+ Meer informatie

Onze zevende ontmoetingsdag (2)

4 minuten leestijd

Om half elf begon de morgensamenkomst. Als voorzitter van de stichting, tevens eindredacteur van ons blad, lieten we zingen Ps. 84 : 5 en 6. We lazen Openbaring 3 : 14-22 en gingen voor in gebed.

Allen werd een welkom toegeroepen. Aan de kerkeraad van Sliedrecht - centrum werd dank gebracht voor de beschikbaarstelling van het kerkgebouw en aan allen, die hun krachten al gegeven hadden en ook deze dag nog zouden geven.

Enkele mededelingen volgden. O.a. deze, dat er ernstig over gedacht wordt om „Bewaar het Pand” wekelijks te laten verschijnen. Dat moet echter financieel mogelijk zijn. Mede door de collecten op de ontmoetingsdagen konden we zonder geldelijke zorgen voortgaan. Het werkt bemoedigend, wanneer we ook vandaag weer voor het goede doel van het onze wat mogen afzonderen.

Gewezen wordt op de beschikbaarstelling van koffie en frisdrank in de pauze en op de gelegenheid om te gaan wandelen en dan ook de river in ogenschouw te nemen.

De grote opkomst geeft moed om op de ingeslagen weg voort te gaan. We hoorden van iemand, die de ontmoetingsdag te Doornspijk met veel zegen bezocht en enige tijd geleden in vrede ontslapen is.

Naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte worden enkele opmerkingen gemaakt. Johannes was op Patmos. Er was vervolging uitgebroken. De Heere Jezus verscheen aan Johannes. Hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. Hij geeft opdracht om te schrijven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. Die gemeenten vertegenwoordigen de kerk. Het blijkt, dat er altijd weer vervolging is van buiten, maar wat erger is, dat het in de kerk zelf zo treurig gesteld is. De Heere moet komen met bestraffingen. Hij roept op tot bekering. Er is en blijft echter het werk van Zijn genade. Dat houdt Hij in stand. Dat blijkt ook uit dit woord: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand Mijn stem zal horen en opendoen, Ik zal tot hem inkomen en avondmaal met Hem houden en Hij met Mij. Hij had al lang weg kunnen gaan, maar Hij staat aan de deur en klopt. Hij staat dus buiten en dat is erg: voor Hem geen plaats in de kerk, in onze gezinnen, in onze harten. Maar Hij blijft kloppen. Hij wil binnengelaten worden. Hij belooft de innigste gemeenschap wanneer men Hem binnenlaat. En naar Zijn welbehagen werkt Hij dat Zelf door Zijn Heilige Geest. Zo komt Hij in en vervult Hij alles en daarin ligt het leven en de zaligheid. Inniger kan het niet. Het is hier in beginsel en straks eeuwig volmaakt, in volle ontplooiïng. Het werk des Heeren gaat door en daartoe moge ook deze dag dienen. We zingen Ps. 85 : 3.

Ds. D. Slagboom van Barendrecht is nu aan het woord. Hij leest Ezechiël 37 : 15 - 19 en spreekt over de ware eenheid van de kerk. We vonden in het vorige nummer een gedeelte van de samenvatting van deze rede en in dit nummer het slot.

Weer zingen we en wel Ps. 102 : 7, 8 en 9. Er wordt gecollecteerd. Er komt, zoals in de pauze blijkt, in een bedrag van ƒ 6.162,25, inbegrepen 4 giften van respectievelijk ƒ 100,-, ƒ 50,-, ƒ 25,- en ƒ 43,50. Dat was verblijdend.

Ds. Kok van Nijkerk neemt de plaats van Ds. Slagboom in. Hij spreekt over de gemeenschap der heiligen. Een samenvatting wordt ten dele in dit nummer opgenomen. Dit slotwoord sloot treffend aan bij de rede van Ds. Slagboom. Ds. Kok ging voor in dankgebed. Hij vroeg een zegen over de maaltijd. De schare zong Ps. 133 : 1 en 3. Ds. Kok wenste nog biddend een zegen toe. De pauze was aangebroken.

Zo’n pauze is in bepaalde opzichten een hoogtepunt. Dan komt naar voren, dat het een ontmoetingsdag is. Vrienden en bekenden zien elkaar weer. Nieuwe banden worden aangeknoopt. Sommigen gaan apart zitten en vinden elkaar in het vertellen van de wegen des Heeren. Anderen zoeken na de maaltijd enige verfrissing in het schone dat ook Sliedrecht biedt, vooral aan de rivierzijde. Die van water houden kunnen daar hun hart ophalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.