+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

Dr. H. F. Kohlbrugge DE EENVOUDIGE HEIDELBERGER - Uitgeverij T. Wever Franeker.

Dit boek bevat catechismuspreken, benevens enige schetsen van preken over onze Heidelberger. Een en ander is met zorg verzameld en vele jaren geleden voor het eerst uitgegeven. Nu verscheen de 4e druk. Niet ten aanzien van alle zondags-afdelingen en vragen is er een preek of schets. Over zondag 1 handelen ongeveer 100 blz. in verschillende preken en schetsen.

Kohlbrugge was een prediker, die zelf gekomen was tot de enige tioost in leven en sterven. Hij dacht niet hoog van zichzelf. Op blz. 9 noemt hij à Lasco en dan zegt hij: „Wij hebben nog van hem het onvergelijkelijke formulier van het Heilig Avondmaal en het formulier van de Heilige Doop, dat de geheele Boodschap van het Evangelie omvat. Dit is een formulier van zoo hoog gehalte, dat ik graag al mijn preeken zou inruilen voor dit éene Formulier! (hoewel ik zeer goed weet Wie mij gezonden heeft en Wie mij de prediking geeft)”.

Hij had hoge waardering voor de Heidelberger Catechismus. Hij zegt op blz. 113: „Zijn het menschelijke of goddelijke waarheden, die in dat boek staan? Voor zeker goddelijke, dat heb ik zelf aan mijn ziel ervaren. En het is nog geen mensch gelukt, Gods waarheid betel en duidelijker uit te leggen dan het in de Heidelberger Catechismus gedaan is.”

In het Woord vooraf lezen we nog, dat Kohlbrugge op zijn sterfbed sprak: „De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast, kinderen”.

Dat is een goede raad, die ook wij ons ter harte moeten nemen.

We kunnen dit weik van harte aanbevelen. Het is keurig uitgegeven. De omvang is 472 pagina’s. De voorintekenprijs is ƒ24,50 (geldig tot 15 dec. 1973). Daarna kost het weik ƒ29,50.

C. H. Spurgeon DE WONDEREN VAN DE HEILAND - Uitgeverij T. Wever, Franeker.

Gelijktijdig met De Gelijkenissen van de Heiland zag dit weik opnieuw het licht, ook in 4e ongewijzigde druk. We lezen op de achterzijde van de omslag van een verbetering vergeleken bij de vorige druk. Het formaat is groter (17½ × 24½ cm) het papier witter en daardoor ook de tekst beter leesbaar geworden, wat met name de oudere lezers prettig zal aandoen. De omslagen van beide werken zijn verlucht met kleurenreproducties naar originele aquarellen van de bekende Engelse schilder en Bijbel-illustrator Harold Copping.

Wat de inhoud van het weik betreft kunnen we kort zijn. Spurgeon is onder ons bekend genoeg. Hij leeft nog nadat hij gestorven is in zijn werken voort en kan zo nog velen tot zegen zijn.

We worden telkens getroffen door wat hij zegt en door de wijze waarop hij dit doet. Laten we een enkel voorbeeld noemen. Op blz. 185 schrijft hij over de slagen van de consciëntie en dan vervolgt hij: „Gij spreekt,” zegt er iemand ,als een man, die er alles van weet,” Het weten? Ik heb er jaren geleden toen ik nog een kind was kennis mede gemaakt; en nacht noch dag kon ik aan de pijnen van die vreselijke geselslagen ontkomen. O wat heeft de consciëntie mij gepijnigd en nergens kon ik rust vinden. totdat ik op zekeren tijd de Goddelijke stem horde, die zeide: „Wendt u naar Mij toe, en wordt behouden, alle gij einden der aarde; en toen borg de consciëntie haar karwats op, mijn wonden werden verzacht met he melschen balzem, zoodat zij ophielden pijn te veroorzaken, en ik was blijde! O hoe mijn hait uitriep: „ Halleluja!” waar ik Jezus aan het kruis zag! Toen verstond ik het, dat God de volle wraak voor mijn zonde op Zijn geliefden Zoon had doen nederdalen. Die Zijn rug voor de striemen had ontbloot, en op Zich had genomen de straf voor mijn zonde te diagen. Toen sprong mijn hart op van vreugde. Gij merkt op, dat ik steeds de leer der plaatsbekleeding predik. Dat kan ik niet nalaten, omdat het de eenige waarheid is, die mij troost verschafte. Ik zou nooit uit den kerker der wanhoop geraakt zijn, zoo die groote waarheid der plaatsbekleeding niet bestaan had. Tot zover de schrijver.

Het boek heeft een omvang van 514 pagina’s. De intekenprijs is 27,50 (geldig tot 15 dec. 1973). Daarna kost het werk ƒ32,50.

VAKANTIE OP HET WIJDE WATER door T. MATEBOER.

Drie jongens brengen hun zomervakantie op de moren in Friesland door. Ze komen uit Christelijke gezinnen, gaan zondags naar de kerk, maar hebben geen bijbel, wel een vaarregelement aan boord. Dit valt te meer op, omdat de schrijver twee van do drie jongens als serieus voorstelt. De jongens hebben allerlei ervaringen, waarvan sommige wel een beetje onwaarschijnlijk aandoen. Jongens zullen het zeker mooi vinden.

PRUMMELTJE door A Vogelaar - van Amersfoort - Uitgeverij De Banier Utrecht.

Het gaat hier over 3 kinderboekjes van ongeveer 30 blz. Elk. Ze zijn getiteld Prummeltje de voddeman, Prummeltje heeft een plan en Prummeltjes Kerstfeest. Het zijn aardige boekjes, waarin Prummeltje de hoofdpersoon is. Leuk voor kinderen. De boekjes kosten ƒ 2 35 per stuk.

OVER ALLE GRENZEN, door M. C. Capelle - Uitgeverij De Banier, Utrecht.

Dit boek geeft 30 zendingsverhalen, die goed verteld zijn en onze belangstelling opwekken. We wolden in gedachten verplaatst naar allerlei ge bieden in de wereld, waar nog het heidendom enz. heersen, maar waar nu het evangelie gebracht wordt. We krijgen zo enig inzicht in de moeilijkheden en mogelijkheden, die er op dit gebied zijn. De prijs van dit boek in geplastificeerde band is ƒ 7, 90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.