+ Meer informatie

„Kwaliteit stad moet beter"

Goese gemeentesecretaris Hoste zet punt achter veertigjarige loopbaan

5 minuten leestijd

GOES — De meeste mensen kennen hem van een raadsvergadering, waar hij, geflankeerd door burgemeester en wethouders, als een zwijgzaam, hooguit fluisterend, figuur opereert. Schijn bedriegt. Met zijn licht Zeeuws-Vlaamse tongval attendeert hij er op dat je zijn positie in ogenschouw moet nemen. Een gesprek met de gemeentesecretaris van Goes, J. A. Hoste, die binnenkort een punt achter zijn veertigjarige loopbaan zet.

„De laatste decennia is de hele binnenstad van Goes vernieuwd. Er kwamen goede ontsluitingswegen en parkeerterreinen. Doordat de stadshaven en vele panden nieuw leven werd ingeblazen en door de komst van winkelpromenades werd Goes een aantrekkelijke stad met een centrumfuctie. In sociaal opzicht, door steeds een goed evenwicht te vinden tussen materiële en immateriële zaken, is Goes eveneens een voorbeeld voor andere gemeenten. De gemeenteraad laat geen geld ongebruikt liggen, met als gevolg dat men wel eens krap zit, dat wel. Als je echter de Goese voorzieningen ziet, leveren die toch hun rendement op. De stad zal niet spectaculair groeien. Kwaliteitsverbetering op allerlei gebied is belangrijker", aldus Hoste

„Als de gemeenteraadsvergadering begint, heb ik in feite mijn werk gedaan. B en W hebben de taak om voorstellen te verdedigen. Ik heb nooit behoefte om er tijdens de raad bovenop te springen. In raadscommissies wordt de materie al uitstekend voorbesproken. De raad beperkt zich tot de hoofdpunten. Bovendien worden toekomstige investeringen direct in de primitieve begroting opgenomen. De raadsvergaderingen duren nu dan ook korter. Toch profileren de partijen zich wel.

Hoste heeft wat met Goes. Achtendertig jaar werkte hij in de ambteJ. A.HOSTE Foto RD lijke sfeer van wat nu de gemeente Goes heet. Begonnen als ambtenaar der secretarie van de gemeente Kloetinge klom de nu 58 jaar oude Hoste in 1959 op tot plaatselijke secretaris. Na het van de kaart vegen van de gemeente Kloetinge in 1970 bracht hij twee jaar op het ministerie van binnenlandse zaken door. Op 1 december 1971 belandde hij in de Ganzenstad. Na het overlijden van de Goese gemeentesecretaris nam Hoste in 1974 diens plaats in. „Als er in de loop der jaren mensen om je heen wegvallen, zijn dat akelige gebeurtenissen. Ook bij sociale zaken ben ik emotioneel betrokken. Overigens ben ik echt zakelijk", vindt Hoste.

De secretaris vond de hele binnenstadsvernieuwing het meest boeiende om aan mee te werken. Zo kon er twintig jaar geleden vanwege een stenen brug geen boot in de stadshaven binnenlopen. Met de komst van een nieuwe brug kwamen niet alleen de boten, maar leefde de bebouwing rond de haven helemaal op. De hele infrastructuur van de binnenstad is ten goede veranderd. Goes kreeg veel meer betekenis voor de streek. Hoste: „Hierbij was ook de renovatie van de Prins van Oranje tot schouwburg belangrijk. Overigens wordt die waarschijnlijk weer veranderd". De voorliefde voor de "Prins" is blijkbaar ook het gemeentepersoneel niet ontgaan, dat op 27 september juist op die plek afscheid van hem neemt. Twee dagen eerder drukken de gemeenteraad, genodigden en de Goese bevolking Hoste de hand.

Brugfunctie

Een brug te zijn tussen het ambtelijk apparaat en het bestuur zit de topambtenaar in het bloed. Vooral de nauwe betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente kan hij waarderen. Er gaat dan ook nooit een deur voor hem dicht. Hij weet alles wat er in de gemeente omgaat. In de B en W-vergadering praat hij als adviseur mee. Hoste: „Mijn werk staat in de Gemeentewet en in de instructie van de raad. In ieder geval moet ik de gemeenteraad, de raadscommissies, het college van B en W en de burgemeester bijstaan in het hun opgedragen bestuur. Ook gaat alle post via mij".

Van een gemeentesecretaris wordt een administratieve/juridische opleiding gevergd. De laatste jaren vraagt men ook steeds meer kennis van management en organisatie. Hierover kan de Goese secretaris meepraten. Hij was het grote brein achter het automatiseringsproces op het stadskantoor. ..Het is ondenkbaar dat je een van welke personen in aanmerking komen voor het insigne. goede financiële administratie voert zonder dat er automatisering aan te pas komt. Goes balanceert vaak op het scherp van de snede. We doen met het geld al het mogelijke wat er te doen valt. Zo hoort dat. Daardoor gaat Goes een goede toekomst tegemoet. De kwaliteit van de stad moet nog verbeterd worden. Een goed initiatief is de komst van de wijk Het Goese Meer. Meer gespecialiseerde winkels heeft Goes ook nodig", aldus de hoogste ambtenaar van Goes.

Nevenfuncties

Gemeentesecretaris zijn van Goes levert nevenfuncties op. Als er in de enige stad op de Bevelanden een secretarissen- of een intercollege-overleg is, kijkt men voor het secretariaat gelijk naar Goes. Dat ligt niet aan de persoon van de secretaris, maar aan de functie van Goes in de regio. Hierdoor is Hoste eveneens bestuurslid/secretaris van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en penningmeester van de Raad van Volksgezondheid in Zeeland. Een ander bijbaantje tot voor kort was het secretariaat van de commissie financiën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hoste heeft een hele batterij vrijetijdsfuncties. Een kwart eeuw was hij docent aan de Zeeuwse bestuursacademie. „Na de middelbare school heb ik serieus overwogen om onderwijzer te worden. Ik heb het altijd heel boeiend gevonden om met jongelui op te trekken. Dat is ook een beetje eigen belang: je wordt geprest om bij te blijven. Je kunt daar niet met een mond vol tanden staan". Wat verder van huis geeft hij zijn energie aan de IMCC, een internationale vereniging van (ex-)gemeentesecretarissen. Op het laatste congres hield Hoste zelf een inleiding over Europa 1992. Amerikanen blijken zeer geïnteresseerd te zijn in Europese ontwikkingen. Andere hobby's zijn: voorzitter van de heemkundige kring van de Bevelanden, vice-voorzitter van de Stichting Sociale Voorzieningen. En de heer Hoste is lid van de Orde van den Prince, een Vlaamse vereniging die zich inzet voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Het vutten wordt dus geen dutten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.