+ Meer informatie

Is het wel met U?

4 minuten leestijd

Bovenstaande vraag lezen wij in 2 Kon. 4 : 26. Wij zouden dit de vraag van de Oudejaarsavond kunnen noemen.

Het jaar 1970 is weer voorbij gegaan, en als wij op de grens staan van het oude en nieuwe jaar, dan is de vraag zeker passend: „Is het wel met u? “ Hoe vaak stellen wij deze vraag in het gewone dagelijks leven. Het eerste wat wij doen is informeren naar de welstand, als wij elkander ontmoeten. Meestal beperkt die informatie zich tot de welstand van het lichaam, en het is maar zelden, dat die informatie zich uitstrekt ook tot de welstand der ziel. Toch is dat laatste niet het minst belangrijk.

Vooral op de oudejaarsavond mogen wij elkander wel vragen: Is het wel met uw lichaam? Is het wel met uw ziel?

Toen Gehazi de Sunamitische vrouw tegemoet kwam, vroeg hij niet alleen naar de welstand van die vrouw, maar ook naar de welstand van haar man en van haar kind. „Is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind?”

Heel het gezin werd bij die informatie betrokken. Een bijzondere reden was daartoe. Die vrouw had al lange tijd met haar man geleefd zonder kind, maar op het geloofsgetuigenis van de profeet had zij een kind ontvangen. Dat kind was echter gestorven. Het was thuis gekomen met de klacht: „Mijn hoofd, mijn hoofd„, en toen was dat kind op de knieën van zijn moeder gestorven. Daar was dus rouw gekomen in het huis van die eerst zo verblijde en beweldadigde moeder.

Ziet gij terug op het jaar 1970 dan is zulk een rouwkamer u misschien ook niet vreemd. Misschien óók een kind verloren, misschien uw man, uw vrouw, uw moeder of vader verloren. Dan heeft droefheid uw hart vervuld, want wie zou in de rouwkamer niet wenen? Die Sunamitische vrouw had echter drie bijzondere dingen geleerd. Zij had geleerd haar smart voor de Heere neer te leggen, de deur te sluiten en uit te gaan.

Wij lezen daarvan in 2 Kon. 4 : 2 1 : „En zij ging op en leide hem op het bed van de man Gods, daarna sloot zij voor hem toe en ging uit”.

Drie dingen dus: Neerleggen, toesluiten en uitgaan.

Gelukkig als u dat leren mag ook op de oudejaarsavond 1970 om in de eerste plaats al uw smart, al uw rouw, al uw verdriet voor de Heere neer te leggen. De dichter zegt er van: „'k Heb voor Uw aangezicht mijn klacht, in mijn benauwdheid voortgebracht”.

En dan…. niet in de rouwkamer blijven, dan niet in uw verdriet ondergaan, maar dan de deur achter u sluiten.

Van die Sunamitische vrouw lezen wij: „Daarna sloot zij voor hem toe”. Zij is de rouwkamer weer uitgegaan, en dat niet in een doffe berusting zonder meer, want zij is uitgegaan naar de profeet, en achter die profeet van Israël zag deze vrouw de God van Israël.

Komt dan op oudejaarsavond de vraag tot ons: Is het wel met u? en wij zouden dan moeten antwoorden: Heere, het is niet wel!

Het is niet wel met mijn lichaam, het is niet wel met mijn ziel, het is niet wel met mijn man het is niet wel met mijn vrouw, het is niet wel met mijn kind, het is allemaal in de war! Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden…. De God van Israël is een God, Die al de noden van het leven kent en Die het zó kan maken, dat ge u verwonderen moet.

De Sunamitische vrouw heeft dat ervaren.

Zij heeft haar kind als door een wonder weer terug ontvangen. De Heere heeft in het leven van die vrouw alles wel gemaakt. Zo wil de Heere alles wel maken voor allen, die op oudejaarsavond bij het Kind van Bethlehem leren komen. Dat Kind werd geboren om voor schuldige zondaren te gaan sterven. Zijn dood werd het leven voor allen, die in Hem geloven. Vluchten wij dan met al onze zorgen, met al ons verdriet, met al onze zonden, met al onze schulden tot Hem. Hij maakt het dan eeuwig, eeuwig wel!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.