+ Meer informatie

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

3 minuten leestijd

3.

De pelgrim heeft onderwijs nodig; hij heeft een diep besef van zijn onwetendheid omtrent die geestelijke zaken. Dat maakt hem leergierig. Hij veroordeelt zichzelf in zijn onwetendheid en spaart geen moeite om wijs te mogen worden tot zaligheid.

In de perkamenten rol, die hem door de evangelist ter hand gesteld werd, las hij: „Vlied de toekomende toorn”. En dat wil hij wel. Dat is het juist wat hem zo drukt. Maar hij weet niet waarheen.

Gelukkig, evangelist kent de weg des behouds, en het is voor hem een aangename bezigheid anderen daarin te onderwijzen. Om zalig te worden moet men ingaan door de enge poort der waarachtige bekering. En de weg daarheen loopt over een uitgestrekte vlakte.

Al sprekende over de enge poort, die toch de enige poort is om behouden te worden, wijst hij met zijn vinger in die richting.

Evangelist kent die poort en ziet die poort heel in de verte staan, maar het oog van de pelgrim is nog niet geoefend in het zien. Zijn ogen zijn nog maar pas geopend voor geestelijke en eeuwige zaken.

Maar gelukkig, die enge poort staat in het licht der Schrift, en het onderscheid tussen licht en duisternis kent hij. Dat weet hij te onderscheiden en daarom heeft hij in die richting de enge poort te zoeken.

De HEERE heeft zijn gebed om onderwijs verhoord. En zo is de belofte: „Bid en u zal gegeven worden” aanvankelijk in hem vervuld. Alleen in de weg van het gebed is de vervulling van Gods belofte te ontvangen, zoals ons door de grote Meester gezegd wordt in Mattheüs 7 : 7.

Maar na de vervulling van deze eerste belofte heeft hij de vervulling van de tweede biddende te zoeken in het licht der Schrift, waarop hij gewezen is. De Heere zegt ons: „Zoekt en gij zult vinden”.

Gekomen bij de enge poort moet hij kloppen en wachten tot de deur geopend wordt. En als de poort voor hem geopend is, zal hij verder onderwezen worden in het doen van het geloof.

Tot driemaal toe zegt de Heere, dat de beloften in de weg van bidden, zoeken en kloppen vervuld zullen worden. Daaruit blijkt ons duidelijk, dat de vervulling van de belofte nooit te bekomen is in de weg van zorgeloosheid. En ook niet door af te dwalen van het licht der Schrift. Wat men ook vanuit de mens aanwendt om de beloften in vervulling te brengen, dat loopt uit en moet uitlopen op de bitterste teleurstellingen. Men werkt er zich mede in de ellende; het werkt de redeneringen van het ongeloof in de hand. De beloften die de HEERE uit kracht van Zijn ontfermende liefde geeft, kunnen alleen door Hem in ons hart en leven vervuld worden.

Het kostelijk onderwijs, dat de pelgrim van evangelist heeft mogen ontvangen, is hem tot zegen. Nu weet hij wat te doen en waarheen hij zijn schreden moet richten.

Om nu ook met beslistheid des harten te doen wat hem gezegd is, maakt hij zich gereed zijn huis en stad te verlaten en de vlakte over te steken naar de enge poort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.