+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

2 minuten leestijd

Banden

De lezers van ons blad, die hun verzameling ter inbinding gezonden hebben, of een band voor de eerste 5 jaargangen besteld hebben, zullen wellicht al eens uitgezien hebben naar de toezending van de ingebonden verzameling of van de bestelde band.

De opdracht is al enige tijd geleden aan de binderij gegeven. Het wachten is op de uitvoering van de opdracht. Zodra mogelijk zal het bestelde worden gezonden. We zijn daarbij geheel afhankelijk van de binderij.

Wilt u nog even geduld oefenen?

Martelaren-boek

Enige tijd geleden wezen we op het Martelarenboek, waarvan bij voldoende belangstelling een nieuwe druk zal verschijnen. Het is wel van betekenis, dat het boek weer wordt uitgegeven. Het is echter een kostbaar boek. Zo’n kleine f 100,— is ook in onze tijd voor velen een heel bedrag. Het is te begrijpen, dat zij er niet zo gemakkelijk toe overgaan op het boek in te tekenen.

De aankondiging in ons blad heeft er toch toe geleid, dat enkele personen zich bij ons gemeld hebben als belangstellenden voor een exemplaar van dit boek. Er blijkt dus in onze kringen wel interesse voor deze uitgave te zijn. In hoeverre de uitgave van het werk vast staat is ons nu nog niet bekend, maar zeker is, dat de uitgever bij voldoende belangstelling niet zal aarzelen het boek spoedig te laten drukken. Met het oog daarop is het dus van belang, dat zij, die het boek in him bezit willen hebben, zich zonder uitstel opgeven. Men kan zich daarvoor bij de redactie melden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.