+ Meer informatie

Steeds meer mensen zijn hun eigen klusjesman

Doe-het-zelf-markt zal blijven groeien

5 minuten leestijd

Tien of twintig jaar geleden begon met de ruime loonronden de doe-het-zelf activiteit. In het begin probeerden wij een lekkende waterkraan te repareren of wij wierpen ons op het behangen van een niet te moeilijke kamer. Nog liever riepen wij de hulp in van een handige klusjesman, die toentertijd nog meestal dezelfde was als de ambachtsman, maar dan in de avonduren kwam.

Later werden ook die mensen duurder omdat de lonen met sprongen naar boven gingen. Dan maar een klusjesman met minder vakkennis ingeschakeld, als hij maar beneden de marktlonen werkte en handig was. Op die arbeidsbasis zijn in de loop der jaren heel wat huizen opgeknapt. Maar veel nijvere consumenten hadden ook slechte vakmensen aan het werk. Veelal omdat ze zich als kundig voordeden maar in werkelijkheid evenveel van het ambacht wisten als een koe van haringkaken.

Daarom zijn die ijverige consumenten begonnen zelf de handen uit de mouwen te steken. Zij gingen naar de speciaalzaken in verf en behang en lieten zich goede raad geven. Niet zelden werd dan het karwei nog beter uitgevoerd dan het met behulp van een klusjesman gereed kwam. En zo ontstond de doe-het-zelf-rage. Eerst met vallen en opstaan. Soms met slecht materiaal, soms met volledige mislukking. Maar al spoedig kwam er hulp opdagen van handel en industrie. Zakenmensen zagen het gat in de markt en brachten speciale verfsoorten op de markt die gemakkelijk uitschiiderden.Men ging advies aanbieden en er kwam een stoot aan hulpmaterialen op de markt, dat zich als een olievlek over alle ambachten verbreidde.

De reclame en voorlichting bracht nieuwe groepen van consumenten ertoe om de verfkwast ter hand te nemen of zich over een behangerstafel te buigen. De activiteiten breidden zich allengs uit tot het verrichten van allerlei timmerwerkzaamheden. En ook daar kwamen speciale leveranciers op de markt, die het hout op maat gingen leveren en in hun bedrijven snel werkende zaagmachines installeerden. Daarop kwamen de loodgietersbedrijven met speciale doe-hetzelf assortimenten. Dit trok weer nieuwe liefhebbers, die allemaal als amateurs duidelijk hun problemen op tafel legden.

Handel en industrie hebben de behoeften goed gezien. In de loop der jaren is er voor elk ambacht een speciaal assortiment doe-Jietzelf-materialen ontstaan, die een grote vraag hebben uitgelokt. De ontwikkeling van deze branche werd later meer gecompleteerd door de komst van de bouwmarkten, die het publiek in de gelegenheid stellen zelf hun hele huis te renoveren, inclusief het metselen van muren, het betegelen van wanden en vloeren en het inbouwen van keukens. Het zelf doen is bij de meeste verbruikers volkomen doorgebroken. De ene gebruikt als argument voor dit soort activiteiten dat hij geen goede vakman kan krijgen, de tweede komt er voor uit dat hij geen geld heeft om werk uit te besteden en de derde ontdekt dat dit een geweldig bevrediging gevende vorm van vrijetijdsbesteding is. Maar zeker is dat de doehet-zelf-activiteiten in alle kringen van ons volk zijn doorgebroken. Het is wel zo dat de een veel verder gaat dan de andere. Sommigen beperken zich tot de schoonmaak en eenvoudige reparaties aan de auto. Maar er zijn ook al geestdriftigen, die volledige verbouwingen uitvoeren. En niet eens alleen bij zichzelf thuis. Men gaat familie of vrienden helpen of verricht zelfs arbeid bij derden.

Van 1961 tot 1979 steeg de omzet op de doe-het-zelf-markt van 100 miljoen tot over de 3 miljard en deze stijging is nog lang niet ten einde. Een teken daarvan leest men aan de wand van de zich snel uitbreidende bouwmarkten. Enkele jaren geleden begonnen die zich te ontplooien. In 1977 werden er al meer dan 70 geteld. In 1980 was dit aantal meer dan verdubbeld. Bij het nog altijd stijgende loonniveau is de verwachting dat het publiek nog steeds meer zelf zal gaan doen. Het zal minder en minder voorkomen dat men nog om een tuinman vraagt. Overal waar een tuin is worden complete assortimenten tuingereedschap aangeschaft.

Ook voor andere activiteiten heeft het zelf doen de wind in de zeilen. De grondstoffen en hulpmiddelen worden niet alleen meer voor de vakman gebracht. De gebruiksmogelijkheden worden toegespitst op de eindconsument en er is geen industrie meer of zij is bereid door middel van folders volledige informatie te geven over gebruik of toepassing. Boeken en tijdschriften met volledige uiteenzettingen over bouw- en verfraaiingsprocessen vinden grif aftrek. Voor de verdere ontwikkeling van deze markt is erg belangrijk hoe de consument in de jaren tachtig zijn leven zal wensen in te delen. Dat wordt ook mede bepaald door de omstandigheden. Voor de komende jaren ziet het er naar uit dat de hoeveelheid vrije tijd zal toenemen. Soms helaas door werkloosheid maar ook daarbuiten zal de vakantie een belangrijke plaats in ons leven vullen. De maatschappelijke ontwikkeling leidt ertoe dat de gemiddelde ontwikkeling van het individu zal toenemen.

Onderwijs, voorlichting en het krijgen van informatie vragen een groter deel van de levensvervulling van de huidige mens. Die zal zich dus niet alleen meer bezig houden met zijn eigen vak maar daarnaast ook van andere zaken veel willen weten. Zo'n klimaat is uitermate geschikt om doe-het-zelf-wetenschap op te doen. In dit licht genieten cursussen voor auto-reparatie, metselen, handvaardigheid en vele andere soorten van creatief bezig zijn steeds meer belangstelling. Vervolgens blijven handel en industrie bezig hun machines en hulpmiddelen af te stemmen op gebruik door de finale consument. Dit leidt immers tot massale afzetten, zodatr er meer continuïteit in de verkoop komt. Vervolgens is de verbruiker steeds meer geneigd om een goed deel van zijn inkomen te besteden aan de aanschaf en het onderhoud van grondstoffen en hulpmiddelen, die hem onafhankelijk maken van leveranciers. Vervolgens zijn er steeds meer doehet-zelf-zaken te vinden die zich werpen op een volledige begeleiding van de consument. Als zij de aan te schaffen goederen maar mogen leveren. Wanneer deze begeleiding verder wordt uitgebouwd en de vakkennis van de detailhandel in doe-het-zelf-artikelen verder wordt opgevoerd, mag zeker nog een verdere uitbreiding van deze branche worden verwacht. De toekomst van deze sector is zeker gesteld nu voor de eerstkomende jaren een matiging in inkomen mag worden verwacht met stijgende lasten. Dit neemt niet weg dat het echte vakwerk voor de ambachtsman zal blijven al is het duidelijk dat hij voor dagelijkse routinewerkzaamheden nog terrein zal, moeten prijs geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.