige kerkeraad en predikant de wens geuit van een zekere uniformiteit in benadering.

Het grote voordeel van richtlijnen is volgens de werkgroep dat zij het spreken over geld tussen kerkeraad en predikant, kerkeraad en gemeente en kerkeraden onderling objectiever en eenvoudiger maken. Ook andere kerkgenootschappen beschikken wel over richtlijnen, aldus de brochure. Zo adviseren de Deputaten Financiële Zaken van de Christelijke Gereformeerde Kerken jaarlijks over wijzigingen van de traktementen. Hun adviezen zijn in overeenstemming met de door de generale synode verstrekte opdracht.

Volgens de werkgroep zou het wellicht nuttig zijn om in de vrijgemaakte kerken in de lijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken na te denken over een deputaatschap voor financiële en personele zaken. De werkgroep benadrukt echter wel dat adviezen en richtlijnen niet de eigen verantwoordelijkheid van de kerkeraden wegnemen. Zij verwijst hierbij naar artikel 11 van de kerkorde, waarin staat dat „de kerkeraad verplicht is namens de gemeente die hij hierin vertegenwoordigt, haar predikanten naar behoren te onderhouden".

Pastorie

Het GMV geeft in de brochure een handreiking voor de richtlijnen. Zo wordt er ingegaan op de rechtsband tussen predikant en kerk(en), op de positie van de predikant in het sociaal verzekeringsrecht, de opbouw van het traktement en op de vakantie- en verlofregeling voor predikanten. Ook komen verschillende manieren aan de orde waarop een pastorie aan de predikant ter beschikking kan worden gesteld.

De werkgroep beoogt overigens niet het laatste woord te hebben over deze materie. Zij wijst erop dat een verdere uitwerking nodig is. Het GMV wil vanwege de behoefte aan informatie over de rechtspositie en het traktement van predikanten studiedagen organiseren voor predikanten, commissies van beheer en financiële deskundigen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.