+ Meer informatie

De alledaagse strubbelingen van een ouder

5 minuten leestijd

Het loopt niet gesmeerd in het gezin.Wat kleine zaken verstoren de rust.Arie van drie wil niet slapen,dochter Liesbeth van vierweigert de warme praknaar binnen te werken en broer Dirkvan tien doet alles wat hijniet moet doen en omgekeerd.Een praktische tip, een gesprek ofeen stukje herkenning:de ouder put er moed uit.Introductie van twee deskundigendie opvoeders willen bijstaan.

Mevrouw drs. H.N.C, van den Brink en mevrouw drs. A.M. van Houdt laten opvoeders graag delen in de kennis die zij in huis hebben als orthopedagoge en ontwikkelingspsychologe. Beiden geven graag een deel van hun vaste baan op om zich te wijden aan iets meer idealistische bezigheden. De tijd die vrijkomt, steken ze in het door hen samen opgezette Christelijk Adviesbureau voor Ouders. De niet zo zware problemen die ouders meemaken met kinderen tussen de nul en twaalf jaar hebben hun speciale belangstelling. Voor mevrouw Van Houdt is dit de leeftijd van de kinderen waar ze als groepsleerkracht mee te maken heeft. „Als jeugdhulpverlener doe ik ook ervaring op met oudere kinderen", zegt mevrouw Van den Brink.

Dienstbetoon
De opvoedingsdeskundigen zien hun adviserende taak als een „mooi stukje dienstbetoon". Ze voeren niet alleen gesprekken met ouders, maar organiseren ook cursussen. De nieuwste bezigheid is het schrijven over problemen waar veel ouders tegenaan lopen. In de volgende Terdege staan de eerste pennevruchten van orthopedagoge mevrouw Van den Brink. Om de vier weken hoopt een van hen beiden de nieuwe opvoedingsrubriek te vullen. Vanuit hun studie en ervaring willen ze graag voorlichting geven. Het voorkomen van ernstiger situaties staat hen voor ogen, ook al bestaat de kans dat ze hierdoor hun eigen klandizie verminderen. Het uitgangspunt van de initiatiefnemers is om vooral eenvoudige zaken aan de orde te stellen. Juist die dingen waar veel ouders zich het hoofd over kunnen breken, komen aan bod. De problemen rijzen in de meeste gezinnen de pan niet uit. De hulp van een professionele hulpverleninsgsinstantie is dus meestal overbodig. Toch kunnen praktische tips of voorlichting van een psycholoog of pedagoog handig zijn.

'Zwaar'
„In de christelijke hoek is er wat dit betreft een leemte", concluderen de dames. Moeders die meer willen weten over het grootbrengen of de ontwikkeling van hun kinderen hebben niet veel meer tot hun beschikking dan een boek uit de bibliotheek. „Met een hulpverlener van gedachten wisselen over voorkomende situaties is voor velen te 'zwaar'." Mevrouw Van den Brink ervaart bij ouders dat de drempel om met een vraag te komen vrij hoog is. „Wij streven naar kortdurende hulpverlening en richten ons daarbij vooral op praktische opvoedkundige adviezen. Indien nodig verwijzen we door."
Dat het adviesbureau inderdaad vooral algemene onderwerpen aansnijdt, blijkt uit het cursusaanbod. "Communicatie in het gezin" is het onderwerp dat mevrouw Van den Brink behandelt. „De deelnemers vinden het fijn om ervaringen uit te wisselen. Ze hebben behoefte aan oefenen", concludeert zij. Mevrouw Van Houdt gaat met andere cursisten in op gedragsproblemen.

Maximum
Tot nu toe hebben de bijeenkomsten een vrij regionaal karakter. De dames sluiten niet uit dat ze in de toekomst vanuit Waddinxveen verder het land in trekken. Maar: „De groepen moeten klein blijven, anders durven de mensen niet meer te praten. Vijftien aanmeldingen is het absolute maximum." Rijk zullen de adviseuses van deze activiteiten niet worden.
„Je moet een beetje ideahstisch zijn om dit werk te doen. Puur zakelijk gezien is het op dit moment niet interessant", meent mevrouw Van Houdt. Vooral de breedheid van het 'opvoedingsterrein' trekt hen beiden, hoewel ze toch duidelijk bij hun specialisatie blijven. Zo zal mevrouw Van Houdt minder snel rond de tafel gaan zitten met ouders van huilbaby's. Dat is meer het gebied van de orthopedagoog. Wat wel uitstekend past op het terrein van de ontwikkelingspsycholoog is "vriendjes maken", "plagen en pesten" en "koppigheid".
De weerstand tegen 'kennis uit de boekjes' neemt af. „Mijn moeder kon opvoeden als de beste, ook al heeft ze nooit een letter over opvoeding gelezen", zo klonk de redenering vaak. Mevrouw Van Houdt heeft wel een verklaring voor de toegenomen belangstelhng. „De sociale structuur is uit elkaar gevallen. Vroeger woonden opa, oma, dochter, schoonzoon en kleinkinderen bij elkaar in of in ieder geval bij elkaar in de buurt. Nu staat een ouder, meestal de moeder, er vaak alleen voor."

Gezag
De term die bij veel jongeren de haren ten berge doet rijzen, komt ook nu weer om de hoek kijken: gezag. „Dat is niet meer vanzelfsprekend", moeten de beide dames helaas vaststellen. Veel problemen komen volgens hen ook voort uit de hoge eisen die ouders misschien onbewust aan hun kinderen stellen. „De verwachtingen worden steeds hoger." Ze verbazen zich erover hoe hard ouders werken om het hun kroost voor de wind te laten gaan. „Zetten ze de stap naar het adviesbureau, dan blijkt dat het benoemen van het probleem vaak een eerste aanzet tot de oplossing is."

==

Introductie
"Met vallen en opstaan" is de naam die we de nieuwe opvoedingsrubriek hebben gegeven. Opvoeden is niet eenvoudig, het is ook voor de ouders een leerproces. Kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid gaat met vallen en opstaan; en dat geldt zowel voor ouders als voor kinderen. Elk kind is uniek, maar toch zijn er voldoende algemene patronen aan te wijzen. Daardoor is het mogelijk een grote groep ouders zinvolle informatie te bieden. Achtergrond daarbij vormen altijd de normen die de Bijbel ons geeft, al zal dat bij het ene onderwerp sterker tot uitdrukking komen dan bij het andere. We hebben twee deskundigen uit eigen kring bereid gevonden elke vier weken een bijdrage te leveren. Daartussendoor kunt u artikelen verwachten over bijvoorbeeld specifieke medische ondenwerpen: kinderziekten, het kindergebit, oorontstekingen. Maar ook over leerproblemen, schoolkeuze, kinderschoenen, enz. Verder elke keer een rubriek met grappige kinderuitspraken: Jong geleerd. We nemen dus afscheid van mevrouw Teerds-Gertenbach, die vanaf het begin onze opvoedingsrubriek gevuld heeft: hartelijk dank! We begroeten de dames Van Houdt en Van den Brink. Ze stellen zich in deze eerste aflevering graag aan u voor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.