+ Meer informatie

# 8 Rome

SERIE - GEMEENTEN IN HET NIEUWE TESTAMENT

5 minuten leestijd

Want ik verlang om u te zien..., zo schrijft Paulus in zijn brief aan de gemeente in Rome (Rom. 1:11). Wanneer hij jaren later in Rome komt, zal hij ongetwijfeld aan het verlangen om Rome te bezoeken terugdenken. Nooit heeft hij kunnen vermoeden dat hij op deze manier in Rome komt. Hij komt er als een gevangene. Paulus heeft zich tijdens het proces tegen hem in Caesarea op de keizer beroepen (Hand. 25:10–12). Als Romeins burger heeft hij dit ‘recht van beroep’. Na een lange reis, waarin het schip vergaat, komt hij in Rome. Gods wegen zijn wonderlijk.

Rome is het centrum van de toenmalige bekende wereld. In de tijd van de apostelen en Paulus heeft de stad zo’n miljoen inwoners, waaronder ongeveer 50.000 Joden. Volgens de overlevering is de stad in 753 voor Christus gebouwd en het staat bekend als de stad van de zeven heuvels.

Jood en heiden

In deze stad is een christelijke gemeente ontstaan. Het is onbekend hoe dat precies gebeurd is. Is het Evangelie er gekomen door Joden, die de uitstorting van de Heilige Geest op het pinkerfeest in Jeruzalem hebben meegemaakt? Veel historici denken dat het christendom in Rome is gekomen door Joodse handelaren. De eerste christenen in Rome waren dan ook afkomstig uit de synagoge, maar hadden een heidense achtergrond. Ze staan in de Bijbel bekend als Jodengenoten. Daarnaast kwamen er ook christenen uit de heidenen bij. Maar de christenen met een Joodse achtergrond waren in de meerderheid. De gemeente is in redelijk korte tijd uitgegroeid tot een groot aantal christenen, die op verschillende plaatsen bijeenkomen. In het begin blijven de christenen de synagoge bezoeken en worden ze gezien als een soort Joodse sekte.

Spanningen

In 49 na Christus besluit keizer Claudius dat alle Joden Rome moeten verlaten. Hierover wordt ook gesproken in Handelingen 18. Aquila en Priscilla, die Paulus ontmoet in Korinthe, zijn daar gekomen, omdat ze Rome moesten verlaten door het besluit van de keizer. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius vermeldt dat dit besluit kwam vanwege onlusten, die door een zekere ‘Chrestos’ zouden zijn veroorzaakt. Waarschijnlijk moet dit gelezen worden als volgelingen van Christus. Na vijf jaar wordt dit besluit weer opgeheven en keren de Joden weer terug in de gemeente van Rome. Inmiddels zijn er dan ook christelijke gemeenten ontstaan, los van de synagogen. Het is waarschijnlijk deze terugkeer die leidt tot spanningen tussen de christenen uit de heidenen en die uit de Joden. Moet de Joodse wet nu wel of niet gehouden worden? In zijn brief aan de gemeente in Rome gaat Paulus uitvoerig in op de verhouding tussen Jood en heiden. Hij schrijft deze brief rond 57 na Christus. Enerzijds wijst hij op de gelijkheid tussen Jood en Griek: beide zijn zondaar en beide kunnen alleen door het geloof rechtvaardig voor God worden (Rom. 1 en 2). Tegelijk wijst hij ook op de voorrechten van de Joden: ze zijn als de natuurlijke takken van een olijfboom, terwijl de heidenen als de wilde takken zijn, die ingeënt worden (Rom. 11).

Paulus in Rome

Rond 61 na Christus komt Paulus zelf in Rome. Tijdens zijn verblijf als gevangene heeft hij de vrijheid om bezoek te ontvangen en het Evangelie te verkondigen. Zoals elke keer, begint hij zijn verkondiging bij de Joden. Hij vertelt hen wat hem overkomen is en zegt dat dit alles vanwege zijn verwachting van de Messias is: Want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten omvangen (Hand. 28:20). Intensief gaat Paulus met hen in gesprek. De Joden hebben van de ‘sekte’ van Jezus gehoord en weten dat deze overal wordt tegengesproken. Maar Paulus legt hen vanuit de wet en profeten uit en probeert hen tot het geloof in Jezus te bewegen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat (Hand. 28:23). Ook hier brengt het Evangelie verdeeldheid: sommigen geloven Paulus woorden, anderen niet. Dat gebeurt vooral als hij aangeeft dat God nu ook het Evangelie naar de heidenen heeft gezonden. Na twee jaar wordt Paulus vrijgelaten en gaat hij door met zijn werk als zendeling.

Brand

Enkele jaren later breekt er een grote brand uit in Rome. In het werk van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus wordt over deze brand gesproken. De christenen krijgen de schuld van deze brand. Keizer Nero laat de christenen vervolgen. De apostelen Petrus en Paulus sterven de marteldood. Volgens de overlevering wordt Petrus ondersteboven gekruisigd en wordt Paulus onthoofd. Sommigen dateren deze gebeurtenissen net voor de brand in Rome, anderen net na. Wel is het zeker dat Petrus en Paulus in Rome de marteldood gestorven zijn.

Onverhinderd

Rome is in de Bijbel de verste plaats waar het Evangelie komt. Het centrum van het Romeinse Rijk en van de toenmalige wereld is bereikt. Maar daar stopt het niet. Het Bijbelboek Handelingen eindigt met het woordje ‘onverhinderd’. Zo gaat de boodschap van het Evangelie verder. Naar het noorden, oosten, zuiden en westen. Predikende het Koninkrijk Gods en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd (Hand. 28: 31). Wanneer de hele wereld de boodschap van het Evangelie heeft gehoord, zal Christus terugkomen. Dan zal er een menigte zijn, die niemand kan tellen. Uit allerlei volken en talen en culturen. Het Evangelie is ook in Nederland gekomen. De Heere geeft dat het hier al heel veel jaren is. Wat doe jij ermee? God laat de boodschap doorgaan, met als doel dat mensen tot geloof en bekering komen. Is dat de vrucht op de verkondiging in jouw leven? Velen zijn je voorgegaan. Of ben je nog onbekeerd en doet de boodschap je niets of keer je je ervan af? Ook dan zijn helaas velen je voorgegaan. De Heere roept je toe - nu het Evangelie nog in alle vrijheid klinkt - ernstig en gemeend: ‘Bekeer je!’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.