+ Meer informatie

Gereformeerd centrum voor kinderbescherming

2 minuten leestijd

Zoals U reeds m de kranten heeft kunnen lezen, is in oktober bet gereformeerd centrum voor kinderbescherming, uitgaande van de Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid, gestart. Het centrum dankt zijn ontstaan aan het feit, dat in de laatste jaren zich steeds sterker de behoefte deed gevoelen een bescheiden organisatie te scheppen, die zich zou kunnen bezig houden met de vragen, waarvoor wij ons op het terrein van de kinderbescherming zien geplaatst. Kernvraag is hierbij: hoe zal de gereformeerde bijdrage tot de kinderbescherming zich verder hebben te ontwikkelen? In het verleden is er reeds een nauwe band geweest tussen diaconaat en kinderbescherming. Hoe zal dit in de toekomst zijn?

Ten aanzien van de gezinsvoogdij werken gereformeerden mee binnen het verband van Pro Juventute. Moet dit bevorderd worden of verdient het aanbeveling op dit terrein met eigen organisaties te beginnen?

Er zijn in de loop der jaren inrichtingen tot stand gekomen, die de verzorging en opvoeding van kinderen in positief christelijke zin ten doel hebben. In hoeverre is hier behoefte aan samenwerking en uitbreiding?

Zie hier een greep uit de problemen, waarmede het centrum zich zal bezig houden.1

Een andere taak van het centrum is van voorlichting en advies te dienen ten behoeve van allen, die daarvan gebruik wensen te maken. Hiermede zal een staffunctionaris van de G.S.A. worden belast.

Het centrum is, evenals de G.S.A. zelf, interkerkelijk, zodat daarin samenwerken leden van de Gereformeerde Kerken (zowel synodaal als vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. In de leiding van het centrum is mede het diaconaat vertegenwoordigd.

Ieder, die met de kinderbescherming bemoeienis heeft, kan zich als deelnemer bij het centrum aanmelden.

Adres: Koningslaan 7,
Utrecht.

1) Een der eerste concrete vraagstukken, die de aandacht vragen, is de voogdijvoorziening in het noorden des lands. Heeft het zin hiervoor een voogdijvereniging in het leven te roepen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.